Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

1234568101215161820
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
1234568101215161820
--BULL OMX X3 VON3-BULL OMX X5 VON3BULL OMX X6 VON4BULL OMX X8 VON6BULL OMX X10 VON9BULL OMX X12 VON14BULL OMX X15 VON16-BULL OMX X18 VON20BULL OMX X20 VON11
--BULL DAX X3 VON3BULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON5BULL DAX X6 VON8BULL DAX X8 VON10BULL DAX X10 VON11BULL DAX X12 VON19BULL DAX X15 VON21-BULL DAX X18 VON20BULL DAX X20 VON18
--BULL GULD X3 VONBULL GULD X4 VON1BULL GULD X5 VON2BULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VON2BULL GULD X10 VON3BULL GULD X12 VON7BULL GULD X15 VON11BULL GULD X16 VON3--
--BULL SILV X3 VON2BULL SILV X4 VON1BULL SILV X5 VON3BULL SILV X6 VON5BULL SILV X8 VON9BULL SILV X10 VON15BULL SILV X12 VON14BULL SILV X15 VON18---
-BULL VWS X2 VON1BULL VESTAS X3 VON1BULL VESTAS X4 VON4BULL VWS X5 VON2BULL VWS X6 VON4BULL VESTAS X8 VON3BULL VWS X10 VON2-----
-BULL VOLVO X2 VON1BULL VOLVO X3 VON3BULL VOLVO X4 VON3BULL VOLVO X5 VON2BULL VOLVO X6 VON4BULL VOLVO X8 VON6------
-BULL ERIC X2 VON1BULL ERIC X3 VONBULL ERIC X4 VON3BULL ERIC X5 VON5--------
--BULL NOVOB X3 VON1BULL NOVOB X4 VON2BULL NOVOB X5 VON2BULL NOVOB X6 VON2BULL NOVOB X8 VON5------
-BULL SSABA X2 VON1BULL SSABA X3 VON3BULL SSABA X4 VON1BULL SSABA X5 VON3--------
-BULL HM X2 VON2BULL HM X3 VON3BULL HM X4 VON3BULL HM X5 VON5BULL HM X6 VON5BULL HM X8 VON11------
-BULL APPLE X2 VON1BULL APPLE X3 VON3BULL APPLE X4 VON1BULL APPLE X5 VON5BULL APPLE X6 VON4BULL APPLE X8 VON11BULL APPLE X10 VON14-----
-BULL TESLA X2 VON1BULL TESLA X3 VON8BULL TESLA X4 VON4BULL TESLA X5 VON13BULL TESLA X6 VON13-------
--BULL FACEBK X3 VON4BULL FACEBK X4 VON3BULL FACE X5 VON1BULL FACEBK X6 VON5BULL FACEBK X8 VON6BULL FACEBK X10 VON8-----
-BULL NFLX X2 VON1BULL NFLX X3 VON1BULL NFLX X4 VON2BULL NFLX X5 VON4--------
BULL OLJA X1 VON1BULL OLJA X2 VON2BULL OLJA X3 VON9BULL OLJA X4 VON2BULL OLJA X5 VON10BULL OLJA X6 VON16BULL OLJA X8 VON21BULL OLJA X10 VON26BULL OLJA X12 VON35BULL OLJA X15 VON37BULL OLJA X16 VON31--
--BULL KAFFE X3 VON4-BULL KAFFE X5 VON7BULL KAFFE X6 VON7BULL KAFFE X8 VON14BULL KAFFE X10 VON12BULL KAFFE X12 VON19----
-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20
--BEAR OMX X3 VON6-BEAR OMX X5 VON8BEAR OMX X6 VON6BEAR OMX X8 VON13BEAR OMX X10 VON16BEAR OMX X12 VON19BEAR OMX X15 VON29-BEAR OMX X18 VON29BEAR OMX X20 VON24
--BEAR DAX X3 VON4-BEAR DAX X5 VON12BEAR DAX X6 VON10BEAR DAX X8 VON15BEAR DAX X10 VON19BEAR DAX X12 VON26BEAR DAX X15 VON29-BEAR DAX X18 VON31BEAR DAX X20 VON28
--BEAR GULD X3 VON2BEAR GULD X4 VON1BEAR GULD X5 VON5BEAR GULD X6 VON5BEAR GULD X8 VON10BEAR GULD X10 VON9BEAR GULD X12 VON11BEAR GULD X15 VON6BEAR GULD X16 VON8--
--BEAR SILVER X3 VON2BEAR SILV X4 VON3BEAR SILV X5 VON6BEAR SILV X6 VON9BEAR SILV X8 VON12BEAR SILV X10 VON12BEAR SILV X12 VON19BEAR SILV X15 VON23---
-BEAR VWS X2 VON1BEAR VWS X3 VON4BEAR VWS X4 VON7BEAR VWS X5 VON5BEAR VWS X6 VON5BEAR VWS X8 VON10BEAR VWS X10 VON13-----
-BEAR VOLVO X2 VON1BEAR VOLVO X3 VON6BEAR VOLVO X4 VON6BEAR VOLVO X5 VON10BEAR VOLVO X6 VON9BEAR VOLVO X8 VON16------
-BEAR ERIC X2 VON1BEAR ERIC X3 VON2BEAR ERIC X4 VON4BEAR ERIC X5 VON9--------
--BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON1BEAR NOVOB X5 VON4BEAR NOVOB X6 VON1BEAR NOVOB X8 VON5------
-BEAR SSABA X2 VON1BEAR SSABA X3 VON6BEAR SSABA X4 VON6BEAR SSABA X5 VON9--------
-BEAR HM X2 VON1BEAR HM X3 VON9BEAR HM X4 VON8BEAR HM X5 VON14BEAR HM X6 VON9BEAR HM X8 VON18------
-BEAR APPLE X2 VON1BEAR APPLE X3 VON7BEAR APPLE X4 VON7BEAR APPLE X5 VON12BEAR APPLE X6 VON12BEAR APPLE X8 VON19BEAR APPLE X10 VON24-----
-BEAR TESLA X2 VON1BEAR TESLA X3 VON15BEAR TESLA X4 VON20BEAR TESLA X5 VON25BEAR TESLA X6 VON17-------
--BEAR FACEBK X3 VON1BEAR FACEBK X4 VON4BEAR FACEBK X5 VON6BEAR FACEBK X6 VON7BEAR FACEBK X8 VON11BEAR FACE X10 VON1-----
-BEAR NFLX X2 VON1BEAR NFLX X3 VON4BEAR NFLX X4 VON10BEAR NFLX X5 VON10--------
BEAR OLJA X1 VON1BEAR OLJA X2 VON4BEAR OLJA X3 VON8BEAR OLJA X4 VON6BEAR OLJA X5 VON16BEAR OLJA X6 VON20BEAR OLJA X8 VON28BEAR OLJA X10 VON45BEAR OLJA X12 VON41BEAR OLJA X15 VON46BEAR OLJA X16 VON33--
--BEAR KAFFE X3 VON-BEAR KAFFE X5 VON5BEAR KAFFE X6 VON8BEAR KAFFE X8 VON17BEAR KAFFE X10 VON14BEAR KAFFE X12 VON21----