Så utnyttjar du andras storstädning i portföljerna vid årsskiftet

Så utnyttjar du andras storstädning i portföljerna vid årsskiftet

den 15 januari 2019 författare Mikael Syding

Året är över, länge leve året!

OK, egentligen borde kanske årsskiftet vara ointressant för dig som investerare eller trader. En dag övergår i en annan, precis som alla andra dagar resten av året. Varken kurstrender, tekniska formationer eller bolagens underliggande värdeskapande ändras mer runt nyår än andra dagar. Så varför hetsar så många upp sig kring årsskiften -- och ska du också göra det?

Hög aktivitet skapar lägen

Bara det faktum att så många bryr sig om att det är ett nytt år gör att det skapas intressanta möjligheter att göra lönsamma affärer. Börsen är som bekant inte en våg eller ett måttband som rationellt mäter och värderar företag. Den är en skönhetstävling där du ska gissa vem du tror att andra tror kommer vinna.

När många engagerar sig. och det dessutom samtidigt presenteras stora mängder ny information, ökar sannolikheten för omotiverade rörelser. De kan du använda för att skapa extraavkastning. De flesta bör göra omviktningar i sina portföljer minst en gång om året. Även om du i teorin kan välja vilken tidpunkt du vill så är det lätt att låta nyårsafton bli din trigger för att faktiskt ta tag i det.

Mekaniska omplaceringar ger dig utrymme för smarta affärer

Eftersom en hel del kapital omplaceras mekaniskt vid kvartalsskiften -- i synnerhet årets sista kvartalsskifte -- uppstår effekter som du kan uttnyttja på marginalen. Det senare gäller givet att du ändå tänkte genomföra en del försäljningar och inköp för att rätta till dina portföljvikter efter ett år med organisk glidning.

Innan årsskiftet ägnar sig en del förvaltare åt “window dressing.” Förvaltarna säljer förloraraktier och trycker ner dessa ytterligare för att de ska slippa redovisa dem som innehav. Ytterligare andra säljer samma aktier för att ta fram förlustavdrag. Det senare var mer uttalat för småbolag innan bl.a. ISK tog bort skatteeffekten. Om du hade aktier i portföljen du ändå tänkte sälja, så borde du antingen sålt innan skyltfönstereffekten började, kanske redan i slutet av oktober, eller väntat till nu efter årsskiftet då överdrivet nedpressade aktier studsat tillbaka.

Ska du sälja förra årets förlorare nu när de studsat i januari?

Kanske är det läge att sälja dina Atlas Copco nu, eller SSAB, Boliden, Volvo, SKF, Getinge som alla tillhörde de stora förlorarna 2018. Även H&M, Nordea, Kinnevik och ABB föll kraftigt förra året.

Fingerprint?

Nu ingår inte Fingerprint bland storbolagen längre, men som en av förra årets stora förlorare och samtidigt en av innevarande års vinnare efter 20 procents rusning under första halvan av januari är den en perfekt kandidat att sälja enligt ovanstående årsskiftesresonemang.

Hur utnyttjar du bäst effekterna av Dogs Of Dow?

Alla nämnda förlorare från 2018 har emellertid stigit omotiverat mycket hittills i januari, så om du ändå hade tänkt sälja någon av dem kan det vara bra timing nu. Å andra sidan finns en strategi -- Dogs Of Dow -- att köpa förra årets förlorare som historiskt fungerat bra. I slutänden måste du göra dina egna överväganden, men stabila företag som gått riktigt dåligt på börsen ett tag tenderar att leverera överavkastning i den efterföljande perioden.

Skyltfönstereffekten -- bra eller dåligt?

En annan tendens är att vissa fonder gärna skyltar med övervikt i årets vinnare vid årsskiftet, och således köper dessa mot slutet av året. Det medför att de bästa aktierna mellan januari till november ibland får en extra skjuts uppåt i november till december.

Vidare vill en del av skatteskäl vänta till efter årsskiftet med att sälja sina vinnare, så förra årets vinnare går ibland svagt i januari. Ericsson, Astra och Tele2 är bra exempel på sådana aktier bland OMX-bolagen.

Nu har du kanske missat chansen att sälja dessa på toppen, eftersom det teoretiskt bästa läget var innan nyår. Men, om din plan faktiskt var att köpa någon av dem, men inte gillade höstens kursrusningar, så kostar aktierna i enlighet med historiska säsongsmönster mindre nu.

Vid årsskiftet vidtas många fler åtgärder än kosmetiska portföljjusteringar och skatteoptimeringsaffärer. Till exempel sker indexjusteringar som medför påtvingade omviktningar och således kurspåverkande köp- och säljflöden i vissa aktier. Vidare ska nya pensionspengar strösslas ut över börsen, så lägg dina planerade köp tidigare än dessa datum, och försäljningarna ett tag efter.

Snart börjar Q4-rapporterna strömma in -- är du redo?

Det är stökigt på aktiemarknaderna i vinter. Vi såg ganska stora nedgångar i december följt av en kraftig studs. VIX-index har fallit tillbaka, men faktisk uppmätt volatilitet är fortsatt hög, så marknaden sänder blandade signaler om studsen blir högre än så här eller om vi redan vänder nedåt. Ovanpå alltihop ligger handelskriget, mexikomuren, Brexit och USAs stängda statsapparat, samt frågan om centralbankerna ska, bör eller vågar återgå till att trycka pengar med båda händerna.

En svag rapportperiod, särskilt om VD-orden är försiktiga, skulle kunna bli spiken i kistan för börsen i vår. Dessutom närmar sig den normalt starkaste börsperioden i presidentcykeln sitt slut (oktober till april efter mellanårsvalet), samtidigt som vissa tecken gör gällande att även 2010-talet får uppleva en recession, precis som alla andra decennier.

Å andra sidan finns helt klart en bra potential på uppsidan om de politiska orosmolnen snart skingras.

Hur planerar du att hantera årsskiftesinformationen?

Inom kort presenteras massor med kvartalsrapporter och årsredovisningar. Företagsledare kommer hålla konferenser och skriva tillrättalagda VD-ord med förklaringar till året som gick och vägledning till året som kommer. Analytiker och förvaltare kommer uppdatera och förfina sina prognoser, delvis med ny information, men mest bara för att 2018 har övergått till 2019 som “innevarande” år, medan “nästa år” från en dag till en annan plötsligt blev 2020.

Analytikernas resultatförväntningar brukar i början av året vara 5-10 procent för höga och sedan successivt justeras ned under året. Ytterst sällan justeras vinsterna upp, men under uppgången 2004-2006 gjorde de i gengäld det med besked. Under ekonomiska tillbakagångar missar de istället prognoserna desto mer, och nedjusteringar på 20 procent eller mer är inte ovanliga. Är du redo för all den här nya informationen, nya prognoser, rekommendationsförändringar och plötsliga ettårsförskjutningen av vilket år man fokuserar vinstprognoser och P/E-tal på? Vad ska du läsa? vilka telefonkonferenser ska du lyssna på? Vilka aktier funderar du på att köpa eller sälja och givet vilka faktorer?

Årsskiftet är ett bra tillfälle för storstädning och anpassning av din investeringsstrategi och taktiska åtgärder. Det börjar dock bli bråttom och kom ihåg att du aldrig bör vara stressad när du fattar investeringsbeslut. Det finns alltid något att investera i, men kanske inte alltid just storbolagsaktier på just din hemmamarknad, så se dig omkring för andra alternativ ( TINA: There Is aN Alternative ).

Läs mer här om hur du kan förbereda dig och din portfölj inför rapportsäsonger . Där besvaras de inför en rapportperiod viktiga frågorna: Vad kan du veta? Vad är värdefullt att veta? Vad är slöseri med tid?


Är du redo för all den här nya informationen, nya prognoser, rekommendationsförändringar och plötsliga ettårsförskjutningen av vilket år man fokuserar vinstprognoser och P/E-tal på? Vad ska du läsa? vilka telefonkonferenser ska du lyssna på? Vilka aktier funderar du på att köpa eller sälja och givet vilka faktorer?

Årsskiftet är ett bra tillfälle för storstädning och anpassning av din investeringsstrategi och taktiska åtgärder. Det börjar dock bli bråttom och kom ihåg att du aldrig bör vara stressad när du fattar investeringsbeslut. Det finns alltid något att investera i, men kanske inte alltid just storbolagsaktier på just din hemmamarknad, så se dig omkring för andra alternativ ( TINA: There Is aN Alternative ).

Läs mer här om hur du kan förbereda dig och din portfölj inför rapportsäsonger . Där besvaras de inför en rapportperiod viktiga frågorna: Vad kan du veta? Vad är värdefullt att veta? Vad är slöseri med tid?@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-05 04:39:07

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas