Så förbereder du dig inför kvartalsrapporterna

Så förbereder du dig inför kvartalsrapporterna

den 12 juli 2018

“Riktiga män tar inte back-up”

Så stod det på omslaget till kurslitteraturen i informationsteknologi på Handelshögskolan i Stockholm 1990. Den moderna varianten nästan 30 år senare verkar vara “Vinnare hedgar inte”. Det är i alla fall vad en av Teslas aktieägare sagt nyligen inför årets andra kvartalsrapport.

Det är ett sätt att hantera sina investeringar. Här kommer ett annat.

Istället för att satsa allt på ett enda kort och passivt vänta på att rapportsäsongen överfaller dig och din portfölj, förbered dig genom att bestämma dig för vilka företagsrapporter och rapportdata som ska kunna påverka dig, samt när och hur de ska göra det. Gör iordning ett schema för vad du har för potentiella portföljbeslut samt en lista på vilken information du väntar på och när och inte minst hur du har tänkt använda informationen. Tänk igenom före hur du ska lagra datapunkterna på ett systematiskt och konsekvent sätt så du verkligen kan använda den, istället för att uppfinna hjulet på nytt var tredje månad.

Åttastegsmodellen till en effektivare rapportperiod

För det första, var redo att sälja de aktier du ändå funderat på att göra dig av med och köpa de du ändå vill ha mer av. En enstaka rapport ska normalt inte göra någon skillnad för ditt långsiktiga case, så se till att utnyttja rörelser som härrör från svaga händer och dagshandlare. Analysen ska du alltså ha genomfört för länge sedan, i lugn och ro mellan rapportperioderna och baserad på ditt vanliga batteri av taktiska och strategiska ställningstaganden. Under rapportperioden är det bättre att utnyttja när andra blir överraskade eller handlar känslostyrt än att försöka genomföra helt nya analyser från grunden. Rädsla och girighet drabbar bara andra, inte dig.

För det andra, om du ändå tänker handla på själva rapporten, så ta fram någon enstaka nyckelfaktor som du djupdyker i på allvar. Försök inte slåss med rubrikläsande algoritmer om att vara snabbast med att reagera på onyanserade uttalanden om “vinsten” eller “tillväxten”. Om du ska göra en analys av bruttomarginalen så ska du säkerställa att den är helt jämförbar med nivån du har som trigger; och inte är påverkad av engångsposter, ändrade redovisningsprinciper, förvärv, produktcykler eller något annat väsentligt jämförelsestörande.

För det tredje, bestäm dig innan perioden börjar för om och hur du ska reagera på konkurrenters och underleverantörers rapporter och annan ny information. Är det bra för Ericsson om Huawei visar starka siffror, eftersom det kan betyda att branschen går bra. Är det dåligt för Hennes & Mauritz om Inditex visar starka siffror eftersom det kan betyda förlorade marknadsandelar? Tveka inte i realtid över om du ska ta Whirlpools starka tillväxt men låga marginaler som signal för en bra eller dålig rapport från Electrolux. Tänk igenom och skriv i förväg upp dels att du ska bevaka Whirlpools totala tillväxt och marginal samt tillväxten och marginalen i USA respektive Europa, dels hur du ska reagera vid respektive utfall. Är konkurrensaspekten eller branschaspekten viktigast den här gången?

Fundera redan nu på om du vill bevaka valutaeffekternas grad av överraskning i ett antal utvalda rapporter tidigt under perioden för att du planerar att använda informationen till handel i bolag som rapporterar senare. Rubriker om att andra noterar starka valutaeffekter ska inte göra att du plötsligt också kommer på att du borde titta på valutan, och försöker anpassa dig utan ordentlig förberedelse.

Är verkligen Alcoa en bra värdemätare på resten av rapportperioden eller är det bara något du hört? Återigen, bestäm dig innan för om det är något du ska ta hänsyn till, och inte minst hur du ska göra beroende på utfall.

För det fjärde, skriv i förväg ut vad företagen sa om framtiden i förra kvartalet. Du ska inte behöva leta upp deras tidigare guidance i stridens hetta när de nyss släppt sin nya rapport med kommentarer om läget och framtiden. Du har förstås också en mapp med deras uttalanden och faktiska utfall kvartal för kvartal flera år bakåt i tiden. Ta fram den. Om du inte vet hur väl de brukar uppfylla målen kan du inte bedöma om överraskningen är större eller mindre än den brukar vara. Till exempel har Hennes & Mauritz sagt något i stil med “det vänder nu”, “tillväxten blir si och så hög”, och “nu har vi kontroll över varulagret” flera kvartal i rad. När marknaden lärt sig att ett företag alltid missar sin guidance blir inte reaktionen alltid negativ vid ännu en miss om den är relativt liten.

