Men det brinner ju ännu bättre med bensin!

Men det brinner ju ännu bättre med bensin!

den 29 april 2019 författare Mikael Syding

Riksbanken kanske gör rätt trots allt - den är i alla fall förutsägbar
Som jag skrev i den senaste uppdateringen om svensk ekonomi den 7 februari i år så tar det
nog emot hos Riksbanken att införa positiv styrränta. Mycket riktigt backade ledamöterna
häromveckan från (de hypotetiska) planerna på att höja räntan, för att istället fokusera på att
göra matinköp och utlandsresor dyrare för vanliga svenskar.

Vad ligger då bakom Riksbankens agerande? Hur står det egentligen till med den svenska
ekonomin efter 10 år med extremt stimulativ penningpolitik, börser som rusat till nya all time
highs, och synkroniserad global högkonjunktur?

Är negativ ränta och tillgångsköp det enda rimliga alternativet givet läget för ekonomin?

Vi tittar i tur och ordning på den senaste statistiken över arbetsmarknaden, ekonomins tillväxt
och inflationen, men redan från början kan jag avslöja att det aldrig varit bättre. Om Sverige
någonsin tänt på alla cylindrar så är det nu.

 

Nytt rekord för Sveriges sysselsättningsgrad
Sysselsättningsgraden i Sverige steg till ett nytt all time high på 68,9% i mars 2019. Under de
tidigare två överhettningsperioderna 2001 och 2008 sattes det tidigare rekordet på 67,1%. SOm
en liten jämförelse låg genomsnittet i EU-28 på 60,4% för 2018.

Sett utifrån andelen svensk befolkning som har ett arbete har det alltså aldrig gått bättre för
Sverige. Statistiken ligger nästan lika högt över förra toppen som den toppen låg över den
tidigare botten. Dagens högkonjunktur är alltså nästan dubbelt så stark som senast euforin snart
ledde till en global finansiell baksmälla

 

 

Ett annat sätt att uttrycka det är att botten på 64,1% i inledningen av 2010, då en del uttryckte
det som att världen skulle gå under, låg 3 procentenheter under den absoluta toppen. Enbart en
nedgång till en genomsnittlig sysselsättningsgrad på cirka 66% skulle innebära en lika
monumental krasch för nyckeltalet.

Det är framför allt i gruppen 55-74 år som sysselsättningsgraden har ökat, så jag antar att vi alla
kan glömma en tidig pension.

Om man mäter jobbmarknaden från andra hållet kan man konstatera att arbetslösheten
visserligen är låg, men inte sänder riktigt samma signaler om överhettning som
sysselsättningsgraden. Med 6,3% officiellt arbetslösa och en beskedlig uppmätt inflation så
kanske man trots allt kan förstå Riksbankens stimulansiver. Det finns helt enkelt fler att sätta i
arbete trots att rekordmånga redan jobbar.

Vidare så sprider sig Modern Monetary Theory över världen, vilken i korthet säger att så länge
priserna stiger i beskedlig takt är det fritt fram, kanske t.o.m. en skyldighet , för staten att trycka
obegränsat med pengar för offentliga projekt. Så länge man (centralbankerna) inte bryr sig om
faktiska och relevanta kostnader för invånarna, eller funderar över effekterna av en fallande
valuta och vad det betyder för importerad inflation i steg två, följer alltså Riksbanken bara sitt
mandat, om än lika graciöst som en noshörning med en fluga i hörselgången.

 

Men kanske missar Riksbanken ändå målet när den väljer att föra världens mest expansiva
penningpolitik och siktar på att göra kronan till en av de svagaste valutorna i världen.
Löneutvecklingen ser nämligen ut att snarast vara på väg att skena, vilket även exemplifieras av
den pågående strejken bland SAS-piloter vars fackförening kräver 13% löneförhöjning.

 

BNP-tillväxt
Kvartalstillväxten i den senast redovisade perioden (Q4 2018) var 1,2%, vilket tillhör den klart
övre delen av intervallet de senaste 40 åren. Det är förstås en naturlig följd av att rekordmånga
har sysselsättning, men det är skönt att få det bekräftat också.

Inte minst sedan 2014 har den privata sektorn även ökat takten på sina investeringar, vilket
understryker den utbredda optimismen och driver på tillväxten. Eftersom effekterna kommer
med viss fördröjning finns det ingen anledning att tro på någon avmattning i närtid.

 

Lagom och stabil inflation är den bästa av världar
Allt verkar gå rätt just nu. Det gäller inte minst inflationen. Det är svårt att säga något annat än
att den officiella inflationstakten är godartad. Nivån på knappt 2% är allmänt vedertagen som
alla regeringars dröm, där tillväxt, löneförhandlingar med mera löper med minsta möjliga friktion
utan att störa relativprisernas informationsfunktion för mycket. Dessutom har den legat stilla på
den här nivån några år, vilket understryker stabiliteten i Sveriges ekonomiska situation.

 
 
Igelkotten - förutsägbar trots allt
Sammanfattningsvis går det väldigt bra för Sverige nu.
 
Det finns till och med fog för att säga att det aldrig har gått bättre. Men skam den som ändå inte
siktar ännu högre, och det är precis vad den svenska centralbanken gör, genom att på toppen
av brinnande högkonjunktur maximera stimulanserna.
 
Även om Riksbankens ledamöter gör vad de kan för att vilseleda medborgarna, med ständiga
prognoser och varningar om höjda räntor, så lurar de inte längre någon efter 8 år av missade
prognoser. På så sätt gör de kanske inte någon extra skada.
 
 
Alla har ju redan förstått och anpassat sig efter att räntan kommer hållas låg mer eller mindre
permanent, så länge inte marknaden tvingar “staten” till något annat. Eftersom lågräntepolitiken
har medfört extremt hög belåning har man målat in sig i ett hörn där höjda räntor skulle medföra
en konsumtionskollaps och djup lågkonjunktur. Därmed kan vi alla lugnt räkna med
lågräntepolitik inom all överskådlig framtid.
 
Däremot är det fullständigt oförståeligt varför Riksbanken medvetet väljer att föra en
överhettningspolitik,endast som enbart kan förklaras av politisk påverkan, eller en snarast
hedgefondinspirerad permapessimism inför framtiden.
 
Med ovanligt hög tillväxt och helt normal inflation i ryggen är det snarast omöjligt att försvara
något annat än en styrränta på omkring 4%. När då Riksbanken väljer en negativ ränta, samt
tillgångsköp ovanpå det, innebär det en fantastisk (om än kortsiktig) gåva till alla som har
möjlighet att ta risk.
 
Som investerare är det bara att gilla läget och belåna allt, från körkort och fritidshus till bilar och
oanvändbara utbildningar, för att köpa exportberoende tillväxtbolag med båda händerna.
 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-05 23:07:31

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas