FX - Market Update

Pundet föll med ca 1,5 procent mot både euron och den amerikanska dollarn den 4 augusti efter Bank of England´s besked om att lansera ett brett stimulansprogram och en räntesänkning med 25 punkter till rekordlåga 0,25 procent. Besluten togs i syfte om att stärka Storbritanniens ekonomi då oro uppstått över landets framtida tillväxt efter valresultatet om att lämna den Europeiska Unionen.

 

Turbulensen i det globala makroklimatet har skapat osäkerhet bland investerare och volatiliteten på valutamarknaden har ökat. Faktorer som indikationer om att USA:s ekonomi saktar in, det stundande amerikanska presidentvalet, Brexit och eurozonens svårigheter med export till omvärlden har bland annat bidragit till marknadsläget. Den amerikanska dollarn, euron och det brittiska pundet har alla påverkats av det politiska tumultet inom respektive regionsblock.

 

Kan det nuvarande marknadsklimatet öppna upp för nya investeringsmöjligheter? I en intervju med the Financial Times presenterar Koon Chow, FX strateg på Union Bancaire Privée (UBP),  en idé om att se närmare på välmående ekonomier, länder som fortfarande har en relativt normal och stabil ekonomisk politik, tillväxtmarknader, råvaruproducerande länder som Australien, Nya Zeeland och se möjligheterna i dessa marknaders valutor.

I intervjun nämns Skandinavien som en lämplig ekonomisk region –  hur tror du att makroklimatet kommer att påverka valutahandeln framöver? Med Vontobels finansiella produkter kan du investera i valutor och dra nytta av FX marknadens volatila marknadsrörelser.

 

Vontobel Mini Futures

 

Uppnå maximalt resultat med minimal investering

 • Mini Futures kombinerar egenskaperna hos certifikat utan begränsningar vad gäller löptid och warranternas hävstångseffekt.
 • Investerarna gör en mindre investering för att delta i det bakomliggande instrumentets hävstångsresultat.
 • Investerarna är oproportionerligt delaktiga i den positiva och negativa utvecklingen av det bakomliggande instrumentet.
 • Mini Futures har en stop-loss-barriär. Om stop-loss-barriären bryts leder det till att det investerade kapitalet förloras i sin helhet. Jämfört med futures och optioner samt CFD:er finns det inget utrymme för ytterligare finansiell täckning.
 • Stop-loss-barriären viktas om minst en gång i månaden för att ta hänsyn till den aktuella utvecklingen på marknaden.

 

Egenskaper hos Mini Futures

 • Ingen volatilitetsrisk
 • Öppen prissättning tack vare omfattande produktdokumentation. Kontantbelopp = (värderingskurs - aktuellt lösenpris)/kvot
 • Ingen fördefinierad löptid på grund av dagliga justeringar av lösenpris och månatliga justeringar av stop-loss-barriär
 • Om stop-loss-barriären bryts leder det till att kapitalet förloras i sin helhet

 

Risker med Mini Futures

 • Tack vare hävstångseffekten har investeraren teoretiskt sett ett obegränsat deltagande på uppsidan, men måste också hantera risken för total förlust på nedsidan.
 • En barriärhändelse uppstår om observationspriset tangerar eller faller under stop-loss-barriären under observationsperioden. Det går inte att utesluta att det kontantbelopp som investeraren får när en barriärhändelse inträffar, kan vara noll – i synnerhet om kursen för det bakomliggande instrumentet faller snabbt.

 

 

 

Våra samarbetspartners

Börs

Mäklare