För det femte, lita inte på företagsledarna. Deras jobb är att lura dig -- i alla fall lite lagom. De kommer alltid vända och vrida på formuleringarna så de låter mer positiva än de egentligen är. Läs deras kommentarer som Djävulen läser Bibeln, för det är så de är formulerade. “Bra” betyder inte nödvändigtvis att det är bra för dig. “Bäst någonsin” eller “all time high” kan betyda så lite ökning som bara en ynka procent, vilket är katastrof för ett företag som förväntas växa med 15 procent.

För det sjätte ska du tänka ut i förväg hur du tänker reagera på stora kursrörelser minuterna och timmarna efter en rapport. Brukar kursen stiga på de positiva rubrikerna men falla under konferenssamtalet? Tvärtom? Ska du låta andras beteende påverka din handel och din analys av läget, eller har du en gång för alla bestämt dig för vad du ska göra med aktien runt den här kvartalsrapporten? Använd oväntade rörelser till att öka eller minska ditt innehav, eller till exempel till en ren entry i ett företag du gillar men tror och hoppas kommer presentera en svag rapport. En variant är att utnyttja hävstången i optioner, certifikat eller minifutures just runt rapportperioder. Då får du en extra anledning att se till att dels göra en noggrann analys och handlingsplan, dels undvika att en kortsiktig trade som går fel blir till en långsiktig surdeg.

För det sjunde, ta tillfället i akt att uppdatera din övergripande syn på investeringsläget. Till att börja med, vad är din syn och varför har du de aktier du har? Vidare, vad säger hela perioden om din syn på mikro och makro och hur de hänger ihop, samt om marknadens riskaptit och benägenhet att gå upp eller ned? Hur ändras din bild av hela periodens fundamentala information samt kursreaktionerna på den? Var till exempel rapporterna dåliga, men kursreaktionerna positiva och vad betyder i så fall det?

Aktieåterköpstrender, lånekostnader och lönekostnader kan till exempel vara tre intressanta temperaturmätare. Har du noterat att fallande räntor och tilltagande aktieåterköp har sammanfallit med allt högre andel optioner som ersättningskomponent i USA? Det betyder bland annat att om aktiemarknaden faller så minskar arbetsinkomsterna och konsumtionen, dvs. aktiekurser leder numera ekonomin rent mekanistiskt. Lägre aktierelaterade inkomster kan leda till högre krav på fasta löner och således stigande kostnader samtidigt som försäljningen faller. Om dessa lägre vinster möter stigande räntor pga bland annat löneinflation kan både vinster och värderingsmultiplar falla. För att göra situationen ännu värre skulle utrymmet för återköp av egna aktier minska dramatiskt då kostnaden för lånefinansierade köp går upp.

Du vill inte vara “påshållaren” som står kvar med soporna och hävdar att riktiga män inte gör analyser; när bättre pålästa och strategiska investerare har gått vidare. På forumen för Tesla har man ett namn för såna sopor: Baggy McBagface.

För det åttonde och sista för den här gången, håll utkik efter när andra reagerar över något extra oväntat, oavsett i vilket bolag. Ha bara radarn påslagen och ditt anteckningsblock redo för de riktigt stora nyheterna. Skriv upp anomalierna i ett dokument och fundera över 1) underliggande orsaker som kan förklara flera stora överraskningar -- kan ett begynnande handelskrig ligga bakom flera olika slags missar? 2) vilka konsekvenser de orsakerna kan få framöver och om det ska påverka dina portföljbeslut.

OBS, glöm inte att innan rapportperioden uppdatera dig på vilka anomalier du noterade förra och förrförra gången och vad du trodde konsekvenserna kunde bli.

Sammanfattning - förbered dig så slipper du vara Baggy McBagface

Är du för häftig för att förbereda dig? Kör du hellre på känsla? Brukade inte du heller ta säkerhetskopior? Jag har kompisar som förlorade hela sitt arbete dagen innan det skulle lämnas in. De hade hellre sett ut som töntar innan än tvingas göra det efteråt.

Det är enkla men strategiska små grepp som de ovan som gör att du kan ligga steget före istället för att marknaden leker med dig som en påse i vinden.

Så, har du börjat förbereda dina listor på primärföretag, olika investeringsinstrument, nyckelvariabler, sekundärföretag, datum, guidningsuppföljning, övergripande syn och sammanställning av överraskningar ännu? Eller tänker du åka pendeltåg resten av livet?

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-05 05:29:01

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas