Guld - den enda riskfria tillgången

Guld - den enda riskfria tillgången

den 25 juni 2018 författare Mikael Syding

Guld - den enda riskfria tillgången

Hitta Vontobels fullständiga produktutbud här:

Till produkter

För tillfället är TINA en populär förkortning. There Is No Alternative (to stocks). Det är typiskt efter en lång tid av uppgång utan någon större korrektion att tro att den största risken är utebliven avkastning, att stå utanför. Om du köpt propagandan om TIM (Time In the Market) och TINA så kanske det här kommer som en nyhet: Nej, det är inte värre att se grannen bli rik än det är att förlora sina egna pengar. Och du TIM, kom igen när du varit med om en lågkonjunktur eller två, kanske lite inflation eller varför inte fallande multiplar till det historiska genomsnittet för att inte tala om undershooting...

TIM och TINA glömmer bort att det aldrig är bråttom att bli rik. Det vore att tro att nästa generation är förlorad, som att nu vore sista chansen att köpa billigt. Ibland hör man faktiskt folk säga det om bostäder och bostadspriser: att våra barn och barnbarn inte kommer ha råd med bostäder om inte vi finansiererar dem. TIM och TINA tror att man måste gå “all in” så snart som möjligt för att ha råd med framtiden, men så skapas inga uthålliga investerarkarriärer. Och så säger folk att ekonomi inte är roligt!

Ekonomin har tvärtom alltid gått i cykler och kommer sannolikt fortsätta att göra det, för eufori och belånade köp sår fröna till korrektion; och pessimism och undervärdering utgör grunden för hög avkastning. Kreditcykler och senarelagda investeringar är det som skapar konjunktur- och börsrörelser. Uppgång föder optimism, vilken driver ökade företagsinvesteringar, ökade vinster, ökad sysselsättning, ökat belåningsutrymme och ökad lånevilja hos konsumenter och företag, samt ökad utlåningsvilja hos banker. Men till slut nås en topp där både företagsvinster och värderingarna av dessa är stretchade till max -- båda två extra upptryckta av den hävstång lån möjliggör. Cykeln vänder när någon punkt i kedjan brister, när vinster faller pga ökade kostnader vilket medför uppsägningar och/eller lägre värdering, eller fallande kurser gör att amorteringar av marginallån måste finansieras med försäljningar som trycker ned kurserna ytterligare.

Innan man fastnar i en sådan fallande spiral av lägre priser och tvångsförsäljningar kan det vara värt att komma ihåg att ett stort misstag som ger en nedgång på 80 procent kräver 500 procents uppgång för att komma tillbaka till ruta ett. En av de viktigaste reglerna för långsiktigt god avkastning är att minimera misstagen och låta uppsidan ta hand om sig själv.

Alltså, det är aldrig bråttom att bli rik, för möjligheter återkommer periodiskt, men det är enormt viktigt att undvika stora förluster.

“Om hög risk alltid gav hög avkastning över tid skulle det inte vara risk”

Alla investeringar medför risk. Risk betyder sannolikhet för rörelse åt ofördelaktigt håll. Så fort du utsätter dig för oförutbestämda rörelser, inklusive chans till vinst finns också en chans att du istället förlorar. Investeringar innebär att du försakar något idag för möjligheten till mer i morgon än du annars skulle haft. Ju högre risk du tar desto större potentiella framtida rörelser fö dina tillgångar, både uppåt och nedåt. Hög risk betyder alltså inte nödvändigtvis att du får högre avkastning, bara att du kan få det. Om hög risk alltid gav hög avkastning över tid skulle det inte vara risk.

Investeringar kan göras på många olika sätt, men alla med gemensamma grunddrag: Du kan till exempel investera i någon annans förmåga att möta en efterfrågan, Du kan investera i någons förmåga att betala tillbaka ett lån. Du kan investera i någons framtida behov av en råvara. Du kan investera i sannolikheten att någon kommer acceptera en viss valuta i utbyte mot produkter och tjänster. Du kan investera i att du får och vill bo kvar på en viss fastighet, eller att någon annan är beredd att betala för att nyttja den.

Guld är ett av många sådana sätt att flytta konsumtion från nutid till framtid. Guld i sig har ett begränsat värde som elektrisk ledare eller till utsmyckning, men det är beständigt och underhållsfritt.

Kort sagt, man kan nästan inte använda guld till någonting, men man vet att det finns kvar och fortsätter vara sällsynt. Ur ett visst perspektiv kan man därmed säga att guld är riskfritt: ett kilo guld idag kommer vara ett kilo guld imorgon; på så sätt är guld statiskt och utan risk. Ditt kilo riskerar inte att förvandlas till 0,9kg eller 1,1kg under lagringsperioden. Guld är vidare inte beroende av någon annans skulder eller produktion, utan är en helt fristående tillgång som dessutom kan lagras i oändlighet. Notera dock att ett kilo guld kan bytas mot olika mängder varor och tjänster i olika tider beroende på samhällsläge, men det återkommer vi till. Guld har uppvisat extremt god stabilitet över årtusendena.

Hitta Vontobels fullständiga produktutbud här:

Till produkter

Guld har i genomsnitt varit värdebeständigt relativt andra tillgångar och tjänster -- sannolikt eftersom mängden guld i förhållande till ekonomin är nästan stabil. Däremot har priset fluktuerat kraftigt från period till period, beroende på om efterfrågan på en pålitlig och stabil metod att flytta värde från idag till imorgon varit högre eller lägre.

När andra tillgångar skakar och världen känns riskfylld vill fler gömma sig i guld som man vet inte minskar över tid, vilket ökar efterfrågan och tillfälligt driver upp priset över trend; och när världen är mer positiv lockas färre av möjligheten att inneha en helt statisk tillgång utan uppsida, vilket pressar ned priset under trend. Pristrenden för guld speglar över tid mängden guld i förhållande till ekonomins storlek, vilket gjort att man kunnat köpa häst och vagn i en era för samma mängd guld som en bil kostar i en annan, men tillfälliga extrempunkter i efterfrågan har gett tillfälliga extrempunkter för priset. Precis som med investeringar i andra tillgångsslag kan man snitta in sig i guld över tid, eller försöka tajma sina köp så man köper under trend och säljer över trend. Just nu ligger guldpriset extremt lågt i förhållande till en mängd finansiella indikatorer såsom obligationer och penningmängd.

Det senaste decenniet har det dykt upp en digital konkurrent till guld: kryptovaluta, i synnerhet Bitcoin. Det största problemet med bitcoin jämfört med guld är att det enkelt går att skapa fler kryptovalutor, och även om nätverkseffekter och Lindyeffekten borgar för att Bitcoin är här för att stanna så kan man inte veta att ens gömda nyckel fungerar om 10 eller 50 år när man behöver den. Bitcoin och andra kryptovalutor har i gengäld egenskapen att vara mycket lättare att bära med sig eller flytta över till någon annan.

Både kryptovalutor och guld utgör viktiga komplement och försäkringselement i en portfölj av finansiella tillgångar, särskilt nu på toppen av en högkonjunktur och i en tid av monetära experiment (centralbankernas kvantitativa lättnader), ohållbara skuldberg och handelskrig.

Visst, investeringar i ekonomins tillväxt (genom aktier) är förstås det mest potenta sättet att erhålla avkastning, inte minst avseende teknikinnovationer, men då gäller det att inte betala vilket pris som helst. Det finns visserligen flera intressanta investeringsmöjligheter på aktiemarknaden efter den senaste tidens svaga utveckling för många enskilda aktier, men det gäller att undvika de mest hajpade och dyra ledaraktierna.

Den bästa strategin idag tar istället hänsyn till ekonomins och människans cykliska natur och ser till att undvika stora misstag samt vara redo att investera när andra tvingas likvidera sina innehav. Undvik dessutom kontanter i valutor som eroderas av penningtryckande eller svag konkurrenskraft (dvs placera pengarna i t.ex. dollar eller yuan hellre än kronor och euro), säkra upp en del av kapitalet helt utanför statsmakternas grepp genom att köpa guld, guld-ETFer, guldgruvor och kryptovalutor, samt begränsa dina aktieinvesteringar till bortglömda bolag som är billiga och långsiktigt uthålliga eller som kan vara direkta vinnare i en framtid av högre inflation och räntor, istället för att försöka rida story stocks den absolut sista vägen till det hägrande slutet på regnbågen.

Kom ihåg att bolag med negativa resultat och kassaflöden, eller där värdet baseras på hög tillväxt och vinster relativt långt in i framtiden, är de som faller mest när finansieringskostnaderna ökar pga konjunkturnedgång, oro, inflation och högre räntor.

Så se upp för teknikbolag både inom IT och bioteknik, se upp för cykliskt beroende företag inom gruvutrustning, fordonstillverkning och transporttjänster, se upp för mindre banker och finansiella företag, se upp för bostadsbyggare, se även upp för “defensiva” företag inom livsmedel och detaljhandel om värderingarna redan gått upp för att folk flyr från andra branscher. Men titta gärna en gång extra på branscher som utgör naturliga inflationsskydd såsom jordbruk, gödsel och mjuka råvaror, givet att du får köpa tillgångarna till ett rimligt pris.

Alla investeringar innebär risk och möjlighet, men det finns också alltid ett (tillräckligt lågt) pris som kompenserar för risken, och det finns alltid ett pris som är för högt oavsett tillgångens fundamentala attraktivitet.

Hitta Vontobels fullständiga produktutbud här:

Till produkter

 

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-11-30 07:17:04

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas