Allt du behöver veta om Powells pivot

Allt du behöver veta om Powells pivot

den 16 maj 2019 författare Mikael Syding
Miljardären Hayden är världens viktigaste person

Hayden, eller “Jay” som han kallas, har en bakgrund som advokat och investment banker. Det
har gått bra för Jay. Hans förmögenhet uppskattas till ungefär en miljard kronor. Kul för honom,
men faktiskt också bra för dig och mig.

I teorin ska nämligen pengarna göra att han kan utföra sitt jobb som chef för den amerikanska
centralbanken utan att ta hänsyn till om president Trump skulle hota att förstöra Jerome Hayden
Powells karriär. Hayden har världens viktigaste jobb eftersom han bestämmer priset på pengar,
eller snarare på tidspreferensen för pengar - hur noga det är att ha pengarna i fickan idag eller i
morgon.

Ett tag verkade det som om Powell verkligen var en riktig patriot, en person som både ville och
kunde göra det bästa för landet på lång sikt, utan kortsiktiga hänsyn till egen vinning av makt
och status. Powell och Fed började höja styrräntan och skapade sakta men säkert utrymme för
att kontra eventuella ekonomiska svaghetstecken i framtiden. Normalt behövs 4-5
procentenheters sänkning av räntan för att vända en recession så det var en ganska lång väg
att vandra från startläget på noll.

Powell's pivot
Plötsligt gjorde Jay en helomvändning och gick från räntehök till ränteduva. Powell framstod
plötsligt som lika styrd av aktiemarknaden och president Trump som Bernanke, Yellen, Draghi
och Greenspan. Var alltså Jerome Powell en “marknadsman,” snarare än den oberoende patriot
världsekonomin behöver?

Vissa har beskrivit det som att “ avlägsnandet av hans ryggrad genomfördes med fullständig
framgång. ” Räcker inte ens en miljard numera för att hålla sig rakryggad när aktiemarknaden
faller och Trump skriker sig röd? Eller är det kanske något helt annat som är på gång?

Visst föll aktiemarknaden lite, när många snarare hade hoppats på ett klassiskt julrally, men det
var inte det som skakade om Fed-chefen. Det var att General Electrics obligationer började
handlas som skräp, som “junk bonds,” efter nedgraderingar av först S&P och sedan Moodys.
Under många veckor efter det gjordes inte en enda ny liknande obligationsemission. Det
riskerade att få hela kreditmarknaden att frysa till, vilket var vad som orsakade kraschen efter
Lehman Brothers 2008. Eftersom kreditmarknaden, framför allt för låga kreditbetyg, är mycket
större nu skulle det kunna leda till en finansiell härdsmälta.

Powell tvingades alltså rädda kreditmarknaden med bieffekten att noterade företag kunde ge ut
nya obligationer och börja köpa tillbaka egna aktier igen. Samtidigt maximerade Kina sina
stimulansåtgärder för att motverka de lägsta tillväxtsiffrorna på 30 år, vilket tillsammans med
Powells “ pivot, ” gav upphov till den starkaste årsstarten för aktiemarknaden på 30 år.

Det är i ljuset av dessa händelser som den senaste kommunikationen från Fed ska ses. Powell
är inte en marknadsman när allt kommer omkring. Han vill bara rädda USAs ekonomi.

Nu när det värsta hotet från kreditmarknaden är ur vägen är det viktigaste absolut inte att “för
säkerhets skull” ge extra stöd i form av räntesänkningar eller minska QT i förväg. Tvärtom så
gäller det att utnyttja varje tecken på styrka för ekonomin till att få upp räntorna tillräckligt högt
för att göra skillnad i nästa recession. Det är så du ska läsa Powell.

Recessionen kan för övrigt vara närmare än du kanske tror.

Var befinner vi oss egentligen i den ekonomiska cykeln?
Man kan mäta konjunkturläget på hundra olika sätt. Några av de vanligaste är via
arbetsmarknaden, lånedata, ränterörelser, inköpschefsundersökningar, kreditchefsindex,
löneutveckling, kreditkortsproblem, hotelldata (priser och beläggning) samt
konsumentförtroende.

 

Bara det att det finns så många olika indikatorer antyder att ingen av dem fungerar särskilt bra.

Antingen ger serierna för många felaktiga signaler, eller så kommer signalerna så sent att de
ändå inte går att använda. Men, precis som med vädret och andra komplexa system som t.ex.
biologiska och psykologiska processer, har ekonomiska skeenden så kallade “strange
attractors,” det vill säga återkommande områden och vändpunkter som har liknande
kombinationer av olika variabler.

Tyvärr är emellertid dagens kombination ovanlig, på grund av det senaste decenniets extrema
penningpolitik, samt en extremt lång men samtidigt ovanligt svag ekonomisk återhämtning.

Det är alltså lite svårt att säga om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur, och om den pågått
ovanligt länge eller knappt har börjat!

Några saker kan man i alla fall konstatera, till exempel att värderingsmultiplarna på börsen är de
högsta någonsin, samtidigt som arbetslösheten är mycket låg och belåningen extremt hög.

Med dessa mått befinner sig USA i brinnande högkonjunktur där optimismen är på topp hos
både långivare och låntagare, och där både företag och privatpersoner gärna köper aktier för
lånade pengar. Tack vare låga skuldräntor och hög sysselsättning, men utan krav på höga
löner, är företagens vinstmarginaler och vinster samtidigt rekordhöga. Vidare lyser optimismen
igenom avseende nynoteringar, där nästan alla nya bolag på börsen redovisar förluster men
ändå åtnjuter mångmiljardvärderingar.

Till sist har USAs räntekurva nyligen inverterats, vilket varit ett tydligt tecken på en kommande
recession.

Vinster, belåning, optimism, IPOer och värderingsmultiplar proklamerar alltså högkonjunktur,
medan löner och räntor indikerar lågkonjunktur (och samtidigt ger både vinster och värderingar
en extra boost). Kombinationen är farlig oavsett om man är privatsparare med fokus på aktier,
eller är Fedchef som vill skapa en räntebuffert inför nästa recession utan att orsaka en
ekonomisk kollaps via kreditmarknaden.

Inverterad räntekurva betyder ont om tid

 

I det perspektivet förstår man att Powell ger dubbla signaler. Han är räntehök med avseende på
aktier men en duva med avseende på kreditmarknaden.

Implikationer för aktieinvesterare: hedga dina positioner
För dig som investerar i aktier betyder det här att det både finns en Fed-put och inte. Det
betyder ökad osäkerhet om Feds beslut, men med en trend med stigande styrränta, oavsett om
börsen faller, så länge kreditmarknaden inte låser sig.

Aktiemarknaden kan sägas styras av en kombination av två saker: dels underliggande
fundamentala variabler som försäljning och vinster, dels vilken värderingsmultipel investerarna
vill sätta på dessa variabler.

Multiplarna bestäms i sin tur av tillgången på likviditet (inklusive lån) och med vilken optimism
likviditeten sätts i arbete.

Just nu är de fundamentala variablerna upptryckta nära max, tack vare många i arbete,
optimistiska arbetstagare och konsumenter, samt låga räntor. Samtidigt är värderingsmultiplarna
höga, till stor del drivna av samma faktorer.

Om du inte tror att konjunkturcykeln är avskaffad genom Feds flitiga användande av
sedelpressar, så väntar snart en period av både lägre fundamentalvariabler och en dämpad
optimism (lägre värderingsmultiplar). Även om du vill hålla kvar i dina favoritaktier då, så kan du
säkra upp nedsidan för marknaden i stort med olika indexinstrument.

Lika lite som Fed kunde rädda aktiemarknaden 2002 och 2008 kommer Powell varken försöka
eller kunna göra det den här gången. Hans uppdrag gäller ekonomin , inte börsen, och även om
han har en inneboende duva så gäller den främst kreditmarknaden och ekonomins långsiktiga
hälsa.

På den andra sidan bör du vara beredd på att det inte var sista gången Fed ökade de
ekonomiska stimulanserna i panik över risker i kreditmarknaden, så det lär komma fler stora och
plötsliga uppställ för aktiemarknaden. Det betyder att hur negativ du än är till aktier så är det en
lika förlorande strategi att försöka ligga kort hela vägen ner.

Kommer alltså Fed att stimulera eller strama åt? Svaret är ja. På båda frågorna. Och kommer
det ge ras eller rus på börserna i USA (och Europa som ändå alltid är en blek kopia av USA
sedan de bästa flyttade dit för 100-150 år sedan)? Ja.

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 05:47:21

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas