Centralbanker hedgear mot sig själva

Centralbanker hedgear mot sig själva

den 6 november 2018 författare Anna Svahn
Efter den senaste tidens turbulens på marknaden är det inte så konstigt om investerare söker sig till andra typer av tillgångsslag än aktier. Ett sådant tillgångsslag brukar vara guld, som ofta fungerar som en investerares vän i viken. Några andra som har börjat vända sig mer och mer mot de gula stenarna är europeiska centralbanker som för första gången på över ett decennium har börjat utöka sina guldreserver. Men vad betyder egentligen det?

De senaste tio åren har centralbanker runt om i världen, framförallt i Ryssland, Kina och Kazakstan köpt mycket guld och världens centralbanker håller totalt cirka en femtedel av allt guld som någonsin grävts upp. Den senaste tiden har Europeiska centralbankers utökande av sina guldreserver förvånat guldmarknaden. Även om Polens totala guldreserv inte ökade avsevärt så tiofaldigade Ungern nyss sin reserv av den inflationssäkra tillgången.


Efter att ha fördjupat mig i centralbankernas förtrollande värld genom den ena boken efter den andra de senaste månaderna har jag fler frågor än någonsin. Om en centralbank ska verka för stabil penningpolitik och undvika framtida finansiella kriser, hur kommer det sig att det ofta är just på grund av politikerna som jobbar på centralbankerna dessa kriser sker? Varför sa en av USAs tidigare ordförande för Federal Reserve att framtida recessioner var omöjliga – när vi befann oss mitt i en? Och varför sa en annan att istället för att försöka förekomma kriserna stimulera ekonomin så pass mycket att det skulle ”väga upp” kriserna som följer.

Ett annat problem är det som låga- och negativa räntor medför. Bloomberg skrev en artikel där de kallade minusränta för ”desperat agerande av centralbanker” och förklarade att detta medför att centralbankerna straffar de banker som samlar pengar på hög eftersom det medför ökade kostnader och därmed tvingar bankerna att låna ut mer pengar – till högre risk – för att inte få betala för de pengar de har.

Dessutom undrar jag hur det kommer sig att man menar att så kallade QE-program, som låter centralbanker komma runt det faktum att de inte får köpa statsobligationer direkt från staten och därmed betalar storbankerna för att fungera som mellanhänder eller så kallade ”primary dealers” som det kallas, ska leda till minskad systemrisk i banksystemet. Är detta ett resultat av låga räntor som leder till för hög utlåning och för högt risktagande för bankerna?

Under medeltiden i Storbritannien fick de till slut elda upp sitt monetära system beståendes av så kallade ”tally sticks” eller träpinnar eftersom den dåvarande centralbanken hade skapat så mycket nya ”tally sticks” att de förlorade köpkraft och till slut föreföll värdelösa. I försöket att elda upp några av pinnarna brann även banken ned. Två år efter att Bank of England grundades uppgick den totala guldreserven till bara £36 000 eller bara 2 procent av de totala pengar som fanns i omlopp – trots att de borde lärt sig av sitt tidigare misstag om vad som händer om man trycker för mycket pengar. År 1791 skrev Thomas Jefferson ett brev till den dåvarande motsvarigheten till the Fed i USA där han kritiserade den penningpolitik som ledde till att människor och företag lånade för mycket pengar. År 1792 skedde den så kallade ”panikraschen” till följd av att bankerna krävde tillbaka de pengar de lånat ut – eftersom de lånat ut dem för billigt.

Varför köper centralbanker guld? Guld – den inflationssäkra tillgången – som används som en hedge mot andra tillgångar. Varför vill centralbanken säkra mot sitt eget agerande och vad betyder det för oss vanliga investerare?

Är de senaste årens köp av guld av centralbanker ett tecken på att de för första gången genom historien har lärt sig något? – Att de inte har någon aning om vad de pysslar med.

Anna Svahn

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-05 05:45:43

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas