Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

34568101215161820
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
34568101215161820
BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VONBULL OMX X6 VON1BULL OMX X8 VON4BULL OMX X10 VONBULL OMX X12 VON7BULL OMX X15 VON11-BULL OMX X18 VON8BULL OMX X20 VON2
BULL DAX X3 VONBULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON3BULL DAX X6 VON5BULL DAX X8 VON4BULL DAX X10 VON5BULL DAX X12 VON9BULL DAX X15 VON10-BULL DAX X18 VON6BULL DAX X20 VON2
BULL GULD X3 VON-BULL GULD X5 VONBULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VON2BULL GULD X10 VON3BULL GULD X12 VON4BULL GULD X15 VON1BULL GULD X16 VON2--
BULL SILVER X3 VON-BULL SILV X5 VONBULL SILVER X6 VON1BULL SILVER X8 VON3BULL SILVER X10 VON5BULL SILVER X12 VON6BULL SILVER X15 VON1BULL SILVER X16 VON1--
BULL VESTAS X3 VONBULL VESTAS X4 VON2BULL VESTAS X5 VONBULL VESTAS X6 VON3BULL VESTAS X8 VON3BULL VESTAS X10 VON4-----
BULL VOLVO X3 VON1BULL VOLVO X4 VON1BULL VOLVO X5 VONBULL VOLVO X6 VON1BULL VOLVO X8 VON2------
BULL ERIC X3 VONBULL ERIC X4 VON2BULL ERIC X5 VON2--------
BULL NOVOB X3 VONBULL NOVOB X4 VON1BULL NOVOB X5 VON1BULL NOVOB X6 VON1BULL NOVOB X8 VON2------
BULL SSABA X3 VON1BULL SSABA X4 VON2BULL SSABA X5 VON4--------
BULL HM X3 VONBULL HM X4 VON1BULL HM X5 VON2BULL HM X6 VON1BULL HM X8 VON2------
BULL APPLE X3 VON3BULL APPLE X4 VON1BULL APPLE X5 VON4BULL APPLE X6 VON1BULL APPLE X8 VON1BULL APPLE X10 VON1-----
BULL TESLA X3 VON3BULL TESLA X4 VON1BULL TESLA X5 VON3BULL TESLA X6 VON1BULL TESLA X8 VON2BULL TESLA X10 VON1-----
BULL FACEBK X3 VON3BULL FACEBK X4 VON2BULL FACEBK X5 VON4BULL FACEBK X6 VON1BULL FACEBK X8 VON1BULL FACEBK X10 VON1-----
BULL NFLX X3 VON1BULL NFLX X4 VON1BULL NFLX X5 VON2--------
BULL OLJA X3 VON3-BULL OLJA X5 VON5BULL OLJA X6 VON3BULL OLJA X8 VON9BULL OLJA X10 VON12BULL OLJA X12 VON11BULL OLJA X15 VON9BULL OLJA X16 VON3--
BULL KAFFE X3 VON3-BULL KAFFE X5 VON3BULL KAFFE X6 VON3BULL KAFFE X8 VON7BULL KAFFE X10 VON5BULL KAFFE X12 VON9----
-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20
BEAR OMX X3 VON4-BEAR OMX X5 VON3BEAR OMX X6 VON1BEAR OMX X8 VON6BEAR OMX X10 VON7BEAR OMX X12 VON7BEAR OMX X15 VON9-BEAR OMX X18 VON10BEAR OMX X20 VON1
BEAR DAX X3 VON4-BEAR DAX X5 VON5BEAR DAX X6 VON3BEAR DAX X8 VON6BEAR DAX X10 VON8BEAR DAX X12 VON12BEAR DAX X15 VON12-BEAR DAX X18 VON9BEAR DAX X20 VON1
BEAR GULD X3 VON-BEAR GULD X5 VON3BEAR GULD X6 VON1BEAR GULD X8 VON5BEAR GULD X10 VON5BEAR GULD X12 VON5BEAR GULD X15 VON2BEAR GULD X16 VON2--
BEAR SILVER X3 VON1-BEAR SILVER X5 VON1BEAR SILVER X6 VON1BEAR SILVER X8 VON3BEAR SILVER X10 VON5BEAR SILVER X12 VON6BEAR SILVER X15 VON2BEAR SILVER X16 VON2--
BEAR VESTAS X3 VONBEAR VESTAS X4 VON2BEAR VESTAS X5 VON4BEAR VESTAS X6 VON2BEAR VESTAS X8 VON4BEAR VESTAS X10 VON4-----
BEAR VOLVO X3 VON1BEAR VOLVO X4 VON1BEAR VOLVO X5 VON2BEAR VOLVO X6 VON1BEAR VOLVO X8 VON------
BEAR ERIC X3 VONBEAR ERIC X4 VON2BEAR ERIC X5 VON4--------
BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON1BEAR NOVOB X5 VON4BEAR NOVOB X6 VON1BEAR NOVOB X8 VON3------
BEAR SSABA X3 VON3BEAR SSABA X4 VON2BEAR SSABA X5 VON4--------
BEAR HM X3 VON4BEAR HM X4 VON3BEAR HM X5 VONBEAR HM X6 VON1BEAR HM X8 VON5------
BEAR APPLE X3 VON1BEAR APPLE X4 VON1BEAR APPLE X5 VON3BEAR APPLE X6 VON2BEAR APPLE X8 VON4BEAR APPLE X10 VON5-----
BEAR TESLA X3 VON3BEAR TESLA X4 VON2BEAR TESLA X5 VON5BEAR TESLA X6 VON2BEAR TESLA X8 VON6BEAR TESLA X10 VON6-----
BEAR FACEBK X3 VON1BEAR FACEBK X4 VON2BEAR FACEBK X5 VON4BEAR FACEBK X6 VON3BEAR FACEBK X8 VON4BEAR FACEBK X10 VON5-----
BEAR NFLX X3 VON2BEAR NFLX X4 VON2BEAR NFLX X5 VON1--------
BEAR OLJA X3 VON4-BEAR OLJA X5 VON6BEAR OLJA X6 VON3BEAR OLJA X8 VON9BEAR OLJA X10 VON13BEAR OLJA X12 VON12BEAR OLJA X15 VON12BEAR OLJA X16 VON1--
BEAR KAFFE X3 VON-BEAR KAFFE X5 VON2BEAR KAFFE X6 VON2BEAR KAFFE X8 VON6BEAR KAFFE X10 VON2BEAR KAFFE X12 VON5----