Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

3456810121518
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
3456810121518
BULL OMX X3 VON-BULL OMX X5 VONBULL OMX X6 VON1BULL OMX X8 VON3BULL OMX X10 VON2BULL OMX X12 VON6BULL OMX X15 VON10BULL OMX X18 VON7
BULL DAX X3 VONBULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON3BULL DAX X6 VON4BULL DAX X8 VON3BULL DAX X10 VON6BULL DAX X12 VON9BULL DAX X15 VON10BULL DAX X18 VON6
BULL GULD X3 VON-BULL GULD X5 VON2BULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VON2BULL GULD X10 VON2BULL GULD X12 VON2--
BULL SILV X3 VON-BULL SILV X5 VONBULL SILVER X6 VON1BULL SILV X8 VONBULL SILVER X10 VON4BULL SILVER X12 VON5--
BULL VESTAS X3 VON-BULL VESTAS X5 VON-BULL VESTAS X8 VON3BULL VESTAS X10 VON3---
--BULL VOLVO X5 VON-BULL VOLVO X8 VON----
BULL ERIC X3 VONBULL ERIC X4 VON1BULL ERIC X5 VON2------
BULL NOVOB X3 VON-BULL NOVOB X5 VON-BULL NOVOB X8 VON2----
BULL SSABA X3 VON--------
BULL HM X3 VONBULL HM X4 VON1BULL HM X5 VON2BULL HM X6 VON1BULL HM X8 VON2----
BULL APPLE X3 VON3BULL APPLE X4 VON1-BULL APPLE X6 VON1BULL APPLE X8 VON1BULL APPLE X10 VON1---
BULL TESLA X3 VON3BULL TESLA X4 VON1BULL TESLA X5 VON3BULL TESLA X6 VON1BULL TESLA X8 VON1BULL TESLA X10 VON1---
BULL FACEBK X3 VON3BULL FACEBK X4 VON1-BULL FACEBK X6 VON1BULL FACEBK X8 VON1BULL FACEBK X10 VON1---
BULL NFLX X3 VON1BULL NFLX X4 VON1BULL NFLX X5 VON1------
BULL OLJA X3 VON3-BULL OLJA X5 VON4BULL OLJA X6 VON3BULL OLJA X8 VON8BULL OLJA X10 VON11BULL OLJA X12 VON5BULL OLJA X15 VON7-
BULL KAFFE X3 VON2-BULL KAFFE X5 VON4BULL KAFFE X6 VON1BULL KAFFE X8 VON6-BULL KAFFE X12 VON6--
-3-4-5-6-8-10-12-15-18
BEAR OMX X3 VON4-BEAR OMX X5 VON3BEAR OMX X6 VON1BEAR OMX X8 VON6BEAR OMX X10 VON7BEAR OMX X12 VON7BEAR OMX X15 VON9BEAR OMX X18 VON7
BEAR DAX X3 VON4-BEAR DAX X5 VON5BEAR DAX X6 VON3BEAR DAX X8 VON6BEAR DAX X10 VON8BEAR DAX X12 VON11BEAR DAX X15 VON11BEAR DAX X18 VON9
BEAR GULD X3 VON-BEAR GULD X5 VON3BEAR GULD X6 VON1BEAR GULD X8 VON4BEAR GULD X10 VON3BEAR GULD X12 VON3--
BEAR SILVER X3 VON-BEAR SILVER X5 VONBEAR SILVER X6 VON1BEAR SILVER X8 VON3BEAR SILVER X10 VON3BEAR SILVER X12 VON4--
BEAR VESTAS X3 VON-BEAR VESTAS X5 VON3--BEAR VESTAS X10 VON2---
BEAR VOLVO X3 VON-BEAR VOLVO X5 VON2-BEAR VOLVO X8 VON----
BEAR ERIC X3 VON-BEAR ERIC X5 VON2------
BEAR NOVOB X3 VON-BEAR NOVOB X5 VON-BEAR NOVOB X8 VON----
BEAR SSABA X3 VON2-BEAR SSABA X5 VON3------
BEAR HM X3 VON3-BEAR HM X5 VON-BEAR HM X8 VON4----
BEAR APPLE X3 VON1BEAR APPLE X4 VON1BEAR APPLE X5 VON3BEAR APPLE X6 VON1BEAR APPLE X8 VON2BEAR APPLE X10 VON3---
BEAR TESLA X3 VON3BEAR TESLA X4 VON1BEAR TESLA X5 VON4BEAR TESLA X6 VON1BEAR TESLA X8 VON3BEAR TESLA X10 VON4---
BEAR FACEBK X3 VON1BEAR FACEBK X4 VON1BEAR FACEBK X5 VON2-BEAR FACEBK X8 VON3BEAR FACEBK X10 VON3---
BEAR NETFLX X3 VON2-BEAR NFLX X5 VON1------
BEAR OLJA X3 VON-BEAR OLJA X5 VON5BEAR OLJA X6 VON3BEAR OLJA X8 VON8BEAR OLJA X10 VON8BEAR OLJA X12 VON10BEAR OLJA X15 VON9-
BEAR KAFFE X3 VON-BEAR KAFFE X5 VONBEAR KAFFE X6 VON1BEAR KAFFE X8 VONBEAR KAFFE X10 VON1BEAR KAFFE X12 VON3--