Produkter per sida:

35 produkt hittats

Mini Future (34)

 Symbol ISINUnderliggandeTypLösenprisStop-LossRisk-
buffert
HävstångKöpSälj 
MFL PFE VT1
DE000VX14QS2 Pfizer Long 34,72 36,06 33,41% 2,76
MFL PFE VT3
DE000VX14QY0 Pfizer Long 35,70 37,07 31,55% 2,91
MFL PFE VT6
DE000VX14Q28 Pfizer Long 36,67 38,08 29,68% 3,07
MFL PFE VT2
DE000VX14QV6 Pfizer Long 37,64 39,08 27,84% 3,25
MFL PFE VT4
DE000VX14Q02 Pfizer Long 38,61 40,09 25,97% 3,45
MFL PFIZER VT1
DE000VX2C934 Pfizer Long 39,55 41,07 24,16% 3,67
MFL PFIZER VT2
DE000VX2JYT2 Pfizer Long 40,50 42,06 22,33% 3,92
MFL PFIZER VT6
DE000VX26MM8 Pfizer Long 41,46 43,06 20,49% 4,21
MFL PFIZER VT5
DE000VX22T09 Pfizer Long 42,66 44,30 18,20% 4,64
MFL PFIZER VT4
DE000VX22TZ4 Pfizer Long 43,63 45,31 16,33% 5,07
MFL PFIZER VT7
DE000VX27008 Pfizer Long 44,58 46,29 14,52% 5,56
MFL PFIZER VT8
DE000VX27024 Pfizer Long 45,54 47,30 12,66% 6,17
MFL PFIZER VT11
DE000VX3FMX5 Pfizer Long 46,49 48,28 10,85% 6,91
MFL PFIZER VT14
DE000VX3M030 Pfizer Long 47,43 49,26 9,04% 7,86
MFL PFIZER VT15
DE000VX3PG88 Pfizer Long 48,40 50,25 7,21% 9,15
MFL PFIZER VT23
DE000VX4LCK9 Pfizer Long 50,22 52,15 3,70% 13,20
MFL PFIZER VT24
DE000VX4M7B7 Pfizer Long 51,18 53,14 1,87% 17,25
MFS PFIZER VT46
DE000VX5YYE6 Pfizer Short 57,09 54,81 1,21% 17,49 - -
MFS PFIZER VT47
DE000VX5Y2T5 Pfizer Short 58,14 55,81 3,06% 13,06 - -
MFS PFIZER VT45
DE000VX5R7M8 Pfizer Short 59,15 56,81 4,90% 10,51
MFS PFIZER VT41
DE000VX49LC3 Pfizer Short 60,13 57,81 6,75% 8,83
MFS PFIZER VT40
DE000VX47RA8 Pfizer Short 61,17 58,81 8,60% 7,55
MFS PFIZER VT39
DE000VX447R4 Pfizer Short 62,17 59,78 10,39% 6,62
MFS PFIZER VT37
DE000VX4YF79 Pfizer Short 63,17 60,74 12,16% 5,90