Cykeloptimera din portfölj

den 7 januari 2019 författare Anna Svahn
Jag läser just nu Howard Marks senaste bok ”Mastering the Market Cycle” där han skriver om hur man kan identifiera olika cykler i marknaden och använda det till sin fördel när man investerar. För att att lyckas med detta rekommenderar Marks att man framförallt ska titta på tre saker: historik, börspsykologi och känslor under tidigare liknande förhållanden och pris.

 

Att lära sig parera cykler och positionera sig olika beroende på var vi befinner oss i en är såklart svårt, och precis som Marks skriver i introduktionen, så gäller det att man verkligen disciplinerat lägger ned tid på sin analys för att lyckas, men om man lyckas kan detta bli din absolut största konkurrensfördel jämfört med andra investerare.

Kom ihåg att det finns fler marknader än en

Att lära sig att positionera sig rätt i olika skeden av en cykel handlar inte om att ta korta positioner vid rätt tillfälle, utan att hitta rätt tillgångsslag eller marknad att vara lång i beroende på var det ser mest attraktivt ut. Det är lätt att låsa sig vid en idé om att diversifiering i samma olika branscher och sektorer under hela cykler är en bra idé, men det är långt ifrån sanningen. Det är svårt att timea marknaden men det går att strategiskt allokera sitt kapital på ett smart sätt beroende på var vi befinner oss i en cykel. Förutom råvaror som är kontracykliska finns även flera olika aktiestrategier att dra nytta av för att lyckas vända börsens cykler till din fördel. Även om det till en början känns obekant och kanske framförallt skrämmande att investera i andra marknader än din hemmaplan så finns det en poäng med att lära sig.

Marks menar att framförallt tre saker är viktiga för att kunna bli en duktig investerare:
1. Försök ta reda på mer om det fundamentala om marknader och bolag än andra.
2. Var disciplinerad och köp inte en tillgång för ett högre pris än vad den faktiskt är värd
3. Lär dig att förstå investeringsmiljön vi befinner oss i just nu och lär dig hur man positioner sig bäst efter de möjligheter som finns

”Pris är vad du betalar och värde är det du får” är ett känt citat från Warren Buffett men om man ska tolka det enligt Howard Marks så finns det ingen tillgång som är så bra att det är värt att betala ett för högt pris. Så i vilka marknader, branscher och sektorer kan vi hitta attraktiva tillgångar sent i en cykel?

Viktiga signaler

Beroende på hur modig du är kan du välja att antingen positionera dig på kort- eller långsidan på en hel marknad alternativt välja enskilda tillgångar. Fundera också på vilka signaler som du anser är viktiga att ta hänsyn till. Till exempel kom inköpschefsindex i december för hela euroområdet in på 51,1, vilket är lägre än väntade 51,3 och tydligt ned från novembers 52,7. Det kanske inte är läge att köpa verkstadsbolag, om man inte tror på en ökning under kommande perioder.

Samtidigt rapporteras rekordlåg arbetslöshet på flera håll, vilket skulle kunna signalera att ytterligare få personer skulle kunna sättas i sysselsättning. Hur tror du att hela marknader skulle påverkas om arbetslösheten från rekordlåga nivåer istället börjar stiga?

Fundera också på konsekvenser av potentiella räntehöjningar- eller sänkningar. Det pekar på att investerare inte tror att FED kommer att kunna genomföra de två planerade räntehöjningar som de tidigare flaggat för under 2019 utan snarare kommer att behöva lämna räntan oförändrad eller till och med sänka den.

Positionering efter analys

Beroende på var du landar i din samlade analys om omvärlden och hela branscher kan du sen fatta kort- eller långsiktiga beslut gällande enskilda tillgångar eller hela marknader. Om du tror att till exempel OMXS30 kommer att rekylera upp efter den senaste tidens nedgång så kan du enkelt positionera dig med Vontobels bull-certifikat med OMXS30 som underliggande tillgång. Tror du att handelskonflikten mellan Kina och USA kommer att få ett slut den 2 mars eller blir det värre än tidigare? Hur kommer konfliktens eventuella slut att påverka priset på sojabönor som tagit stryk men under den senaste tiden återhämtat sig trots just nu fulla lager?

Kom dock ihåg att oavsett hur träffsäker du är i din analys så måste du förbereda dig på att du kan ha fel timingmässigt. Howard Marks skriver om vikten av att förstå risk från ett annat perspektiv, att även den som har rätt om scenariot i fråga kan ha fel om utfall. Även om handelskriget kommer till ett slut är inte det säkert att det leder till en stigande börs, på samma sätt som höjda räntor inte måste leda till ett pessimistiskt börsklimat, även om historien ofta återupprepar sig.

@Anna Svahn

Till produkter

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 12:54:31

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas