Vontobels Hävstångsprodukter

Vontobels Hävstångsprodukter

den 19 april 2017

Hävstångsprodukter är mycket populära och har etablerat sig som en
självständig form av kapitalplaceringar. Vontobel Investment Banking
etablerade sig på den svenska marknaden i januari 2015 och har blivit
en av Sveriges ledande emittenter av hävstångsprodukter.

Jämfört med en direktinvestering i aktier, index, råvaror eller valutor möjliggör användningen av hävstångsprodukter placeringsstrategier som inte går att uppnå på egen hand inom ramen för en direktinvestering i en enskild underliggande tillgång.

Oavsett om kurserna stiger eller faller erbjuder hävstångsprodukter i båda riktningarna en chans till ett oproportionerligt deltagande i utvecklingen för den underliggande tillgången. Förutsättningen för detta är bara att man på förhand har definierat rätt riktning, alltså har tagit fram en tillämplig marknadsförväntning – i annat fall kan oproportionerliga förluster uppstå. Med hävstångsprodukter kan investerare investera i ett brett spektrum av underliggande tillgångar och därmed uppnå stor strukturell diversifiering.

   

Läs mer "Bemästra Konsten att Hävstångsinvestera"

 

Vilka möjligheter och risker innefattar handel med hävstångsprodukter?

Vill du ta långa eller korta positioner i olika tillgångsslag (aktier, index, valutor eller råvaror) och förväntar du dig antingen tydligt stigande eller tydligt fallande kurser för den underliggande tillgången? Utifrån den här förväntningen, är du också beredd att ta en högre risk med köpet, som kan leda till en förlust, upp till en totalförlust, av det investerade kapitalet?

Då kan hävstångsprodukter vara intressanta för dig! För avancerade investerare möjliggör produkterna skräddarsydda investeringsstrategier.

 

 

  • Hävstångsprodukter kan exempelvis användas för att komplettera, diversifiera och säkra din portfölj. Var kreativ och våga kombinera olika produkter för kortare eller längre tidshorisont med en hävstång som du känner dig bekväm med att hantera.

  • Du kan handla hävstångsprodukter under dagen men också positionera dig i produkter under ett par dagar, veckor eller månader. Tidshorisonten kan variera beroende på vilken typ av produkt du väljer och vilken underliggande tillgång som är länkad till produkten samt dess värdeutveckling.

  • Om du tror på en stigande eller fallande trend i en viss tillgång, exempelvis en aktie, en råvara, ett aktieindex eller ett valutapar, så kan Bull eller Bear Certifikat på kort sikt och Mini Futures från kort upp till längre sikt vara passande produkter som komplement till din portfölj.

  • Hävstångsprodukter möjliggör att snabbt reagera på företagsdata och den globala makroekonomiska utvecklingen. Var aktiv och flexibel när du handlar hävstångsprodukter, marknaden erbjuder många möjligheter som snabbt kan vända i ny riktning.

  • Ägna fokus i din portfölj genom att lyfta resultatet av valda tillgångar med hävstångsprodukter eller skapa ett alternativ till din portfölj genom att byt ut dina portföljinnehav till produkter med låg hävstång länkade till tillgångarna. Detta alternativ kan passa dig som är en aktiv handlare och är bekväm med att hantera den ökade risken.

  • Du kan också säkra din portfölj med hjälp av hävstångsprodukter. Om din portfölj består av aktier listade på Stockholmsbörsen och du har en fallande tro om marknaden, då kan du investera i exempelvis en Mini Future Short länkad till OMXS30 Index, Stockholmsbörsen. På så sätt kan du exempelvis försäkra dig mot en fallande börs.

  • Tänk på att handel med hävstångsprodukter innefattar en hög risk. Huvudsakligen innefattar produkterna risker relaterade till emittenten och garanten, marknaden, valuta, diverse psykologiska faktorer,  informations-, likviditets- samt volatilitetsrisk. Det finns även en risk att inte kunna sälja eller köpa ett värdepapper vid önskad tidpunkt och förluster upp till en totalförlust av det investerade kapitalet kan uppstå.

  • ETP:er är komplexa finansiella produkter och placeraren ansvarar för att granska alla riskfaktorer som hör till produkterna. Handel med hävstångsprodukter kräver en god förståelse för den underliggande marknaden samt produkternas särskilda villkor och egenskaper som placerare enkelt kan läsa om i grundprospektet och respektive slutliga villkor för varje produkt här på Vontobels svenska produkthemsida.
Vidare till produkterna!
2022-12-08 04:55:46