Bra alternativ till enbart aktier

Bra alternativ till enbart aktier

den 17 juli 2018 författare Anna Svahn
TINA, det finns inget alternativ till aktier, är ett uttryck som utan riktig sanning etsat sig fast hos många småsparare. Ni är nog vid det här laget vana vid att jag skriver att jag tror att råvarumarknaden de kommande åren kommer att överprestera aktier, men sanningen är den att redan sedan 2001 har guld presterat bättre än börsen. Men slutar det verkligen där eller har jag, likt många andra, också aktier som huvuddel i portföljen och hur kan man egentligen avgöra hur man ska allokera mellan olika tillgångsslag?

Allt är inte guld som glimmar men i det här fallet har guld i alla fall glittrat mer än aktier. Sedan 1998 har guld faktiskt överpresterat aktier. Så var kommer egentligen den här felaktiga föreställningen om att aktier alltid skulle vara ett bättre alternativ än andra marknader? Och hur kommer det sig att så många investerare bara köper påståendet rakt av utan att göra någon närmare efterforskning själv?

 

Guld, S&P500 och softs från 1998 till idag

Min teori är att vi som småsparare ofta är rätt dåliga på att vara källkritiska när det kommer till förebilder som Buffett och andra. Om en investerarlegend säger att aktier är enda alternativet så är det väldigt enkelt för oss att helt enkelt bara ta till oss det som en sanning utan att titta på siffrorna själva.

Ni ska dock inte oroa er allt för mycket. Lösningen kommer serverad på ett silverfat nedan, eller i alla fall verktyg för att skapa er egen lösning. Hur ska man egentligen göra då, för att hitta billigare marknader, tillgångar och till slut gå igenom en beslutsprocess för att allokera sitt kapital till det som ser attraktivast ut just då?

Steg 1: Vilka tillgångsslag vill du investera i?

I första steget ska vi ta reda på hur vi vill allokera vårt kapital i stort. Alltså vilken övergripande strategi som ska prägla din portfölj. Här är det viktigt att du skriver ned vad målet och syftet är med din strategi. Vill du ha låg volatilitet? Maximera potentiell avkastning eller bara minimera risken? Oavsett om det slutgiltiga svaret blir att du vill ligga fullinvesterad i olika tillgångar eller om den med något lägre riskaptit väljer att ha en del likvida medel (och i så fall – vilken valuta ska du vara exponerad mot?) så finns alternativ.

Råvaror är just ett sådant exempel som det tidigare skrivits alldeles för lite om men som nu börjar bli mer och mer aktuellt eftersom priset på råvaror i relation till andra marknader, framförallt aktier, just nu är väldigt lågt. Poängen med att diversifiera sin portfölj är dock att du faktiskt inte måste välja endast ett alternativ utan istället optimera din portfölj genom att exponera dig mot flera olika marknader.

Guld fungerar som en försäkring och brukar kallas för att vara immunt mot inflation. Därför är det något som med fördel kan fungera som en bra konstant (men liten) del i din portfölj. Softs är en samling jordbrukstillgångar som tidigare viftats bort som oattraktiva, svåranalyserade och volatila. Idag har de börjat återhämta sig från rekordlåga nivåer samtidigt som klimatförändringar och en växande befolkning kommer att göra att balansen mellan tillgång och efterfrågan kommer att skifta. Vi har redan i sommar sett hur vädret påverkat skördar av till exempel vete.

Steg 2: Sätt upp allokeringsregler

Om du landar i att du vill ha en fördelning i din portfölj mellan aktier, softs och guld precis som mig så handlar nästa steg om att hitta rätt allokering mellan dessa tre tillgångsslag. Om guld är din försäkring så är det nu dags att avgöra vilket tillgångsslag som själva strategin ska utgå ifrån.

Bolag genererar vinster i form av kapital och har i bästa fall på sikt ett stigande värde medan råvaror som softs ofta har ett konstant värde med fluktuerar i pris. Därför blir aktier huvuddelen i portföljen, guld en försäkring och softs en hedge mot aktier när de är som dyrast eftersom de också ofta är kontracykliska.

Innan vi går in och tittar på relativ avkastning mellan dessa tre tillgångsslag bör vi sätta upp regler för hur mycket varje tillgångsslag får ha som mest i portföljen samt minst.

Ponera att du sätter upp följande regler:

- Guld som försäkring ska ha som minst 10 % av exponeringen och som mest 20 %

- Aktier som huvuddel ska därmed ha som mest 90 % av exponeringen men som minst 50 % av portföljens totala kapital

- Exponeringen mot softs som hedge mot aktier kan variera mellan 0 till 40 % av portföljen

Steg 3: Bestäm allokering

När du har satt upp regler och testat dem historiskt för din allokeringsstrategi är det dags att titta på relativ avkastning mellan tillgångsslagen som du vill exponera dig mot. Eftersom softs inte ska hedga guld utan bara aktier så jämför vi nedan S&P 500 mot guld och sedan S&P 500 mot softs för att avgöra hur vi vill allokera vårt kapital just nu.


 

S&P 500 mot guld mellan 1998 till idag


 

S&P 500 mot softs mellan 1998 till idag

Vi kan konstatera att priset på guld är högt i relation till S&P 500 och att aktier i relation till softs nästan är rekorddyra. Om vi återgår till våra allokeringsregler skulle därför en rimlig allokering för idag kunna vara följande:

- Guld: 10 %

- S&P 500: 50 %

- Softs 40: %

Det finns inget magiskt recept för att generera hög avkastning, därför bör vi som investerare alltid istället titta på att minimera – eller i alla fall kontrollera – vår risk. Ett sätt att göra det på är att precis som vi gått igenom ovan, diversifiera sin portfölj mellan olika tillgångsslag och titta på prissättningen på olika marknader och inte enbart enskilda tillgångar. Kom dock ihåg, att den bästa strategin är den du faktiskt följer, och ta dig därför inte vatten över huvudet när du komponerar din egen portföljstrategi!

Anna Svahn

Hitta Produkter

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 13:03:38

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas