Ditt viktigaste kvartal

Ditt viktigaste kvartal

den 18 februari 2019 författare Mikael Syding

Höll du strategin i Q4?

Följde du din strategi under rapportperioden eller lät du dig bli impulstyrd? Det är inget att bli nedslagen över. Vår evolutionära bakgrund har inte förberett oss för den märkliga situation som aktiehandel innebär.

Egentligen är uppgiften ganska enkel. Bestäm dig i förväg för vilka aktier du ska följa med i extra noga under några veckor innan och efter rapportdatum. Välj inte aktier som rapporterar för nära varandra - om inte just det råkar vara din strategi och du vet precis vad du gör. Förbered din lista över variabler som ska styra dina beslut under de här veckorna. Du vet, listan som du successivt förfinat under din tid på börsen genom att testa vad som logiskt borde fungera och utesluta det som empiriskt ändå inte gjort det.

Impuls på impuls

Så här kan det se ut om man gör allt fel: utdelningen blev högre än någon slags publika förväntningar - en prognos som du inte visste om förrän efter utdelningsförslaget blev offentligt. Du köpte då spontant på öppningen, för att få vara med på uppgången som du trodde borde följa. Men snart vände kursen ned och du då följde en impuls att sälja med förlust, baserat på att du “ ju inte förstod varför den föll och därför gjorde bäst i att reversera ditt impulsköp ”. Senare under dagen vände kursen upp och stängde rejält på plus. Du däremot hade låst in en förlust med dina två impulsaffärer som saknade beslutsgrund.

Du gjorde ju rätt egentligen - fast fel

När sedan du läste nyheter och kommentarer på sociala medier på kvällen var budskapet att “ kursen steg efter beslut om högre utdelning än väntat ”. Först då hade du tid att uppdatera dina modeller och insåg att du egentligen hade förväntat ännu lägre utdelning än snittprognosen. Dessutom konstaterade du att eftersom utdelningen var din viktigaste parameter så skulle du egentligen ha bestämt dig för att köpa ganska mycket aktier om den blev högre än så.

Kasta bra pengar efter dåliga

Full av revanschlust gör du sedan den ena felaffären efter den andra under resten av perioden, mycket på grund av att du tillfälligt ändrat strategi efter den första missen, utan att hinna justera ditt informationsunderläge.

Ovanstående kan baseras på all möjliga i grunden sunda beslutsvariabler som vinstmått, tillväxtmått, antal kunder, avvikelser från dina egna förväntningar, eller officiella snittprognoser, eller bolagets guidning, eller skillnader mellan nämnda variabler. T.ex. skulle du kunna ha en plan för hur du ska handla om EBITDA är högre än du väntat men lägre än snittprognosen och kursen startar nedåt under amatörtimmen.

Smart Money Index

Här kan det vara värt att påpeka att öppningshandeln på börsen kallas för Stupid Money och stängningshandeln för Smart Money. Det beror delvis på att impulsstyrda amatörer reagerar på nyheter och rapporter direkt efter öppning medan iskalla proffs läser av dagens läge hela dagen och fattar genomtänkta och strategiska beslut som de kan leva med under natten. Ett allmänt tips är för övrigt att följa med i index över relativa handelsvolymer och marknadsriktning under Stupid vs. Smart hour för att få en uppfattning om marknaden “vill” upp eller ner.

Den 2 januari handlade OMX som lägst i 1378,2 och steg till som högst 1584,5 den 15 februari, dvs index steg med 15 procent under vad som kan kallas för rapportperioden. Månaden inför rapportperioden föll OMX med 11 procent. Det är anmärkningsvärda rörelser och en extrem reversering. Vad berodde det på?

Makrostyrd börs var nyckeln

En hel del rapporter var klart starkare än väntat, men det fanns en del svaga också. Så på det hela taget var fördelningen ungefär som den brukar. De stora rörelserna berodde istället på att de aktier och branscher som föll mest inför rapporterna också steg mest så länge rapporterna inte innehöll några signifikanta besvikelser. I korta drag var börsen alltså nästan helt och hållet makrostyrd.

Utdelningar centrala

Kinas rekordstora kreditvolymer och amerikanska centralbankens åtstramningspaus var mycket viktigare än detaljer som försäljning, marginaler, kapitalbindning och utdelningar. Förresten, stryk det där sista, för bibehållna eller höjda utdelningar verkade vara viktigare än om bolaget egentligen hade råd med utdelningen.

Om du hade förberett dig inför rapporterna med att analysera det makroekonomiska läget - “QT och oro över Q4 driver ner cykliska aktier”, samt valt ut vilka aktier och vilka parametrar som skulle utgöra beslutsunderlag - t.ex. vinster, marginaler och kursrörelser - så skulle du ganska tidigt kunnat notera att särskilt cykliska aktier tidigt visade positiva tendenser bara på avsaknad av negativa nyheter. Då hade du kunnat justera din bias under perioden till att hellre fria än fälla, hålla övervikt cykliskt framför defensivt bland dina utvalda aktier, samt att köpa mer av företag som publicerade hyggliga fundamenta om de föll under Amateur Hour.

Hur ska du förbereda nästa period?

Getinge, Swedish Match, Electrolux, Boliden, Atlas Copco, Sandvik, Assa, SCA, Volvo, SKF och Skanska är alla upp. Jag förstår om det gör ont att ens titta på dem om du var en av de som sålde under nedgången i december eller i anslutning till rapporten. Det är extra jobbigt om du istället köpte till exempel Telia. Men nu gäller det att ta nya tag och utnyttja att börsen är makrostyrd och många marknadsaktörer är impulsstyrda - istället för att bli utnyttjad .

Börja med att utgå från om du tror att den starkaste starten på börsen på 30 år kommer följas av mer uppgång, eller om det snarare är så att mönstret från 2018 och 2019 med rekyler och mean reversion kommer fortsätta. Handelskriget mellan USA och Kina verkar inte någon snar och slutgiltig lösning. Samma sak gäller frågan om Fed ska strama åt eller stimulera och om de negativa överraskningarna på makrofronten är över eller snart slår över åt det positiva hållet (vilket kan trigga QT framför QE).

Se till att bilda dig en tydlig uppfattning både om din övergripande syn på ekonomin, politikers reaktionsfunktion och börsens svar. Sätt sedan dina utvalda bolag i sitt sammanhang, givet denna makrosyn, och mät hur de och deras branschkolleger reagerar inför och i inledningen av nästa rapportperiod. Observera att den i praktiken startar i mars om bara några veckor.

Din viktigaste rapportperiod någonsin

Q1 2019 kan mycket väl visa sig bli din viktigaste rapportperiod hittills, precis som Q1 2001 och Q1 2008 blev mina, så se till att vara både kvantitativt och mentalt förberedd, så du kan handla strategiskt istället för känslostyrt, och enbart på de variabler och nivåer du i förväg bestämt dig för.

Nordic Industry 4.0

Ett tips inför perioden är att ta en titt på indexet Nordic Industry 4.0 och de relaterade instrument som Vontobel tillhandahåller. Namnet till trots är det inte så mycket IT eller häftiga framtidsföretag med. Istället får du exponering mot just den typ av cykliska företag som föll 2018 och särskilt i december 2018, samt stigit kraftigast hittills i år. NI 4.0 kan därför användas som hedge mot eller förstärkning av exponering mot nordiska verkstadsföretag.

Bland annat ingår Veoneer, Elisa, ABB, Vestas, Tomra, Sandvik, Netcompany, Konecranes, Nokia, Wärtsilä, Mycronic, Hexagon och Atlas Copco, men det tänkte jag skriva mer om nästa gång just inför Q1-säsongen.


@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-08 04:54:35

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas