Sverige eller Venezuela?

Sverige eller Venezuela?

den 24 augusti 2018 författare Anna Svahn

Vad har Svenska kronan gemensamt med den turkiska liran, Argentinas peso och Sydafrikas rand? Jo – de alla tillhör de som utvecklats sämst i år mot den amerikanska dollarn.

För ett år sedan kostade en kaffe i Venezuelas huvudstad Caracas, 2 300 Bolivar. Idag, 12 månader senare kostar samma kaffe 2 500 000 Bolivar, vilket blir en ökning om 108 596 procent, det visar Bloombergs ”Venezuelan café con leche index”, alltså ett latteindex för att med en vanlig produkt mäta inflation i landet. Även om indexet i sig knappast är lika sofistikerat som det vanligare måttet konsumentprisindex så är det ändå greppbart. Priset på en latte, i alla fall om skillnaden är någonstans i storleksordningen 100 000 procent, säger en hel del om en valutas inflation.

Bloombergs café con leche index

 

Den turkiska liran har också tagit stryk under året och i skrivande stund är liran ned 37 procent YTD jämfört med USD. Även om svenska kronan inte är i riktigt lika dåligt skick som turkiska liran eller Venezuelas bolivar så finns det inget ”lagom” med en utveckling på -10 procent jämfört med den amerikanska dollarn i år.

Vad har alla historiska valutor gemensamt? Jo, de har inflaterats sönder till den grad att de blivit värdelösa. Det som egentligen återstår är guld, som man istället kan referera till som ”riktiga pengar” snarare än en egen valuta. Guld brukar kallas för ”immunt mot inflation” och till skillnad från Venezuelas bolivar där inflationen ökat med över 100 000 procent det senaste året så kan vi göra ett liknande index med guld och kostymer. För tre tusen år sedan kunde du köpa en fin toga (dåtidens kostym) för ett guldmynt, och idag är det ungefär vad du får betala för en fin kostym. Inflationstakten i guld är alltså exakt 0 procent på flera tusen år. Det känns mer stabilt än bolivar, turkisk lira eller vår svenska krona.

Inflation är bra, säger Stefan Ingves och Riksbanken, och sätter ett inflationsmål om 2 procent årligen. Det här betyder att målet är att göra den svenska kronan 2 procent mer värdelös varje år. Så, vad är det som är så bra med inflation? Sverige är beroende av export och idag exporterar vi varor och tjänster till ett värde som motsvarar 45 procent av BNP. Det här betyder att våra produkter måste vara attraktiva för våra utländska köpare, en högt värderad krona gör att svenska exportvaror blir dyrare i utlandet, och därför är det inte mer än logiskt att vi strävar efter att sänka värdet på SEKen, för exportens skull, eller?

När vår egen valuta blir värdelös blir det också dyrare för oss att importera varor och tjänster från andra länder. Importen av varor och tjänster i Sverige ligger på en något lägre nivå, motsvarande 41 procent av BNP.

Om exporten utgör en större del av BNP än importen borde vi rimligen tycka att en lågt värderad valuta är bra, hittills är vi överens. Problemet är att Sverige har provat den här devalveringsmodellen tidigare. När företag kan exportera varor och tjänster i utlandet som upplevs som billiga utanför Sverige behöver de i princip bara konkurrera med pris. Det här leder till att de kan sälja mer och ge sina anställda i Sverige mer betalt utan att produktiviteten egentligen ökar. I takt med att företagen på grund av det här blir latare så tappar de en del av sin konkurrenskraft. Att med inflation göra Sverige till ett attraktivt land att importera varor och tjänster från på grund av en billig valuta är alltså ett bra sätt att kortsiktigt stimulera ekonomin men ett dåligt sätt att långsiktigt bygga riktigt värde.

Så vad ska vi göra åt saken? Ska vi låta hela vårt kapital långsamt dö tillsammans med den svenska kronan eller finns det sätt att exponera sig mot andra marknader, valutor och tillgångar? Föga förvånande är guld även här svaret på frågan. Är du rädd för att dina pengar ska bli värdelösa finns det en god idé att ha en liten andel guld i portföljen som säkerhet mot sämre tider. Ett ännu enklare sätt, förutsatt att du tror på en fortsatt stark USD och en fortsatt svag SEK är helt enkelt att köpa USD. Något annat att fundera på är att hålla koll på bolagen i din aktieportfölj. Hur är de exponerade mot olika valutor? H&M påverkas till exempel negativt när den amerikanska dollarn blir dyrare i relation till den svenska kronan, och med tanke på deras övriga problem kan det här bli ytterligare en faktor som påverkar marginalerna framöver.

Important legal information

 

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

 

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-01 03:26:06

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas