Blir lax fina fisken för portföljen?

Blir lax fina fisken för portföljen?

den 3 april 2018 författare Jacob Henriksson, Gottodix

Dieten för en svensk börshaj kan behöva en tugga lax om du ska simma mot strömmen i nästa börsnedgång. Det här är också en marknad med imponerande historik och lovande framtidsutsikter. Om det inte gått för fort de senaste åren förstås.

Fisk ger rätt risk

 

Källa: 1 Nasdaq och Börsdata

Tillgångsallokering är långa perioder en sport för proffsen. Förvaltarna av de stora pengarna tänker alltid kring hur de kan få upp den riskjusterade avkastningen lite till genom att hitta en bra inkomstkälla som inte har alltför mycket gemensamt med resten av portföljen.

För småsparare vaknar ofta behovet av riskspridning först i tider av börsoro. När volatiliteten på börsen börjar bita och det där större börsfallet börjar kännas allt närmare, då först höjer vi blicken i jakt på alternativ. Precis där är vi väl våren 2018? Osäkerheten om den fortsatta börsutvecklingen är åtminstone större än på länge.

Bristvara - vilket märkts på priset

 

Källa: 2 Salmon Farming Industry Handbook, Marine Harvest

Svaret skulle kunna vara i norsk laxindustrin. Dess möjligheter och utmaningar är åtminstone delvis fristående från andra delar av ekonomin. Dessutom är det en bransch som kan visa upp en del minst sagt imponerande resultat de senaste åren och de bolag som ingår i Vontobels underliggande index (Solactive Nordic Seafood and Fishing Performance-Index) täcker flera led i produktionen.

De senaste 5 åren har varit exceptionellt bra för branschen när den trendmässigt stigande efterfrågan inte matchats av ett motsvarande utbud. Det med effekten att priserna stigit snabbt. För precis som det förr var med oljan är det nu med laxen för norrmännen.

Det går att investera i mer odling på sikt men det finns ingen extra kapacitet att sätta in om efterfrågan drar iväg eller produktion faller bort. Laxen du äter har odlats i tre år. Det går att spela lite med om du tar upp fisken när den väger mindre än fem kilo eller om du väntar till den väger mer. Det är dock mer på marginalen. I stort sett ska fisken upp ur vattnet och ut på marknaden. Det kan ge obalanser, precis som på andra råvarumarknader.

Återbetalningstiden för att investera i ny produktion hade om du räknade på laxpriset förra veckan varit fyra år medan om du använt priset för samma vecka 2015 så hade kalkylen inte gått ihop på över tio år. Det som exempel på att laxmarknaden precis som andra kapitalintensiva industrier med varierande efterfrågan över tid kan ha en lönsamhet som varierar ordentligt.

Odlad fisk tar över

 

Källa: 3 Salmon Farming Industry Handbook, Marine Harvest

Positivt är att i ett längre perspektiv kommer efterfrågan mest troligt att fortsätta öka. Det drivs av att jordens befolkning ökar och att vi får det bättre – två faktorer som båda trycker upp efterfrågan på protein. En fördubbling jämfört med idag räknar FN med fram till 2050.

Mycket talar för att lax som för närvarande står för en liten del av efterfrågan kan ta en växande andel på sikt. Ett skäl är att det faktiskt, till skillnad från en del annan fisk, går att odla lax på industriell basis med gott resultat och inte alltför stora risker. Ett annat är att laxkonsumtionen är ojämnt fördelad mellan olika världsdelar.

Det är alltid vanskligt att spekulera i hur matvanor kan exporteras men den kinesiska marknaden växer fort. Det har bland annat den norska världsledaren Marine Harvest tagit fasta på. Bolaget expanderar för närvarande i Shanghai. Målet är att öppna inte mindre än 2000 snabbmatsrestauranger specialiserade på lax de kommande åren. Det i ett land där lax idag bara serveras på hotell och en del finare restauranger. Förklaringen till satsningen finns bland annat i bilden ovan. Odlad fisk förväntas växa snabbt de kommande tio åren men det är inte lax som står på menyn. Ännu, ska väl tilläggas.

Lax uppfattas också som en del av den globala hälsotrenden. Dessutom är fisk från miljösynpunkt bättre ur flera aspekter jämfört med nötkött, fågel och fläsk. Det krävs till exempel mindre energi, mindre foder och mindre vatten i produktionen. Annars har laxindustrin historiskt även varit kritiserad för sin miljöpåverkan, bland annat för att lax kräver mer foder än en många andra fiskar samt för att det kan uppstå skador på miljön runt laxodlingarna.

Naturligt finns bara rätt förutsättningar för laxodling på ett fåtal platser runt jordklotet. Det är förutom i Norge även andra delar kring Nordsjön och norra Atlanten, olika delar av Kanada, Chile och så för finsmakarna kungslax som i den odlade varianten ofta kommer från Nya Zeeland.

Vattentemperaturer och hur strömt vattnet är gör därtill att det är relativt få platser som passar. En norsk fjord är på många sätt idealet.

Biologiska hot, som havslöss, och strikta miljökrav har gjort industrin till en jakt på ny teknik. Vaccination har i stor utsträckning ersatt antibiotika. En del prövar landbaserad odling inte bara av laxyngel utan även av större fiskar. Ett möjligt problem är att energikostnaderna blir högre på land än i vatten som redan från början har rätt temperatur och genomströmning. Istället prövas lösningar som att ha slutna system nedsänkta i vattnet – nära land eller längre ut.

En värdekedja med förhinder

 

Källa: 4 Salmon Farming Industry Handbook, Marine Harvest

Med behov av så omfattande investeringar är det förstås frågan om miljömedvetenheten lönar sig. I en del andra globala branscher har det ju visat sig svårt att hindra ett race to the bottom utan att på olika sätt förhindra den frihandel som åtminstone den största norska aktören – Marine Harvest – gynnas av.

Framtiden får utvisa men eftersom alla producenter kämpar med att hålla uppe kvaliteten och minska problem med sjukdomar, så finns det andra mekanismer än enbart altruistiska eller protektionistiska som driver utvecklingen. Någon form av licenssystem finns till exempel på alla marknader. Förväntningarna i industrin är att åtminstone fram till 2020 bromsar biologiska hinder och miljökrav tillväxten i mängden odlad lax till runt 3 procent per år. Ställ det mot den historiska ökningstakten i efterfrågan på runt 7 procent och effekten skulle kunna bli fortsatt stigande priser.

Det resonemanget köper inte Nordeas analytiker. Med priser i mars som legat på nivåer som du får gå tillbaka till 1986 för att matcha är risken att kokpunkten för konsumenterna i Europa närmar sig. Det skulle i så fall kunna ge ett ordentligt prisfall. Möjligen kortsiktigt men det som skulle kunna bli kvar därefter och påverka värderingarna är om förväntan på lönsamheten framöver justerades ned. Hittills har vi konsumenter runt om i Europa tuggat i oss stegvis stigande laxpriser med hyggligt bibehållen aptit. Det är ett ordentligt problem för i den framtida tillväxten för branschen ligger att fisken ska användas mer även i värdeadderande sekundär produktion, som i färdigmat.

Priser som dämpar efterfrågan är även ett aber för leverantörer av till exempel fiskfoder. Det blir helt enkelt mindre aktivitet i hela kedjan. Det kan på sikt vara ett hinder, särskilt som utbudsökningarna i stor utsträckning begränsats genom regleringar. Men framtida utveckling återstar att se. Därför skulle det vara utmärkt för laxindustrin om inflationen och förhoppningsvis löneökningarna tog fart. Omvänt skulle en dipp i konjunkturen kunna slå mot en redan möjligen ömtålig priskänslighet.

Bristvara - vilket märkts på priset

 

Källa: 5 Salmon Farming Industry Handbook, Marine Harvest

I det korta perspektivet står laxmarknaden inför några stora frågor. Kommer Kina visa sig vara en ny stor marknad? Har européer lust och råd att betala vad lax numera kostar? Blir det några nya stora utbrott av sjukdomar, som det i Chile häromåret, som stör produktionen? I praktiken handlar mycket om det nya höga priset. Kommer det att falla tillbaka i en rekyl eller etablera sig på en högre nivå? Skulle det senare vara fallet är det intressant. I ett längre perspektiv är frågan lite annorlunda. Kyckling har på ett par decennier lyckats få en helt annan plats på världens matbord. Går den förvandlingen att upprepa eller kommer vår favoritfisk att förbli en delikatess från kallare breddgrader? Svaret avgör nog om lax blir fågel eller fisk i portföljen för den långsiktige. För den med blicken på ett skakigt börsindex är det hur som helst en välkommen diversifiering.

Jacob Henriksson, Gottodix

2022-12-08 05:09:53

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas