Halvtidsvila för Stockholmsbörsen – Laddar börsen om för avgörande i andra halvlek?

Halvtidsvila för Stockholmsbörsen – Laddar börsen om för avgörande i andra halvlek?

den 3 juli 2018 författare Boartrader
Mitt i rådande VM-hysteri så passerar börsåret 2018 halvtid och rullade i dagarna igång andra halvlek. Geopolitisk oro, försvagad krona samt en orolig bostadsmarknad har bidragit till ett svajigt första halvår för Stockholmsbörsen. OMXSPI noterar vid halvårsskiftet en svagt positivt utveckling på 0,9%, något under det historiska snittet på som ligger på nära 5%. Så den stora frågan som många investerare ställer sig nu vid halvårsskiftet är; ska man köra full fart framfört eller gå på defensiven in andra halvlek 2018?
Hitta Produkter

Låt oss titta på tre viktiga indikatorer för att avläsa börsklimatet på medellång sikt:

PMI – Purchasing Managers’ Index

PMI är ett mått på tillverkningsindustin och mäter bland annat orderingång, produktion och sysselsättning. Siffran är relevant att hålla koll på eftersom det fungerar som en konjunkturmätare.


 

Källa: FactSec

Under första halvan av 2018 har vi sett en inbromsning i Manufacturing PMI, vilket indikerar att tillväxten bromsas in. Något som också flera verkstadsbolag också flaggat för under Q1an.

CPI – Consumer Price Index

CPI är ett mått på prisutvecklingen inom privat konsumtion. Hur CPI utvecklas är relevant då det agerar som en indikator för rådande inflation. Stigande inflation innebär högre input- och lönekostnader för många bolag, vilket kan komma att påverka marginalerna i det fall tillväxten, eller PMI, saktar in.


 

Skuggade områden indikerar lågkonjunktur. Kalla: FactSec

Årets nedgång i PMI har hittills inte inneburit några större problem då efterfrågan fortfarande är relativt hög priserna kan höjas med inflationstakten. Men givet att efterfrågan skulle minska något så kommer högre inflation att äta från många bolags marginaler, vilket kommer att speglas i aktiekurser.

Räntan på amerikanska statsobligationer (10-åringen & 2-åringen)

Amerikanska statsobligationer viktigt räntepapper att hålla koll på då obligationerna fungerar som en förtroendeindikator för marknaden. Förenklat kan man säga att låg avkastning från amerikanska stadslånepapper signalerar förtroende för aktiemarknaden, det vill säga att det är mer attraktivt att placera pengar i andra tillgångsslag än ”riskfria” räntepapper, och vice versa.


 

Skuggade områden indikerar lågkonjunktur. Källa: Fed. Reserve Bank St. Louis

Inför tidigare finanskriser har vi sett hur den kortsiktiga räntan har stigit kraftigt och passerat den långsiktiga, vilket gjort att investerare sålt aktier och andra tillgångar för att placera i kortsiktiga räntepapper som då genererat en hög riskfri avkastning. Skillnaden, eller ”spreaden” mellan dessa två räntor illustreras i diagrammet ovan och som ni ser så finns det en fördröjningseffekt på 1-2 år från det att räntekurvan vänt till dess att lågkonjunkturen slår in.

För att summera så kan vi konstatera att ingen av dessa tre indikatorer pekar på att ett stundande börsras 2018. Orosmolnen börjar dock hopa sig. Det innebär inte att det blåser upp till storm per se, men det kan vara läge att dra öronen åt sig något och investera varsamt samt och överväga att hedga sina innehav.

Vi är långt kommit i rådande börscykel, vilket brukar innebära att man ska försöka vikta portföljen mot sen-cykliska bolag och undvika bolag med höga värderingar (P/E multiplar). ”Dyra” bolag som handlar till höga multiplar har historiskt sett haft störst nedsida vid börsras, så just nu kanske inte är tiden att gå in i dessa.

Istället brukar sektorer så som energi, hälsa och sjukvård, råvaror, industriprodukter, IT, fastigheter och konsumentvaror, som alla räknas som sen-cykliska sektorer, gå stabilt även efter en lång börsuppgång. Råvarubolagens utveckling under första halvan av 2018 är en indikator på detta.

Vontobel har en rad av derivatprodukter som erbjuder möjligheter att spekulera i både börsens upp- och nedgång, Stockholmsbörsen såväl som USA och Tyskland.

Bull & Bear-certifikat

 Symbol ISINUnderliggande referensvärdeHävstångTypVal.KöpSälj 
  • Ordinary Termination
BULL APPLE X10 VON5
DE000VE38708 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,001
  • Ordinary Termination
BULL APPLE X10 VON4
DE000VE3EQ97 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,001
BULL APPLE X10 VON1
DE000VF533C5 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,002
BULL APPLE X10 VON10
DE000VP2RC04 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,038 0,042
BULL APPLE X10 VON11
DE000VP3MTV0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,03 0,034
BULL APPLE X10 VON12
DE000VP3NQ50 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,014 0,02
BULL APPLE X10 VON15
DE000VP9V6U9 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,082 0,086
BULL APPLE X10 VON14
DE000VP9VHN0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,166 0,17
BULL APPLE X10 VON18
DE000VV11SJ7 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,678 0,686
BULL APPLE X10 VON19
DE000VV19AU5 Apple Inc. 10,00 Long SEK 1,79 1,81
BULL APPLE X10 VON20
DE000VV2K3W0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 5,19 5,25
BULL APPLE X10 VON21
DE000VV3R221 Apple Inc. 10,00 Long SEK 12,41 12,55
BULL APPLE X10 VON22
DE000VV67GW7 Apple Inc. 10,00 Long SEK 36,32 36,72
BULL APPLE X10 VON23
DE000VV8Z9Y0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 83,95 84,87
BULL APPLE X10 VON17
DE000VX8WXW8 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,336 0,34
  • Ordinary Termination
BULL WTI X10 VON33
DE000VP29J53 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,001 -
  • Ordinary Termination
BULL WTI X10 VON41
DE000VQ9Q060 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,001 -
BULL WTI X10 VON53
DE000VV34D70 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,04 0,042
BULL WTI X10 VON46
DE000VX5RHK2 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,001 -
BULL WTI X10 VON48
DE000VX8XQQ2 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,004 -

Hitta Produkter

Hävstångsprodukterna som Bull/Bear-certifikat lämpar sig bäst för intradagshandel och tänk på att hävstångseffekten fungerar åt båda håll. För spekulation på lite längre sikt finns dock både mini-futures och turbowarranter.

Bull & Bear-certifikat

 Symbol ISINUnderliggande referensvärdeHävstångTypVal.KöpSälj 
  • Ordinary Termination
BULL APPLE X10 VON5
DE000VE38708 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,001
  • Ordinary Termination
BULL APPLE X10 VON4
DE000VE3EQ97 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,001
BULL APPLE X10 VON1
DE000VF533C5 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,002
BULL APPLE X10 VON10
DE000VP2RC04 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,038 0,042
BULL APPLE X10 VON11
DE000VP3MTV0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,03 0,034
BULL APPLE X10 VON12
DE000VP3NQ50 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,014 0,02
BULL APPLE X10 VON15
DE000VP9V6U9 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,082 0,086
BULL APPLE X10 VON14
DE000VP9VHN0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,166 0,17
BULL APPLE X10 VON18
DE000VV11SJ7 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,678 0,686
BULL APPLE X10 VON19
DE000VV19AU5 Apple Inc. 10,00 Long SEK 1,79 1,81
BULL APPLE X10 VON20
DE000VV2K3W0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 5,19 5,25
BULL APPLE X10 VON21
DE000VV3R221 Apple Inc. 10,00 Long SEK 12,41 12,55
BULL APPLE X10 VON22
DE000VV67GW7 Apple Inc. 10,00 Long SEK 36,32 36,72
BULL APPLE X10 VON23
DE000VV8Z9Y0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 83,95 84,87
BULL APPLE X10 VON17
DE000VX8WXW8 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,336 0,34
  • Ordinary Termination
BULL WTI X10 VON33
DE000VP29J53 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,001 -
  • Ordinary Termination
BULL WTI X10 VON41
DE000VQ9Q060 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,001 -
BULL WTI X10 VON53
DE000VV34D70 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,04 0,042
BULL WTI X10 VON46
DE000VX5RHK2 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,001 -
BULL WTI X10 VON48
DE000VX8XQQ2 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2023 10,00 Long SEK 0,004 -

Hitta Produkter

Hur djupt är kaninhålet?

Vi har hittills endast skrapat på ytan när det kommer till de indikatorer man som investerare kan använda sig av för att bilda sig en bättre uppfattning om börsens utveckling. Framtiden är ovis, och mycket är beroende av hur FED, ECB och BoJ agerar den kommande tiden. Jacob Henriksson, kanske mer känd som @gottodix, har skrivit en mycket läsvärd krönika som går diskuterar fler indikatorer för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Tänk dock på att hävstångsprodukter är förknippade med mycket hög risk.

@BoarTrader

Hitta Produkter

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-11-30 08:57:15

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas