Så ser du skillnad på trender och cykler

Så ser du skillnad på trender och cykler

den 19 december 2018 författare Mikael Syding

Är det en längre trend eller en kortare cykel?

Är det försent att sälja efter nedgången, eller gör dippköparna ett misstag nära toppen? Artikeln handlar om vad som driver cykler, vad som skiljer dem från trender och hur man kan se om en vändning är nära. Är du positionerad för en fortsättning på upptrenden eller en manifestation av den underliggande ekonomiska cykeln?

Det senaste årets få vinnare har visat svaghet i december

Goldman Sachs av alla aktier, den oövervinnerliga “vampyrbläckfisken” har fallit 40 procent sedan toppen i mars. Facebook har fallit med 35 procent. Till och med Amazon har rasat 25 procent. Och vi ska inte tala om General Electric som tappat två tredjedelar av sitt värde bara i år, och det är efter minus 40 procent året innan.

Rea eller varning? Fråga generalerna

Betyder nedgångarna att det är “rea” och köpläge? Är den långa upptrenden egentligen intakt? Är huvudregeln fortfarande att köpa “dippen”? Eller har trenden kanske vänt till det negativa? Hur ska man kunna veta när en trend börjar eller slutar? Hur kan man avgöra om det är ett tillfälligt avbrott, en möjlighet att komma in billigt i en supertrend, eller en växling till andra delen i en naturligt återkommande cykel?

Ett av alla tecken man kan titta på är att generalerna vänder hem sist. Marknaden smalnar successivt av när en uppgång åldras och närmar sig slutet. Köparna samlas i en allt mindre grupp aktier som “fungerar” - marknadens generaler. Efter en slutgiltig extraskjuts uppåt, som när Amazon och Apple nådde över 1 000 miljarder dollar i marknadsvärde, vänder även generalerna nedåt, vilket ofta betyder att marknaden går in i en längre nedgångsfas.

Supertrender som sträcker sig över många enskilda cykler

Sommaren 1981 var marknadsräntan på tioåriga statsobligationer i USA på 16 procent. Det var slutet på en 40-årsperiod med stigande räntor. Med start 1981 föll räntan i 35 år till en botten på 1,3 procent. Det kan man kalla två supertrender eller en supercykel. Nästan ingen enskild människa kan investera aktivt under en hel sådan 75-årsperiod, så då tappar argument om vad som händer “på lång sikt” helt betydelse. Det krävdes dock rejält med tålamod om man skulle klara av att rida den senaste 35-årstrenden hela vägen, för t.ex. 2003-2007 steg räntan i hela fyra år (från 3 procent till 5,3 procent, dvs nästan 75 procent).

Cykler skapas av eftersläpningar, belåning och sinnesstämning

Det mesta rör sig sig i cykler. Det gäller i synnerhet marknadsfenomen. Det beror på att de är vad George Soros kallar “reflexiva”: vad en aktör på marknaden gör påverkar andras bedömning och agerande. Detta fenomen gäller både finansmarknaden och den riktiga ekonomin.

Till exempel kan olika branscher och regioner periodvis dra till sig eller tappa kapital, vilket påverkar konkurrensförhållandena och därmed marginalerna. Höga vinster drar till sig nya aktörer vilket ökar konkurrensen och sänker med tiden marginalerna. Innan dess kan den ökade aktiviteten medföra bättre produkter såväl som mer intresse från både konsumenter och investerare på aktiemarknaden. Höga marginaler, hög tillväxt och högt intresse kan ge upphov till en aktieboom där tillfälligt höga vinster värderas till ovanligt höga multiplar.

Alla ska med vare sig de hör hemma eller inte

Processen lockar till sig nya och ovana investerare både i den verkliga ekonomin och på börsen. För att inte missa tåget används belåning i ökande grad. Även normalt sansade värdeinvesterare kan dras med och tvinga sig själva att acceptera högre priser och mer risk.

Nya företag lockas av möjligheterna och konkurrensen tilltar samtidigt som aktieinvesterares kapital sprids över fler bolag på börsen. När marginalerna och tillväxten inte infriar de höga förväntningar som boomperioden gett upphov till är investerarna snabba att sälja sina aktier. Både vinster och värderingsmultiplarna blir lägre än väntat vilket leder till att så kallade “svaga händer” säljer mer eller mindre frivilligt för att frigöra kapital för andra nödvändiga utgifter, inklusive betala tillbaka sina lån.

På både Wall Street och Main Street sker en sådan här naturlig växling mellan eufori och pessimism. Den förstärks ytterligare av att tillgången på lån successivt ökar under uppgångsperioder och minskar under nedgångsperioder. Det gäller inte bara för t.ex. aktieportföljer och företag, utan lån på bostäder, bilar och studier blir också mer lättillgängliga under högkonjunkturer och kan användas för att finansiera både konsumtion och aktieköp utan att arbetsgivarna behöver betala högre löner (eller kan använda personaloptioner istället) varför vinstmarginalerna blir ytterligare tillfälligt uppblåsta.

Uppgångarna sår fröna för nedgång och tvärtom

På så sätt föder uppcykler nästa nedcykel och vice versa. Det är en helt naturlig process i återkopplande system med imperfekt information och stor och varierande grad av eftersläpning. För börsens del (S&P 500) har cyklerna varit cirka fyra år långa från botten till botten under de tretton cyklerna mellan 1953 och 2003.

Ungefär i samband med IT-yran och Greenspans stöd förlängdes och förvärrades cyklerna. Efter valutaoron i Asien och LTCM-kraschen 1998 tog det 5 år till nästa botten, och därifrån sex år till botten 2009. Nästa cykel tog 7 år, men nedgången avbröts av extraordinära stimulanser från inte minst Kina.

Det kommer bli svårt att upprepa räddningsaktionen och förlänga cykeln ännu en gång när den underliggande cykeln snart manifesterar sig -- och “vill” avsluta vad den påbörjade.

Det finns starka anledningar till nedgång, och nu även ett antal tecken på att denna normalisering är på gång i närtid

Vi står redan i den sämsta decembermånaden på 87 år, med uteblivet julrally, trots att oktober till april efter ett mellanårsval i USA normalt är den absolut bästa perioden att äga aktier under hela presidentcykeln. Till råga på allt har i stort sett alla decennier sedan 1870 innehållit en recession. Det bådar inte gott för 2019, särskilt inte i samband med övriga signaler.

OK, så cykler har ett starkt teoretiskt fundament, där precis som toppen av en våg skapar dalen och tvärtom.

Och just nu är vi på toppen av en väldigt hög och lång topp som försökt bryta ned sedan 2015, men hållits uppe med historiens största stimulanser och skuldberg. Dessutom antyder både årsskiftes-, decennie- och presidentcyklerna att vi har negativa tider framför oss.

Det verkar sannolikt att vi har en cyklisk nedgång framför oss ungefär kommande tre år, både för ekonomin och börsen. Nedgången kan förvärras ytterligare om det visar sig att räntan, inflationen och kanske råvarupriser etablerar en ny supertrend uppåt.

Hur vet vi då om trenden har vänt ned. Inget har ju varit så lönsamt som att köpa dipparna de senaste tio åren, så varför skulle man ge upp nu?

Taktiska tecken på att uppcykeln ör över

Förutom att fundamentala variabler som marginaler, skulder, värderingsmultiplar, arbetslöshet, löner och räntor med mera, för att inte tala om penningtryckandet, är stretchade till det yttersta åt ena hållet, och således bara väntar på att få dras långt åt andra hållet, så finns en hel del andra tecken.

Till exempel har volatiliteten ökat. VIX låg länge nära 10, men har den senaste tiden varit närmare 25. Ett högre VIX är ett av många tecken på ökad osäkerhet på marknaden.

Ett annat är den rotation från cykliska aktier till traditionellt mer defensiva som börjar bli allt tydligare. Strategiskt kapital har redan börjat flyttas från till exempel verkstad och handel till telekom och läkemedel, vilket syns i relativutvecklingen för olika delindex.

Priset på guld har också lite trevande börjat hitta in i en ny upptrend efter botten i slutet av 2015 och det är trots ett allt starkare dollarindex (DXY).

Även det kraschande oljepriset tycks bekräfta cykelns vändning nedåt, men man måste ibland se upp med “falska vänner”. Det är nämligen många fler faktorer inblandade när oljepriset sätts än konjunkturen och efterfrågan på energi.

Ytterligare ett potentiellt tecken, men som inte riktigt ännu har tagit fart och bekräftat en vändning, är räntan på high yield eller junk bonds samt andelen av dessa som ställer in betalningarna.

Frågan är emellertid varför man som investerare skulle vänta ut och försöka pricka den absoluta toppen på en av de längsta och mest kraftfulla cyklerna i historien när själva grunden till den, penningtryckandet, har ryckts undan. Det gäller inte minst den svagare delen av räntemarknaden.


Den kanske enda positiva möjligheten som finns kvar är ännu större stimulanser och direkt aktieköpande från centralbankshåll. Det är tveksamt om ens det skulle räcka, då det så tydligt visar att man har slut på verktyg för att faktiskt kunna lösa skuldproblemet centralbankerna har skapat med sina monetära stimulanser.

Vågar du köpa dippen så nära tioårstoppen med som enda argument att centralbankerna kommer försöka lyfta sig själva ännu hårdare i håret?


@Mikael Syding

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2023-01-28 07:54:13

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas