Hur positionerar man sig mot stigande räntor?

Hur positionerar man sig mot stigande räntor?

den 5 december 2018 författare Anna Svahn
Ekonomin går just nu så bra att Larry Kudlow, ekonomisk rådgivare åt Trump, nyligen gick ut och sa att en recession ligger så långt fram i tiden att han inte kan se det och att det är ”nonsens” att vara orolig över en ekonomisk kollaps i närtid. Det här låter inte helt olikt Ben Bernankes uttalande i början av 2008 då han meddelade att Fed inte såg någon recession i närtid – trots att vi befann oss mitt i en.

 

Bull & Bear-certifikat

 Symbol ISINUnderliggande referensvärdeHävstångTypVal.KöpSälj 
BULL APPLE X10 VON5
DE000VE38708 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,158 0,162
BULL APPLE X10 VON4
DE000VE3EQ97 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,402 0,406
BULL APPLE X10 VON6
DE000VE53244 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,07 0,074
BULL APPLE X10 VON7
DE000VE592D0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 0,036 0,04
BULL APPLE X10 VON1
DE000VF533C5 Apple Inc. 10,00 Long SEK 2,94 2,97
BULL APPLE X10 VON2
DE000VF58GV1 Apple Inc. 10,00 Long SEK 1,59 1,61
BULL APPLE X10 VON10
DE000VP2RC04 Apple Inc. 10,00 Long SEK 76,78 77,47
BULL APPLE X10 VON11
DE000VP3MTV0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 61,52 62,08
BULL APPLE X10 VON12
DE000VP3NQ50 Apple Inc. 10,00 Long SEK 29,23 29,51
BULL APPLE X10 VON13
DE000VP5UD88 Apple Inc. 10,00 Long SEK 6,19 6,25
BULL APPLE X10 VON15
DE000VP9V6U9 Apple Inc. 10,00 Long SEK 142,66 144,04
BULL APPLE X10 VON14
DE000VP9VHN0 Apple Inc. 10,00 Long SEK 307,80 310,56
BULL APPLE X10 VON16
DE000VQ72KK4 Apple Inc. 10,00 Long SEK 604,86 610,37
BULL AMAZON X10 VON1
DE000VF532J2 Amazon.com Inc. 10,00 Long SEK 0,432 0,436
BULL AMAZON X10 VON2
DE000VF58GW9 Amazon.com Inc. 10,00 Long SEK 0,234 0,238
BULL AMAZON X10 VON9
DE000VP232L3 Amazon.com Inc. 10,00 Long SEK 2,01 2,03
BULL AMAZON X10 VON7
DE000VP2RC12 Amazon.com Inc. 10,00 Long SEK 4,23 4,26
BULL AMAZON X10 VON8
DE000VP2SAN6 Amazon.com Inc. 10,00 Long SEK 5,28 5,32
BULL BMW X10 VON3
DE000VE73LH2 Bayerische Motoren Werke AG 10,00 Long SEK 0,008 0,015
BULL WTI X10 VON34
DE000VP297S1 WTI Light Sweet Crude Oil Future Jan 2022 10,00 Long SEK 1,45 1,48

 
Ekonomin går bra, i USA är arbetslösheten nere på 4 procent, vilket är lägre än strax innan finanskrisen 2008. Samma sak ser vi i Sverige där samma siffra är 5,5 procent. Om vi istället ser till hela EU ligger arbetslösheten på 6,7 procent men med en bred variation där Tjeckien ligger på låga 2 procent medan 20 procent av Greklands befolkning saknar arbete.

I en perfekt värld bör räntan ligga i linje med ett lands eller en regions ekonomiska tillväxt, annars blir pengar gratis. Istället har vi de senaste åren på flera håll sett stark ekonomisk tillväxt kombinerat med låga och i vissa fall till och med minusräntor. Att fundera på varför ECB, Riksbanken och Fed har agerat som de gjort är en sak, men desto mer intressant är hur prognoserna ser ut för framtiden.

ECB signalerade i dagarna slut på stödköpen till årsskiftet trots svagare indikatorer. Att euroområdets ekonomi bara växte med bara 0,2 procent mellan det andra och tredje kvartalet har kunnat visas med ny statistik sedan mötet i oktober. I USA har man börjat höja räntan och väntas fortsätta med, trots att president Trump i dagarna gick ut och sa att han önskade att Fed skulle sänka den nuvarande ”höga” räntan som han var rädd skulle leda till att tillväxten bromsade in. Trots USAs tidigare och nu framtida planerade höjningar flaggar ECB ändå för att låta räntan vara oförändrad till sommaren 2019 medan Riksbanken har utlovat höjningar i Sverige under december eller senast februari.

Som vi ser är alltså besluten gällande räntorna av blandad kompott och vi vet ännu inte om Sverige kommer att följa ECB och därmed inte höja räntan redan under vintern eller om Ingves ändå drar i bromsen för den pågående lånekarusellen redan nu. Howard Marks talar ofta om att inte enbart positionera sig mot det mest sannolika utfallet utan att sprida våra risker och därmed positionera oss mot flera möjliga utfall.


Tre scenarier: oförändrad, höjd eller sänkt ränta

Det kanske mest troliga utfallet är ändå att Riksbanken lämnar räntan oförändrad så länge ECB gör det samma.

Om Stefan Ingves och Riksbanken mot förmodan höjer räntan enligt eget utsago i december eller februari kommer detta att leda till lägre marginaler för banker och inbromsad tillväxt (som redan nu bromsats in trots stimulerande penningpolitik). I det fallet är aktier inte en attraktiv tillgång och den potentiella nedsidan är mycket större än en eventuell uppsida.

Även om Stefan Ingves och Riksbanken sagt att de planerar att höja räntan relativt snart så får vi ändå lägga till minnet att de inte lyckats pricka rätt en prognos på flera år. Den ny välkända ”riksigelkotten” vittnar om svårigheter med att sätta och följa sina egna prognoser. OM Riksbanken (mot förmodan får man ändå säga) skulle välja att sänka räntan ytterligare skulle detta medföra högre marginaler för bankerna, eftersom de troligtvis inte skulle sänka sin ränta mot kunderna ytterligare – och därmed skulle det potentiellt kunna vara en intressant bransch att titta på.


Sammanfattningsvis

Med tanke på den osäkerhet som man ändå får påstå råder vad gäller Riksbankens förmåga att följa sina egna prognoser i kombination med att vi befinner oss långt in i en högkonjunktur med knapp fortsatt potentiell tillväxt bör vi rikta blickarna mot andra marknader än de som redan haft ett starkt decennium och istället leta efter billigare marknader med hög potentiell tillväxt. Att ekonomin har gått bra i tio år och aktiekurserna avspeglat det betyder inte att det är så fortsättningen kommer att se ut, utan att det är dags att lyfta blicken mot ett land eller region där värderingarna är lägre. – Hur du gör det och vilka branscher och sektorer du bör titta på i vilken ordning kommer jag att skriva om i nästa artikel.

@Anna Svahn

Till produkter

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2021-11-30 22:59:46

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas