Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

1234568101215161820
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
1234568101215161820
--BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VON3BULL OMX X6 VON3BULL OMX X8 VON9BULL OMX X10 VON8BULL OMX X12 VON13BULL OMX X15 VON16-BULL OMX X18 VON19BULL OMX X20 VON11
--BULL DAX X3 VON3BULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON5BULL DAX X6 VON8BULL DAX X8 VON10BULL DAX X10 VON12BULL DAX X12 VON14BULL DAX X15 VON16-BULL DAX X18 VON22BULL DAX X20 VON17
--BULL GULD X3 VONBULL GULD X4 VON1BULL GULD X5 VON2BULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VON2BULL GULD X10 VON2BULL GULD X12 VON7BULL GULD X15 VON11BULL GULD X16 VON3--
--BULL SILV X3 VON2BULL SILV X4 VON1BULL SILV X5 VON3BULL SILV X6 VON5BULL SILV X8 VON9BULL SILV X10 VON15BULL SILV X12 VON15BULL SILV X15 VON20---
-BULL VWS X2 VON1BULL VWS X3 VON2BULL VESTAS X4 VON4BULL VESTAS X5 VON1BULL VESTAS X6 VON3BULL VESTAS X8 VON3BULL VWS X10 VON4-----
-BULL VOLVO X2 VON1BULL VOLVO X3 VON3BULL VOLVO X4 VON2BULL VOLVO X5 VON4BULL VOLVO X6 VON4BULL VOLVO X8 VON7------
-BULL ERIC X2 VON1BULL ERIC X3 VONBULL ERIC X4 VON3BULL ERIC X5 VON5--------
--BULL NOVOB X3 VONBULL NOVOB X4 VON1BULL NOVOB X5 VON3BULL NOVOB X6 VON2BULL NOVOB X8 VON3------
-BULL SSABA X2 VON1BULL SSABA X3 VON4BULL SSABA X4 VON5BULL SSABA X5 VON7--------
-BULL HM X2 VON2BULL HM X3 VON3BULL HM X4 VON5BULL HM X5 VON5BULL HM X6 VON5BULL HM X8 VON10------
-BULL APPLE X2 VON1BULL APPLE X3 VON3BULL APPLE X4 VON1BULL APPLE X5 VON4BULL APPLE X6 VON1BULL APPLE X8 VON2BULL APPLE X10 VON11-----
-BULL TESLA X2 VON1BULL TESLA X3 VON8BULL TESLA X4 VON6BULL TESLA X5 VON13BULL TESLA X6 VON13-------
--BULL FACEBK X3 VON4BULL FACEBK X4 VON3BULL FACEBK X5 VON8BULL FACEBK X6 VON5BULL FACEBK X8 VON6BULL FACEBK X10 VON7-----
-BULL NFLX X2 VON1BULL NFLX X3 VON1BULL NFLX X4 VON1BULL NFLX X5 VON4--------
BULL OLJA X1 VON1BULL OLJA X2 VON1BULL OLJA X3 VON9BULL OLJA X4 VON1BULL OLJA X5 VON10BULL OLJA X6 VON12BULL OLJA X8 VON21BULL OLJA X10 VON26BULL OLJA X12 VON35BULL OLJA X15 VON37BULL OLJA X16 VON31--
--BULL KAFFE X3 VON4-BULL KAFFE X5 VON7BULL KAFFE X6 VON6BULL KAFFE X8 VON14BULL KAFFE X10 VON12BULL KAFFE X12 VON15----
-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20
--BEAR OMX X3 VON6-BEAR OMX X5 VON7BEAR OMX X6 VON7BEAR OMX X8 VON14BEAR OMX X10 VON17BEAR OMX X12 VON19BEAR OMX X15 VON29-BEAR OMX X18 VON29BEAR OMX X20 VON25
--BEAR DAX X3 VON7-BEAR DAX X5 VON12BEAR DAX X6 VON11BEAR DAX X8 VON15BEAR DAX X10 VON19BEAR DAX X12 VON28BEAR DAX X15 VON29-BEAR DAX X18 VON31BEAR DAX X20 VON28
--BEAR GULD X3 VON2BEAR GULD X4 VON1BEAR GULD X5 VON5BEAR GULD X6 VON5BEAR GULD X8 VON10BEAR GULD X10 VON7BEAR GULD X12 VON11BEAR GULD X15 VON8BEAR GULD X16 VON8--
--BEAR SILV X3 VON2BEAR SILV X4 VON3BEAR SILV X5 VON6BEAR SILV X6 VON9BEAR SILV X8 VON12BEAR SILV X10 VON15BEAR SILV X12 VON20BEAR SILV X15 VON24---
-BEAR VWS X2 VON1BEAR VWS X3 VON4BEAR VWS X4 VON6BEAR VWS X5 VON4BEAR VWS X6 VON8BEAR VWS X8 VON11BEAR VWS X10 VON15-----
-BEAR VOLVO X2 VON1BEAR VOLVO X3 VON5BEAR VOLVO X4 VON6BEAR VOLVO X5 VON9BEAR VOLVO X6 VON8BEAR VOLVO X8 VON14------
-BEAR ERIC X2 VON1BEAR ERIC X3 VON3BEAR ERIC X4 VON5BEAR ERIC X5 VON5--------
--BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON2BEAR NOVOB X5 VON6BEAR NOVOB X6 VON4BEAR NOVOB X8 VON4------
-BEAR SSABA X2 VON1BEAR SSABA X3 VON6BEAR SSABA X4 VON6BEAR SSABA X5 VON9--------
-BEAR HM X2 VON1BEAR HM X3 VON9BEAR HM X4 VON9BEAR HM X5 VON13BEAR HM X6 VON9BEAR HM X8 VON19------
-BEAR APPLE X2 VON1BEAR APPLE X3 VON5BEAR APPLE X4 VON9BEAR APPLE X5 VON9BEAR APPLE X6 VON12BEAR APPLE X8 VON19BEAR APPLE X10 VON24-----
-BEAR TESLA X2 VON1BEAR TESLA X3 VON15BEAR TESLA X4 VON20BEAR TESLA X5 VON25BEAR TESLA X6 VON17-------
--BEAR FACEBK X3 VON1BEAR FACEBK X4 VON4BEAR FACEBK X5 VON7BEAR FACEBK X6 VON7BEAR FACEBK X8 VON11BEAR FACE X10 VON1-----
-BEAR NFLX X2 VON1BEAR NFLX X3 VON3BEAR NFLX X4 VON10BEAR NFLX X5 VON10--------
BEAR OLJA X1 VON1BEAR OLJA X2 VON3BEAR OLJA X3 VON12BEAR OLJA X4 VON7BEAR OLJA X5 VON18BEAR OLJA X6 VON20BEAR OLJA X8 VON29BEAR OLJA X10 VON45BEAR OLJA X12 VON41BEAR OLJA X15 VON46BEAR OLJA X16 VON33--
--BEAR KAFFE X3 VON-BEAR KAFFE X5 VON5BEAR KAFFE X6 VON7BEAR KAFFE X8 VON17BEAR KAFFE X10 VON15BEAR KAFFE X12 VON21----