Minusräntan är ett hot mot vår pension

Minusräntan är ett hot mot vår pension

den 18 juli 2019 författare Anna Svahn

I vanliga fall när man diskuterar problematiken kring låg eller som i Sveriges fall – minusränta – så är det många som försvarar dagens penningpolitik med att det bidrar till ökad konsumtion och tillväxt, att fler har råd att köpa bostad och att det helt enkelt är bra för ekonomin i helhet. Mer konsumtion leder till mer tillväxt, och alla är nöjda.

Problemet med minusränta sträcker sig dock mycket längre än växande skuldberg, både på privatsidan och för företag och hela stater. I Sverige är skuldsättningen hög, och de senaste åren har hushållens skulder stigit snabbare än både inkomsterna och BNP. Till störst del utgör bolån.

 

 
Just skuldsättningen menar Stefan Ingves och Riksbanken utgör det största hotet mot svensk ekonomi. Och därmed går det inte heller att höja räntan. Problemet är dock att med fortsatt låg ränta så fortsätter också skuldsättningen att stiga, vi har alltså rullat en snöboll utför ett berg och det verkar inte som att den är på väg att stanna i närtid.
 
Den ökande skuldsättningen är dock bara ett av flera problem när vi tittar på vilket sätt minusränta påverkar oss i längden. För det är inte bara så att minusränta stimulerar ekonomin och leder till ökad tillväxt och i sin tur hög skuldsättning, det finns en mörkare baksida än så. Om vi istället tittar på den totala globala skuldsättningen ligger 13 biljoner USD, eller 25% i obligationer med negativ ränta. Det är en dubbling sedan december förra året. I Tyskland ser det ännu värre ut, där samma siffra 85%.
 
Då kanske någon frågar sig vem det egentligen är som köper den här typen av bonds? Vem vill ta en finansiell risk och med säkerhet förlora pengar? Svaret är tyvärr lika tråkigt som skrämmande – pensionsfonder. Idag finns regler som säger att pensionsfonder måste placera en del av kapitalet i statsobligationer eftersom det anses vara den minst riskfyllda tillgången. Problemet är ju bara att den här typen av allokering säkerställer att en del av portföljen kommer att förlora pengar – dina pengar.
 
Vad kan man som privatsparare göra för att skydda sin framtid på äldre dagar? Först och främst krävs ett eget sparande, och hur det ska fördelas beror lite på hur lång tid kvar du har innan du går i pension.
 
Om du har 20 år eller mer innan det är dags att sluta arbeta finns det anledning att dra upp risken i ditt sparande. Då skulle 100% aktiefonder kunna vara ett bra alternativ, spridda över flera olika geografiska marknader för att sprida risken. Med mindre än 20 år kvar är det läge att dra ned risken i portföljen, men eftersom räntebärande papper inte är ett alternativ i dagens lågräntemiljö bör man istället satsa på andra alternativ.
 
För den som inte är intresserad av att aktivt förvalta sina pengar utan vill kunna luta sig tillbaka och låta portföljen sköta jobbet kan man som alternativ till räntor välja att antingen bara låta en del av portföljen vara likvid, men då mot SEK, alternativt köpa en del guld och låta en annan del vara exponerad mot USD. Att endast vara exponerad mot SEK i den eventuellt likvida delen av din portfölj innebär att du inte är skyddad mot den i vårt fall tyvärr svaga valutan.
 
Sammanfattningsvis är det alltså dags för oss att vakna och inse att det pensionssystem vi hoppats kunna förlita sig på kan komma att svika oss. För att slippa vara en av dem som knappt överlever med dräglig pension är det alltså dags att sätta upp ett eget privat sparande med en hedge mot både den egna valutan och höga skuldsättning som leder till att Riksbanken knappast kommer att höja räntan i närtid.
 
@Anna Svahn

 

 

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-08 03:12:25

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas