Amerikanska aktier efter kvartalsrapporter och mellanårsval

Amerikanska aktier efter kvartalsrapporter och mellanårsval

den 15 november 2018 författare Mikael Syding
Tema: reaktionen på mellanårsvalet säger att du ska strunta i mellanårsvalet och fokusera på kapitalflöden och makroläget

USA höll nyligen mellanårsval, och som väntat tog Demokraterna över makten från Republikanerna i representanthuset.

Historiskt har aktiemarknaden utvecklats starkt under perioder med en delad kongress, dvs där Demokrater och Republikaner har makten i varsin kammare (Senaten respektive Representanthuset). Den logiska grunden till mönstret brukar sägas vara att en delad kongress gör det svårare att fatta riktigt ensidiga och skadliga beslut.

Mycket riktigt rusade amerikanska aktier också efter valet. Rallyt var till och med en av de största eftervalsuppgångarna på 40 år. Men efter bara tre dagar är uppgången ändå redan utraderad.

Så här i efterhand ser det därmed ut som om valuppgången bara utgjorde den allra sista reflexiva spurten i studsen efter korrektionen på -10 procent för amerikanska S&P 500-indexet i oktober.

Mellanårsvalsreaktionen i USA sänder blandade signaler:


S&P 500 har gått mycket starkt de senaste 5 åren nästan oavsett politiska och ekonomiska nyheter:

Rapportsäsongen för det tredje kvartalet var på pappret ovanligt stark, en av de starkaste någonsin, men ändå korrigerade aktiemarknaden kraftigt nedåt under rapportperioden.

Det kan vid första anblicken verka lite märkligt att starka resultatrapporter och ett “bra” valutfall möts med fallande kurser, men det är ganska lätt att hitta en alternativ tolkning.

USAs ekonomi går på absolut högvarv efter bland annat president Trumps skattesänkningar. Det gör att centralbanken fortsätter att höja styrräntan. Samtidigt är det uppenbart att effekten av stimulansåtgärderna är temporära och att det saknas ledig kapacitet i ekonomin vilket minskar tillväxtpotentialen framöver.

När makroläget kan beskrivas som en spänd båge med rekordhöga värderingar, mycket låg arbetslöshet och tillfälligt hög tillväxt, och denna möter ett “rakblad” i form av snabbt stigande räntor är det bara en tidsfråga innan något måste förändras.

Med tanke på att CAPE är omkring tre gånger så högt som genomsnittet och ettårsräntan har gått upp från 0,75 procent till 2,75 procent på mindre än två år är det uppgången som behöver förklaras, inte nedgången.

Amerikansk 1-årig statsobligationsränta:

Uppgången har varit likviditetsdriven och har förstärkts av en hittills mycket framgångsrik dippköparmentalitet. Men nu ser sentimentet ut att vara nära att vända och när tillräckligt många har förlorat på sina fyndköp en gång för mycket vänder trenden till nedgång och likviditet plockas ut från marknaden.

När vissa bedömare säger att börsen inte kommer falla signifikant utan en recession och att det saknas tecken på det senare kan det vara värt att komma ihåg att tillväxten nästan alltid är hög och arbetslösheten låg bara 1-2 kvartal innan en recession slår till.

En sista pusselbit, för den som funderar på om det här är ett köpläge eller säljläge efter mellanårsvalet och kvartalsrapporterna, utgörs av Goldman Sachs björnindikator. Den är nu på en av sina tre högsta nivåer sedan 1950-talet och en recession har nästan alltid följt kort inpå liknande signaler. I indikatorn ingår arbetslöshet, värdering, inköpschefsindex, räntekurvan och inflation.

Alltså, mellanårsvalet i USA var positivt men marknaden sänder ändå ut en negativ signal och en vilja att sälja uppgången. Detta sker dessutom efter en av de mest positiva kvartalsrapportperioderna någonsin, men då aktiemarknaden paradoxalt nog föll med tio procent på en månad.

Tolkningen blir att det nu är helt andra faktorer som styr flödet av kapital och viljan att ta risk.

Med höga värderingar, tilltagande attraktivitet hos alternativ som bland annat räntepapper, ädelmetaller och jordbruksråvaror, samt stigande räntor som medför ökade kostnader för allt från bostads- och aktielån till investeringar, blir helt enkelt en enstaka rapportperiod eller valomgång nästan helt irrelevant.

Glöm således bort vad som hänt i oktober och november och fundera på om det är dags att byta strategi. När man har två jämbördiga strategier som gett liknande performance över närmare ett sekel, är det logiska att byta från den som fungerat ovanligt bra i flera år till den som släpat efter. I annat fall måste man anta att den ena strategin plötsligt blivit dominant för alltid. I praktiken gäller det alltså i dagsläget i så fall att byta från Köp Och Behåll För Evigt till Våga Sälj Dyrt och Köp Billigt Senare. Med justerat CAPE på 45 och tio års börsrally bakom oss känns inte det som någon större risk att minska exponeringen mot de aktier och aktiemarknader som gått starkast.

Frågorna du behöver ställa dig är 1) om du vågar tro att en delad kongress ska ge fortsatt stark ekonomi och en återkomst för cykliska bolag över defensiva, eller 2) om makroekonomiska obalanser och tecken på svaghet efter rapportperioden och mellanårsvalet överväger och det kanske är dags att minska aktieandelen rejält, och då särskilt avseende cykliska bolag

@Mikael Syding

Till produkter

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-04 05:10:34

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas