Sojabönskriget mellan öst och väst

Sojabönskriget mellan öst och väst

den 6 augusti 2018 författare Anna Svahn
Den senaste tiden har tullar och ett potentiellt handelskrig kanske inte skakat marknaden i sig så mycket som man trodde från början, men i alla fall fått många investerare att reagera. Vad som började med att Kinas överkapacitet när det gäller stål ledde till att USA införde ståltullar – mot hela världen – har nu lett till att länder och regioner inför sanktioner mot det självutnämnda bästa landet i världen.

Några månader senare befinner vi oss mitt uppe i en handelskonflikt som många är oroliga ska mynna ut i ett handelskrig. Men hur påverkar det hela marknader och enskilda tillgångar – och hur kan man hedgea mot riskerna med ett handelskrig?

Min husgud Howard Marks skriver i investerarbibeln The Most Important Thing att en duktig investerare inte bara förbereder sig inför det scenario som är mest troligt att inträffa, utan att man måste vara beredd på många olika, även de som kanske inte verkar troliga. Översatt till mer lättförståeliga termer handlar det alltså om att kontrollera sin risk i alla lägen.

För att kunna kartlägga hur handelskriget kan påverka hela marknader och enskilda tillgångar måste vi dock kartlägga situationen för att kunna dra någon rimlig slutsats. Eftersom media redan har fokuserat mycket på aktiemarknaden och metaller så skiftar vi fokus mot mjuka råvaror. Precis som vid vilket investerararbete som helst så är det helt omöjligt att täcka alla tillgångar och marknader, så här kommer vi endast att titta på den mjuka råvaran sojabönor.

Kriget om sojabönor


Som svar på USAs ståltullar bestämde Kina sig för höja tullarna på bland annat sojabönor från USA med 25 procent från tidigare 13 till idag 38 procent. Eftersom 68 procent av de sojabönor som USA producerar årligen exporteras till Kina så är det inte konstigt att priset på US soybeans har påverkats negativt. Mindre efterfrågan än väntat leder till obalans i relationen mellan tillgång och efterfrågan vilket såklart påverkar priset.

Konsumtionen av sojabönor kommer dock inte att minska avsevärt mycket (även om estimatet för första gången på 15 år är lägre än föregående år, men mer om det längre ner), vilket betyder att Kina kommer att importera dessa någon annanstans ifrån. Som det ser ut nu är det Brasilien, som är världens största exportör av sojabönor i världen, som kommer att få öka sin export mot Kina. Vi får dock komma ihåg att det inte bara är för Brasilien att utöka sin produktion med lika mycket som Kina kommer att vilja importera. Istället kommer det att ske en förflyttning. Ja, Brasilien kommer att ha högre efterfrågan än tidigare men kapaciteten är fortfarande ungefär den samma. Om de ska prioritera Kina så kommer de behöva lämna över andra marknader till USA. Dessutom är det så, att som det land som importerart mest sojabönor i världen, så verkar det inte som att resten av världens exportländer kommer att kunna möta Kinas behov.

Det här innebär att Kina faktiskt ändå kommer att behöva importera endel bönor från USA, för att möta landets efterfrågan, bara inte riktigt lika mycket som tidigare. Det här kan också delvis förklara varför estimaten för Kinas import av sojabönor för 2018 är lägre först första gången på 15 år.

USA kommer alltså inte att förlora 68 procent av den totala exporten, den kommer bara inte att gå till Kina. Wallace Tyner, professor vid Purdue University, uppskattar att USAs export av sojabönor totalt kommer att minska med 29 procent snarare än 68. 29 procent är fortfarande mycket, men det är i alla fall mindre än om hela 68 procent av exporten av sojabönor skulle gå förlorad för USA. Både Kina och USA förlorar alltså egentligen på tullarna på just sojabönor, medan Brasilien drar vinstlotten och kan öka både produktion och export.

Handelskrigshedge

Så hur skapar man en hedge mot handelskrig som påverkar priset på jordbruksråvaror? Hur förutser man enligt Howard Marks devis den här typen av situationer? Enkelt svar – det gör man sällan. Däremot blir det viktigare än någonsin att diversifiera sin portfölj mot olika marknader och tillgångar, som påverkas både positivt och negativt vid olika scenarier.

Det är vid tillfällen som dessa som man önskar att vissa bolag var publika. Ett sådant, som det hade varit intressant att titta närmre på, är Louis Dreyfus Company som är ett av världens största bolag när det kommer till export av jordbruksråvaror bland annat från Brasilien. Tyvärr lämnar aktiemarknaden i Brasilien i det här fallet ganska mycket att önska, vilket innebär att man istället får välja alternativa vägar för att exponera sig på upp- eller nedsidan mot jordbruksråvarumarknaden.

Så hur kommer handelskriget mellan öst och väst att påverka priset på jordbruksråvaror – i synnerhet sojabönor – i längden och hur påverkar det i sin tur bolag på aktiemarknaden som handlar med dessa varor? Kommer amerikanska matjättar som säljer mycket sojabönor att kunna köpa in dem billigare och sälja för samma pris vilket får positiva effekter på marginalerna i slutet av året? Kommer bönderna att behöva höja priserna på andra grödor för att överleva sviterna av förlorade intäkter på sojabönor? Kommer detta att påverka kommande års tillgång på sojabönor när bönder väljer att odla annat? - Ingen vet, men det kan vara läge att spekulera.


Anna Svahn

Hitta Produkter

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-04 06:24:18

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas