Ädelmetaller – är framtiden back to basic?

Ädelmetaller – är framtiden back to basic?

den 20 februari 2019 författare Anna Svahn
Ädelmetaller som guld och silver har använts som pengar i tusentals år och trots att det gått flera decennier sedan President Nixon övergav guldstandarden så köpte centralbanker 651,5 ton guld förra året, 74 procent mer än året innan – mer än de gjort sedan 1971 precis innan Nixonchocken. Men trots att guld kanske är det mest självklara valet när vi ser till ädelmetaller så gäller det där precis som med resten om portföljen att hitta en bra diversifiering. Så vilka ädelmetaller är intressanta att titta på att ta in i portföljen och varför?

Guld har börjat hitta momentum sedan botten i augusti förra året och har de senaste månaderna ökat med nästan 12 procent. Många investerare skulle (inklusive undertecknad) kalla guld för en försäkring för portföljen, en slags hedge mot inflation och eventuellt fallande priser på andra tillgångar. Under förra året köpte som sagt centralbanker runt om i världen mer guld än de gjort sedan Nixon bestämde sig för att helt frångå guldmyntfoten 1971, men vad ser egentligen centralbankerna i den gula metallen och bör man som privat investerare ta rygg på världens centralbanker eller inte?

Centralbanker investerar i guld av flera anledningar. De mer kända anledningarna är att guld anses vara en inflationssäker tillgång och ett bra sätt att diversifiera sin portfölj, men i en undersökning gjord av World Gold Council* under andra halvan av 2018 där 22 centralbanker i världen tillfrågades framkom även att guld anses dra ned risken i den totala portföljen och generera högre riskjusterad avkastning samt användas som säkerhet vid lån, något som 71 procent av de tillfrågade centralbankerna ansåg vara viktiga anledningar till att köpa mer guld.

Utvecklingen under 2018 var blandad men slutade som sagt starkt, det som talar för fortsatt medvind för guld även framöver och som är viktiga för investerare som är intresserade av att ta in en del guld i portföljen är framförallt följande tre:

• Fortsatt ökad osäkerhet i det geopolitiska läget och volatila marknader gör guld till en attraktiv hedge för investerare.
• Även om Fed tidigare har flaggat för räntehöjningar vilket skulle kunna påverka priset på guld negativt verkar de planerna ha pausats på grund av en global ekonomisk inbromsning.
• Fortsatt ökad efterfrågan på guld bland annat i teknik, smycken och som investering.

Dopat guld och två andra kandidater

Förutom guld är även silver, palladium och platina också intressanta kandidater för portföljen. För den som tror på fullständig systemkollaps kan det vara en bra idé att förvara silvermynt hemma för att vid en apokalyps kunna använda som betalmedel (eftersom det är smidigare att bära med sig och byta mot varor än guldmynt som i sådana fall måste delas först) men om du fortfarande har förtroende för att världen kanske inte går under så finns andra, något smidigare sätt att exponera sig mot guldets gråa småsyskon.

Silver, som ibland kallas för ”guld på steroider” gjorde under december månad skäl för sitt smeknamn när priset steg med 8 procent bara i december 2018 men avslutade trots det 2018 som sitt sämsta år på tre år. 2019 har inte heller fått en bra start för metallen och analytiker tror att det främst beror på att investerare allokerar från industrimetaller (som silver även kan räknas som) på grund av rädsla över en global ekonomisk inbromsning. Det som skulle kunna ge priset på silver en positiv skjuts är ett bra handelsavtal mellan Kina och USA som hade fungerat som en boost för hela den globala ekonomin.

Efterfrågan på platina, som också har flera tuffa år bakom sig och de senaste fem åren nästan halverats i pris, har minskat i takt med att efterfrågan på dieselbilar i Europa och Kina har minskat. Palladium har dock i kontrast till platina flera starka år efter sig. De senaste fem åren har priset på palladium stigit med över 92 procent, av samma anledning som priset på platina har gått ned de senaste åren har palladium stigit som används som katalysator i bensinmotorer.

När vi blickar framåt är åsikterna blandade vad gäller de olika ädelmetallerna. Investerare har på grund av de senaste årens starka börs allokerat mer kapital från metaller till aktier. Med en avmattning i den globala ekonomin kan man dock tänka sig att framförallt silver och guld får en skjuts framåt när investerare väljer säkrare tillgångar framför aktier. Det verkar alltså som att metallerna som redan använts i tusentals år, kommer ett efterfrågas även i framtiden.


@Anna Svahn

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-05 21:25:55

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas