Så använder du relativmultiplar för att hitta bäst investeringar

Så använder du relativmultiplar för att hitta bäst investeringar

den 24 september 2018 författare Mikael Syding

Hur hittade du din senaste aktieinvestering?
Köpte du samma sak som en kompis som redan låg på plus, och som sa att det var en “bra aktie” och ett “fint bolag”? Var ärlig nu; det är ingen som dömer dig förutom du själv.

Läste du en analys från en bank där de rekommenderade “Köp” och med en målkurs för aktien som låg långt över dagens? Kan du redogöra för deras resonemang, eller var du mest imponerad av potentialen?

Eller gjorde du egna efterforskningar och tog ett beslut där du förstod både vad du visste och vad du inte visste? Känner du ens till analytikern som gjorde rekommendationen? Hur träffsäkra har de tidigare analyserna varit? Hur solida har resonemangen varit? Hur tydliga och övertygande var argumenten i just det här fallet?

En kombination av allt ovanstående kan ofta vara bra när du letar efter investeringsalternativ, dvs använd flera olika källor till inspiration för aktier att titta på. Men kom ihåg att du bör göra själva analysen själv. Gör så gott du kan; det behöver inte bli perfekt, men om du lägger i alla fall lite energi på att undvika de enklaste misstagen så kommer besluten successivt bli allt bättre. Om du vet varför du investerade så kan du också analysera vad som gick rätt respektive fel och justera din metod i enlighet med detta.

Här är ett förslag på en process för att filtrera fram investeringsidéer som ofta kommer ge en god avkastning -- men inte alltid, för sådana processer finns inte:

Utgå från en grupp företag du tror skulle kunna bli bra investeringar. Det kan vara utifrån tips från kunniga och trovärdiga personer eller analysfirmor; eller något så enkelt som de största företagen i en viss region (t.ex. OMX 30), eller ett antal företag inom en viss bransch (kanske Betting, Biotech, Banker, Livsmedel, Kläder eller Verkstad) du har anledning att tro kan generera bra avkastning.

Filtrera sedan bort de aktier som inte uppfyller dina krav. Det kan vara faktorer som lönsamhet, tillväxt, utdelning, storlek, börsomsättning och liknande. Ett av de vanligaste filtren är värdering , men värderingen behöver sättas i relation till någonting för att man ska veta om den är hög eller låg, dvs om aktien är dyr eller billig.

Många använder olika så kallade vinstmultiplar när de ska bedöma värderingsnivån, t.ex. P/E-tal eller EV/EBIT-kvoten. Dessa vinstmultiplar beskriver hur många årsvinster man betalar för aktien. En multipel på 40 betyder ungefär att det tar 40 sådana vinstår att få tillbaka pengarna man köpte aktien för.

Ett problem med just vinstmultiplar är att vinstmarginalerna kan variera kraftigt över såväl konjunkturcykler som produktcykler. Då är Price/Sales ett stabilare värderingsmått, eller ännu hellre EV/S som tar hänsyn till bolagets skulder -- men det kanske är lite överkurs. P/S-talet har tyvärr nackdelen att det är mer eller mindre låst till det specifika bolaget, så man kan inte på förhand säga om t.ex. P/S 3,0 är dyrt eller billigt -- inte ens om man vet att andra bolag handlas till 2,0 eller 4,0. Det hjälper inte ens att jämföra med bolag i samma bransch, eftersom alla har olika lönsamhetsförutsättningar (ett företag som håller sig runt 3 procents vinstmarginal över en cykel motiverar allt annat lika ett mycket lägre P/S-tal än ett bolag med 10 procents vinstmarginal).

Men, det finns ett sätt som fungerar rätt bra: Historikrelativa P/S-tal, dvs hur nära sina egna historiska ytterpunkter för P/S aktien handlas idag.

Om en aktie historiskt har handlats till en P/S-kvot på mellan 1,5 och 3,0, med en relativt jämn fördelning i intervallet, så skulle en multipel på 3,0 definitivt vara anledning till försiktighet och vidare analys. Fråga dig då varför den är rekorddyr. Beror det på omotiverad hajp, eller är det kanske uppköp på gång? Det är alltså inte självklart att en hög extremvärdering betyder att det är ett bra säljläge.

Observera också att om den handlas nära lägstanivån i intervallet måste man vara lika noggrann. Visst, om inget särskilt har hänt så är aktien kanske tillfälligt billig och kan vara på väg att stiga igen, men det kan också vara så att mer insatta investerare har en anledning att sälja nu hellre än sen. Kanske väntar ökad konkurrens eller ofördelaktig lagstiftning runt hörnet. Marknaden är ofta bra på att sniffa fram sådan här information i förväg.

En filtrering på extremvärden är således bara en startpunkt för att hitta intressanta situationer, och inte minst ett sätt att minska antalet objekt att analysera på allvar.

Lite oväntat så kan det ofta vara så att värderingsmultiplar mitt i ett historiskt intervall kan vara intressantast. Där finns varken stora förhoppningar eller panik inbakat i kursen. Färre kanske är intresserade av en mellanvärderad aktie, och som amatör med begränsad tid för analys kan det vara säkrare mark med mindre risk för stora misstag. Om aktien har tillbringat mest tid runt exempelvis P/S 2,2 så är det ingen dum gissning att tro att den kommer vara där i närheten någon gång i framtiden också. Och om bolaget växer med ekonomin i stort, eller lite snabbare, så får du ta del av den tillväxten, om än utan den extra potential som en värderingsökning skulle ge.

Bäst av allt är om du har en mer eller mindre bekräftad idé om läget för multipeln. Antag att intervallet har varit 1,5 till 3,0, och att värderingen rört sig i ganska stabila trender eller cykler från den ena extremen till den andra, kanske i takt med makrofaktorer som inflation, räntor, valutor, BNP eller arbetsmarknadsstatistik. Om dagens värdering är 2,0 och den relativt nyligen varit nere på 1,5, samt att makroekonomiska mått, alternativt företagets produktcykler, bekräftar mönstret om en begynnande förbättring, då har du ett kanonläge att köpa.

Alltså: börja med en grupp företag. Filtrera på en värderingsmultipel som har fungerat för dig förut -- just låga P/S-tal kan fungera bra under vissa omständigheter. Jämför främst med den egna värderingshistoriken, dvs det intervall just det bolaget har handlat inom de senaste åren) och bestäm dig för om du vill titta på lågt, högt eller genomsnittligt värderade bolag. Försök därefter ta reda på om det finns någon uppenbar anledning till värderingens eventuella avvikelse från det normala.

Hur ser det ut för aktierna du redan äger? Är Hennes & Mauritz P/S-multipel det lägsta den har varit? Betyder det att det är köpläge, eller finns det andra förklaringsfaktorer? Hur ser det ut för Assa Abloy? Hexagon? Atlas Copco? Catena Media? Danske Bank? Just Danske Bank värderas extremt lågt just nu, men det är också på grund av mycket negativ information om inblandning i penningtvätt i stor skala.

Oavsett vilka bolag du äger är det en bra övning att ta reda på om de är “billiga” eller “dyra” just nu relativt sina historiska intervall. Om du då inte har en bra förklaring till varför så är det en signal för att fundera på åtgärder för att skydda portföljen, eller kanske tvärtom att öka exponeringen.

Till sist, jämför gärna dina innehav med liknande aktier du inte äger och undersök om de faktiskt är otvetydigt bättre val. Om de inte är det, byt!


Hitta Vontobels fullständiga produktutbud här:

Till produkter

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-11-29 16:38:03

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas