All-time-High eller 1066? Vart ska börsen?

All-time-High eller 1066? Vart ska börsen?

den 10 oktober 2018 författare Boartrader

Oktobermörkret drar in över Sverige och till synes så även över Stockholmsbörsen. När fjärde kvartalets handel har pågått i lite över en vecka noterar vi direkt en korrigering av den starka uppgång som karaktäriserade föregående kvartal. Mycket på grund av ränteoro och tumult kring vidden av penningtvättshärva i Baltikum. Sunt med en korrigering från höga nivåer säger vissa, synd säger andra. Oavsett om man är björn eller tjur bör man som investerare ha en någorlunda koll på vart vi är i rådande börscykel.

"We never know where we are going, but we sure as hell should know where we are." - Howard Marks

Låt oss titta på tre viktiga indikatorer för att avläsa börsklimatet på medellång sikt:

PMI - Purchasing Managers' Index

PMI är ett mått på tillverkningsindustin och mäter bland annat orderingång, produktion och sysselsättning. Siffran är relevant att hålla koll på eftersom det fungerar som en konjunkturmätare.Källa: FactSec


Under första halvan av 2018 har vi sett en inbromsning i Manufacturing PMI, vilket indikerar att tillväxten bromsas in. Något som också flera verkstadsbolag också flaggat för under Q1an.

CPI - Consumer Price Index

CPI är ett mått på prisutvecklingen inom privat konsumtion. Hur CPI utvecklas är relevant då det agerar som en indikator för rådande inflation. Stigande inflation innebär högre input- och lönekostnader för många bolag, vilket kan komma att påverka marginalerna i det fall tillväxten, eller PMI, saktar in.Skuggade områden indikerar lågkonjunktur, Source: FactSec


Årets nedgång i PMI har hittills inte inneburit några större problem då efterfrågan fortfarande är relativt hög priserna kan höjas med inflationstakten. Men givet att efterfrågan skulle minska något så kommer högre inflation att äta från många bolags marginaler, vilket definitivt kommer att speglas i aktiekurser.

Räntan på amerikanska statsobligationer (10-åringen & 2-åringen)

Amerikanska statsobligationer viktigt räntepapper att hålla koll på då obligationerna fungerar som en förtroendeindikator för marknaden. Förenklat kan man säga att låg avkastning från amerikanska stadslånepapper signalerar förtroende för aktiemarknaden, det vill säga att det är mer attraktivt att placera pengar i andra tillgångsslag än ”riskfria” räntepapper, och vice versa.Skuggade områden indikerar lågkonjunktur, Källa: Reserve Bank St. Louis


Inför tidigare finanskriser har vi sett hur den kortsiktiga räntan har stigit kraftigt och passerat den långsiktiga, vilket gjort att investerare sålt aktier och andra tillgångar för att placera i kortsiktiga räntepapper som då genererat en hög riskfri avkastning. Skillnaden, eller ”spreaden” mellan dessa två räntor illustreras i diagrammet ovan och som ni ser så finns det en fördröjningseffekt på 1-2 år från det att räntekurvan vänt till dess att lågkonjunkturen slår in.

För att summera så kan vi konstatera att vi är långt kommet i rådande börscykel, men ingen av dessa tre indikatorer pekar på att ett stundande börsras 2018. Orosmolnen börjar dock hopa sig. Det innebär inte att det blåser upp till storm per se, men det kan vara läge att dra öronen åt sig och vara mer selektiv.

Många investerare viktar om portföljen och försöker att fokusera på sen-cykliska bolag och undvika bolag med höga värderingar (P/E multiplar). ”Dyra” bolag som handlar till höga multiplar har historiskt sett haft störst nedsida vid börsras, så just nu kanske inte är tiden att gå in i dessa. Sektorer så som energi, hälsa och sjukvård, råvaror, industriprodukter, IT, fastigheter och konsumentvaror, som alla räknas som sen-cykliska sektorer, har historiskt sett gått stabilt även efter en lång börsuppgång. Råvarubolagens utveckling under2018 är en tydlig indikator på detta.

Vidare kan det vara klokt att öka exponeringen mot kortsidan, som hedge, om man känner att man som investerare har stor exponering mot långsidan. Vontobel har en rad av derivatprodukter som erbjuder möjligheter att spekulera i både börsens upp- och nedgång, Stockholmsbörsen såväl som USA och Tyskland.

Hävstångsprodukterna som Bull/Bear-certifikat lämpar sig bäst för intradagshandel och tänk på att hävstångseffekten fungerar åt båda håll. För spekulation på lite längre sikt finns dock både mini-futures och turbowarranter.

Hur djupt är kaninhålet?

Vi har hittills endast skrapat på ytan när det kommer till de indikatorer man som investerare kan använda sig av för att bilda sig en bättre uppfattning om börsens utveckling. Framtiden är ovis, och mycket är beroende av hur FED, ECB och BoJ agerar den kommande tiden. Jacob Henriksson, kanske mer känd som @gottodix, har skrivit en mycket läsvärd krönika som går diskuterar fler indikatorer för den som vill fördjupa sig i ämnet. Tänk dock på att hävstångsprodukter är förknippade med mycket hög risk.

@BoarTrader

Till produkter

Important legal information

Legal notice

This information is in the sole responsibility of the guest author and does not necessarily represent the opinion of Bank Vontobel Europe AG or any other company of the Vontobel Group. The further development of the index or a company as well as its share price depends on a large number of company-, group- and sector-specific as well as economic factors. When forming his investment decision, each investor must take into account the risk of price losses. Please note that investing in these products will not generate ongoing income.

The products are not capitalprotected, in the worst case a total loss of the invested capital is possible. In the event of insolvency of the issuer and the guarantor, the investor bears the risk of a total loss of his investment. In any case, investors should note that past performance and / or analysts' opinions are no adequate indicator of future performance. The performance of the underlyings depends on a variety of economic, entrepreneurial and political factors that should be taken into account in the formation of a market expectation.

2022-12-09 06:44:30

 

Lämna en kommentar

 

  

 

  

 

* Obligatoriska fält måste fyllas