Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

1234568101215161820
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
1234568101215161820
--BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VONBULL OMX X6 VON1BULL OMX X8 VON8BULL OMX X10 VON10BULL OMX X12 VON12BULL OMX X15 VON17-BULL OMX X18 VON21BULL OMX X20 VON12
--BULL DAX X3 VONBULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON4BULL DAX X6 VON7BULL DAX X8 VON9BULL DAX X10 VON12BULL DAX X12 VON16BULL DAX X15 VON18-BULL DAX X18 VON22BULL DAX X20 VON18
--BULL GULD X3 VONBULL GULD X4 VON1BULL GULD X5 VONBULL GULD X6 VON1BULL GULD X8 VON3BULL GULD X10 VON2BULL GULD X12 VON8BULL GULD X15 VON10BULL GULD X16 VON3--
--BULL SILV X3 VONBULL SILV X4 VON1BULL SILV X5 VON4BULL SILV X6 VON5BULL SILV X8 VON11BULL SILV X10 VON18BULL SILV X12 VON18BULL SILV X15 VON22---
-BULL VOLVO X2 VON1BULL VOLVO X3 VON1BULL VOLVO X4 VON4BULL VOLVO X5 VON1BULL VOLVO X6 VON5BULL VOLVO X8 VON7------
-BULL ERIC X2 VON1BULL ERIC X3 VONBULL ERIC X4 VON3BULL ERIC X5 VON5--------
--BULL NOVOB X3 VON1BULL NOVOB X4 VON2BULL NOVOB X5 VON3-BULL NOVOB X8 VON2------
-BULL SSABA X2 VON1BULL SSABA X3 VON3BULL SSABA X4 VON2BULL SSABA X5 VON6--------
-BULL HM X2 VON1BULL HM X3 VON3BULL HM X4 VON4BULL HM X5 VON5BULL HM X6 VON7BULL HM X8 VON14------
-BULL APPLE X2 VON1BULL APPLE X3 VON5BULL APPLE X4 VON3BULL APPLE X5 VON6BULL APPLE X6 VON4BULL APPLE X8 VON4BULL APPLE X10 VON10-----
-BULL TESLA X2 VON1BULL TESLA X3 VON8BULL TESLA X4 VON4BULL TESLA X5 VON13BULL TESLA X6 VON13-------
--BULL FACEBK X3 VON4BULL FACEBK X4 VON2BULL FACE X5 VON1BULL FACEBK X6 VON6BULL FACEBK X8 VON7BULL FACEBK X10 VON6-----
-BULL NFLX X2 VON1BULL NFLX X3 VON1BULL NFLX X4 VON1BULL NFLX X5 VON4--------
BULL OLJA X1 VON1BULL OLJA X2 VON1BULL OLJA X3 VON7BULL OLJA X4 VON4BULL OLJA X5 VON15BULL OLJA X6 VON17BULL OLJA X8 VON23BULL OLJA X10 VON32BULL OLJA X12 VON40BULL OLJA X15 VON39BULL OLJA X16 VON32--
--BULL KAFFE X3 VON4-BULL KAFFE X5 VON6BULL KAFFE X6 VON5BULL KAFFE X8 VON13BULL KAFFE X10 VON13BULL KAFFE X12 VON20----
-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20
--BEAR OMX X3 VON7-BEAR OMX X5 VON9BEAR OMX X6 VON7BEAR OMX X8 VON14BEAR OMX X10 VON18BEAR OMX X12 VON22BEAR OMX X15 VON30-BEAR OMX X18 VON32BEAR OMX X20 VON28
--BEAR DAX X3 VON7-BEAR DAX X5 VON12BEAR DAX X6 VON11BEAR DAX X8 VON15BEAR DAX X10 VON21BEAR DAX X12 VON28BEAR DAX X15 VON29-BEAR DAX X18 VON32BEAR DAX X20 VON30
--BEAR GULD X3 VONBEAR GULD X4 VON1BEAR GULD X5 VON5BEAR GULD X6 VON3BEAR GULD X8 VON10BEAR GULD X10 VON9BEAR GULD X12 VON11BEAR GULD X15 VON9BEAR GULD X16 VON4--
--BEAR SILV X3 VON3BEAR SILV X4 VON3BEAR SILV X5 VON8BEAR SILV X6 VON10BEAR SILV X8 VON12BEAR SILV X10 VON16BEAR SILV X12 VON20BEAR SILV X15 VON25---
-BEAR VOLVO X2 VON1BEAR VOLVO X3 VON6BEAR VOLVO X4 VON6BEAR VOLVO X5 VON10BEAR VOLVO X6 VON8BEAR VOLVO X8 VON16------
-BEAR ERIC X2 VON1BEAR ERIC X3 VON3BEAR ERIC X4 VON5BEAR ERIC X5 VON10--------
--BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON2BEAR NOVOB X5 VON5BEAR NOVOB X6 VON4BEAR NOVOB X8 VON5------
-BEAR SSABA X2 VON1BEAR SSABA X3 VON7BEAR SSABA X4 VON7BEAR SSABA X5 VON10--------
-BEAR HM X2 VON1BEAR HM X3 VON9BEAR HM X4 VON9BEAR HM X5 VON14BEAR HM X6 VON9BEAR HM X8 VON18------
-BEAR APPLE X2 VON1BEAR APPLE X3 VON6BEAR APPLE X4 VON11BEAR APPLE X5 VON12BEAR APPLE X6 VON13BEAR APPLE X8 VON21BEAR APPLE X10 VON26-----
-BEAR TESLA X2 VON1BEAR TESLA X3 VON17BEAR TESLA X4 VON20BEAR TESLA X5 VON27--------
--BEAR FACEBK X3 VON2BEAR FACEBK X4 VON4BEAR FACEBK X5 VON7BEAR FACEBK X6 VON7BEAR FACEBK X8 VON11------
-BEAR NFLX X2 VON1BEAR NFLX X3 VON7BEAR NFLX X4 VON11BEAR NFLX X5 VON10--------
BEAR OLJA X1 VON1BEAR OLJA X2 VON4BEAR OLJA X3 VON13BEAR OLJA X4 VON9BEAR OLJA X5 VON20BEAR OLJA X6 VON22BEAR OLJA X8 VON31BEAR OLJA X10 VON49BEAR OLJA X12 VON46BEAR OLJA X15 VON49BEAR OLJA X16 VON41--
--BEAR KAFFE X3 VON7-BEAR KAFFE X5 VON10BEAR KAFFE X6 VON10BEAR KAFFE X8 VON20BEAR KAFFE X10 VON24BEAR KAFFE X12 VON30----