Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

3456810121518
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
3456810121518
BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VON-BULL OMX X8 VON3BULL OMX X10 VON2BULL OMX X12 VON6BULL OMX X15 VON9BULL OMX X18 VON6
BULL DAX X3 VONBULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON3BULL DAX X6 VON3BULL DAX X8 VON3BULL DAX X10 VON5BULL DAX X12 VON8BULL DAX X15 VON10BULL DAX X18 VON6
BULL GULD X3 VON-BULL GULD X5 VON-BULL GULD X8 VONBULL GULD X10 VON2BULL GULD X12 VON2--
BULL SILVER X3 VON-BULL SILVER X5 VON-BULL SILVER X8 VON2BULL SILVER X10 VON2BULL SILVER X12 VON4--
BULL VESTAS X3 VON-BULL VESTAS X5 VON-BULL VESTAS X8 VONBULL VESTAS X10 VON2---
--BULL VOLVO X5 VON-BULL VOLVO X8 VON----
BULL ERIC X3 VON-BULL ERIC X5 VON2------
BULL NOVOB X3 VON-BULL NOVOB X5 VON-BULL NOVOB X8 VON3----
BULL SSABA X3 VON--------
BULL HM X3 VON-BULL HM X5 VON2-BULL HM X8 VON2----
---------
---------
---------
---------
BULL OLJA X3 VON3-BULL OLJA X5 VON2BULL OLJA X6 VON2BULL OLJA X8 VON7BULL OLJA X10 VON10BULL OLJA X12 VON5BULL OLJA X15 VON2-
BULL KAFFE X3 VON-BULL KAFFE X5 VON2-BULL KAFFE X8 VON3-BULL KAFFE X12 VON3--
-3-5-6-8-10-12-15-18
BEAR OMX X3 VON3BEAR OMX X5 VON-BEAR OMX X8 VON4BEAR OMX X10 VON5BEAR OMX X12 VON4BEAR OMX X15 VON7BEAR OMX X18 VON6
BEAR DAX X3 VON3BEAR DAX X5 VON3BEAR DAX X6 VON2BEAR DAX X8 VON4BEAR DAX X10 VON6BEAR DAX X12 VON8BEAR DAX X15 VON10BEAR DAX X18 VON6
BEAR GULD X3 VONBEAR GULD X5 VON-BEAR GULD X8 VON2BEAR GULD X10 VONBEAR GULD X12 VON2--
BEAR SILVER X3 VONBEAR SILVER X5 VON-BEAR SILVER X8 VON3BEAR SILVER X10 VON3BEAR SILVER X12 VON2--
BEAR VESTAS X3 VONBEAR VESTAS X5 VON2-BEAR VESTAS X8 VON2BEAR VESTAS X10 VON2---
BEAR VOLVO X3 VONBEAR VOLVO X5 VON2-BEAR VOLVO X8 VON----
BEAR ERIC X3 VONBEAR ERIC X5 VON2------
BEAR NOVOB X3 VONBEAR NOVOB X5 VON-BEAR NOVOB X8 VON----
BEAR SSABA X3 VON2BEAR SSABA X5 VON3------
BEAR HM X3 VON3BEAR HM X5 VON-BEAR HM X8 VON----
BEAR APPLE X3 VONBEAR APPLE X5 VON2-BEAR APPLE X8 VON2BEAR APPLE X10 VON2---
BEAR TESLA X3 VON2BEAR TESLA X5 VON2-BEAR TESLA X8 VON2----
BEAR FACEBK X3 VONBEAR FACEBK X5 VON2-BEAR FACEBK X8 VON2BEAR FACEBK X10 VON2---
BEAR NETFLX X3 VON2BEAR NETFLX X5 VON3------
BEAR OLJA X3 VON3BEAR OLJA X5 VON4BEAR OLJA X6 VON2BEAR OLJA X8 VON6BEAR OLJA X10 VON10BEAR OLJA X12 VON10BEAR OLJA X15 VON8-
BEAR KAFFE X3 VONBEAR KAFFE X5 VON-BEAR KAFFE X8 VON-BEAR KAFFE X12 VON--