Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

123456810121516182022
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
123456810121516182022
--BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VON4BULL OMX X6 VON5BULL OMX X8 VON11BULL OMX X10 VON14BULL OMX X12 VON22BULL OMX X15 VON25-BULL OMX X18 VON33BULL OMX X20 VON34BULL OMX X22 VON7
--BULL DAX X3 VONBULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON6BULL DAX X6 VON9BULL DAX X8 VON14BULL DAX X10 VON20BULL DAX X12 VON27BULL DAX X15 VON31-BULL DAX X18 VON37BULL DAX X20 VON36BULL DAX X22 VON8
--BULL GULD X3 VONBULL GULD X4 VON1BULL GULD X5 VON2BULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VON5BULL GULD X10 VON8BULL GULD X12 VON11BULL GULD X15 VON17BULL GULD X16 VON6---
--BULL SILV X3 VON1BULL SILV X4 VON1BULL SILV X5 VON6BULL SILV X6 VON9BULL SILV X8 VON18BULL SILV X10 VON25BULL SILV X12 VON29BULL SILV X15 VON39----
-BULL VOLVO X2 VON1BULL VOLVO X3 VON1BULL VOLVO X4 VON1BULL VOLVO X5 VON5BULL VOLVO X6 VON8BULL VOLVO X8 VON9BULL VOLVO X10 VON3------
-BULL ERIC X2 VON1BULL ERIC X3 VON4BULL ERIC X4 VON6BULL ERIC X5 VON11---------
--BULL NOVOB X3 VON1BULL NOVOB X4 VON2BULL NOVOB X5 VON1-BULL NOVOB X8 VON3-------
-BULL SSABA X2 VON1BULL SSABA X3 VON4BULL SSABA X4 VON5BULL SSABA X5 VON9---------
-BULL HM X2 VON1BULL HM X3 VON3BULL HM X4 VON5BULL HM X5 VON11BULL HM X6 VON14BULL HM X8 VON26-------
-BULL APPLE X2 VON1BULL APPLE X3 VON4BULL APPLE X4 VON3BULL APPLE X5 VON4BULL APPLE X6 VON7BULL APPLE X8 VON11BULL APPLE X10 VON21------
-BULL TESLA X2 VON4BULL TESLA X3 VON9BULL TESLA X4 VON16BULL TESLA X5 VON17BULL TESLA X6 VON18BULL TESLA X8 VT4-------
-BULL FACE X2 VT3BULL FACE X3 VT3BULL FACE X4 VT3BULL FACE X5 VT3BULL FACE X6 VT3BULL FACE X8 VT3-------
-BULL NFLX X2 VON4BULL NFLX X3 VON9BULL NFLX X4 VON10BULL NFLX X5 VON6---------
BULL OLJA X1 VON1BULL OLJA X2 VON1BULL OLJA X3 VON6BULL OLJA X4 VON4BULL OLJA X5 VON17BULL OLJA X6 VON17BULL OLJA X8 VON23BULL OLJA X10 VT1BULL OLJA X12 VT1BULL OLJA X15 VT2BULL OLJA X16 VT3---
--BULL KAFFE X3 VON4-BULL KAFFE X5 VON2BULL KAFFE X6 VON8BULL KAFFE X8 VON13BULL KAFFE X10 VON17BULL KAFFE X12 VT2-----
-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20-22
--BEAR OMX X3 VON7-BEAR OMX X5 VON9BEAR OMX X6 VON9BEAR OMX X8 VON15BEAR OMX X10 VON21BEAR OMX X12 VON26BEAR OMX X15 VON37-BEAR OMX X18 VON41BEAR OMX X20 VON43BEAR OMX X22 VT1
--BEAR DAX X3 VON8-BEAR DAX X5 VON13BEAR DAX X6 VON12BEAR DAX X8 VON17BEAR DAX X10 VON24BEAR DAX X12 VON33BEAR DAX X15 VON39-BEAR DAX X18 VON42BEAR DAX X20 VON42BEAR DAX X22 VT3
--BEAR GULD X3 VON3BEAR GULD X4 VON1BEAR GULD X5 VON6BEAR GULD X6 VON6BEAR GULD X8 VON11BEAR GULD X10 VON11BEAR GULD X12 VON15BEAR GULD X15 VON13----
--BEAR SILV X3 VON1BEAR SILV X4 VON3BEAR SILV X5 VON8BEAR SILV X6 VON11BEAR SILV X8 VON14BEAR SILV X10 VON23BEAR SILV X12 VON34BEAR SILV X15 VT1----
-BEAR VOLVO X2 VON1BEAR VOLVO X3 VON7BEAR VOLVO X4 VON5BEAR VOLVO X5 VON12BEAR VOLVO X6 VON15BEAR VOLVO X8 VON21BEAR VOLVO X10 VON2------
-BEAR ERIC X2 VON1BEAR ERIC X3 VON3BEAR ERIC X4 VON7BEAR ERIC X5 VON10---------
--BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON2BEAR NOVOB X5 VON6---------
-BEAR SSABA X2 VON3BEAR SSABA X3 VON9BEAR SSABA X4 VON12BEAR SSABA X5 VON12---------
-BEAR HM X2 VON1BEAR HM X3 VON5BEAR HM X4 VON9BEAR HM X5 VON14BEAR HM X6 VON14BEAR HM X8 VON25-------
-BEAR APPLE X2 VON2BEAR APPLE X3 VON9BEAR APPLE X4 VON13BEAR APPLE X5 VON16BEAR APPLE X6 VON16BEAR APPLE X8 VON26BEAR APPLE X10 VON33------
-BEAR TESLA X2 VON2BEAR TESLA X3 VON19BEAR TESLA X4 VON24BEAR TESLA X5 VON34BEAR TESLA X6 VON18BEAR TESLA X8 VON29-------
-BEAR FACE X2 VT3BEAR FACE X3 VT1BEAR FACE X4 VT3BEAR FACE X5 VT3BEAR FACE X6 VT3BEAR FACE X8 VT3-------
-BEAR NFLX X2 VON1BEAR NFLX X3 VON7BEAR NFLX X4 VON8BEAR NFLX X5 VON14---------
BEAR OLJA X1 VON2BEAR OLJA X2 VON6BEAR OLJA X3 VON17BEAR OLJA X4 VON9BEAR OLJA X5 VON24BEAR OLJA X6 VON25BEAR OLJA X8 VON43BEAR OLJA X10 VON63BEAR OLJA X12 VON69BEAR OLJA X15 VON78BEAR OLJA X16 VON75---
--BEAR KAFFE X3 VON7-BEAR KAFFE X5 VON12BEAR KAFFE X6 VON7BEAR KAFFE X8 VON21BEAR KAFFE X10 VON28BEAR KAFFE X12 VON37-----