Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

234568101215161820
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
234568101215161820
-BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VON2BULL OMX X6 VON4BULL OMX X8 VON8BULL OMX X10 VON9BULL OMX X12 VON13BULL OMX X15 VON16-BULL OMX X18 VON16BULL OMX X20 VON12
-BULL DAX X3 VON3BULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON5BULL DAX X6 VON8BULL DAX X8 VON11BULL DAX X10 VON11BULL DAX X12 VON16BULL DAX X15 VON16-BULL DAX X18 VON15BULL DAX X20 VON11
-BULL GULD X3 VON1BULL GULD X4 VON1BULL GULD X5 VON2BULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VON3BULL GULD X10 VON3BULL GULD X12 VON3BULL GULD X15 VON5BULL GULD X16 VON1--
-BULL SILV X3 VON2BULL SILV X4 VON2BULL SILV X5 VON2BULL SILV X6 VON1BULL SILV X8 VON8BULL SILV X10 VON9BULL SILV X12 VON9BULL SILV X15 VON10BULL SILV X16 VON6--
-BULL VESTAS X3 VON2BULL VESTAS X4 VON3BULL VESTAS X5 VON3BULL VWS X6 VON1BULL VWS X8 VON2BULL VWS X10 VON2-----
-BULL VOLVO X3 VON1BULL VOLVO X4 VON3BULL VOLVO X5 VON2BULL VOLVO X6 VON4BULL VOLVO X8 VON5------
-BULL ERIC X3 VONBULL ERIC X4 VON3BULL ERIC X5 VON4--------
-BULL NOVOB X3 VONBULL NOVOB X4 VON1BULL NOVOB X5 VON1BULL NOVOB X6 VON1BULL NOVOB X8 VON3------
-BULL SSABA X3 VON1BULL SSABA X4 VON4BULL SSABA X5 VON5--------
-BULL HM X3 VON1BULL HM X4 VON5BULL HM X5 VON5BULL HM X6 VON4BULL HM X8 VON11------
-BULL APPLE X3 VON3BULL APPLE X4 VON1BULL APPLE X5 VON6BULL APPLE X6 VON3BULL APPLE X8 VON8BULL APPLE X10 VON10-----
-BULL TESLA X3 VON6BULL TESLA X4 VON12BULL TESLA X5 VON13BULL TESLA X6 VON13BULL TESLA X8 VON8------
-BULL FACEBK X3 VON3BULL FACEBK X4 VON3BULL FACE X5 VON1BULL FACEBK X6 VON3BULL FACEBK X8 VON6BULL FACEBK X10 VON6-----
-BULL NFLX X3 VON1BULL NFLX X4 VON2BULL NFLX X5 VON2--------
BULL OLJA X2 VON1BULL OLJA X3 VON8BULL OLJA X4 VON1BULL OLJA X5 VON12BULL OLJA X6 VON13BULL OLJA X8 VON21BULL OLJA X10 VON26BULL OLJA X12 VON28BULL OLJA X15 VON32BULL OLJA X16 VON24--
-BULL KAFFE X3 VON4-BULL KAFFE X5 VON7BULL KAFFE X6 VON4BULL KAFFE X8 VON14BULL KAFFE X10 VON12BULL KAFFE X12 VON19----
-2-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20
-BEAR OMX X3 VON4-BEAR OMX X5 VON5BEAR OMX X6 VON5BEAR OMX X8 VON11BEAR OMX X10 VON15BEAR OMX X12 VON18BEAR OMX X15 VON22-BEAR OMX X18 VON24BEAR OMX X20 VON19
-BEAR DAX X3 VON4-BEAR DAX X5 VON10BEAR DAX X6 VON9BEAR DAX X8 VON14BEAR DAX X10 VON16BEAR DAX X12 VON24BEAR DAX X15 VON27-BEAR DAX X18 VON25BEAR DAX X20 VON20
-BEAR GULD X3 VONBEAR GULD X4 VON1BEAR GULD X5 VON5BEAR GULD X6 VON5BEAR GULD X8 VON10BEAR GULD X10 VON9BEAR GULD X12 VON11BEAR GULD X15 VON8BEAR GULD X16 VON7--
-BEAR SILV X3 VON2BEAR SILV X4 VON3BEAR SILV X5 VON2BEAR SILV X6 VON2BEAR SILV X8 VON10BEAR SILV X10 VON9BEAR SILV X12 VON12BEAR SILV X15 VON14---
-BEAR VWS X3 VON2BEAR VWS X4 VON4BEAR VESTAS X5 VON6BEAR VWS X6 VON1BEAR VWS X8 VON7BEAR VWS X10 VON8-----
-BEAR VOLVO X3 VON3BEAR VOLVO X4 VON4BEAR VOLVO X5 VON8BEAR VOLVO X6 VON9BEAR VOLVO X8 VON11------
-BEAR ERIC X3 VON2BEAR ERIC X4 VON3BEAR ERIC X5 VON8--------
-BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON2BEAR NOVOB X5 VON6BEAR NOVOB X6 VON4BEAR NOVOB X8 VON3------
-BEAR SSABA X3 VON3BEAR SSABA X4 VON3BEAR SSABA X5 VON8--------
-BEAR HM X3 VON4BEAR HM X4 VON5BEAR HM X5 VON11BEAR HM X6 VON10BEAR HM X8 VON16------
-BEAR APPLE X3 VON4BEAR APPLE X4 VON8BEAR APPLE X5 VON11BEAR APPLE X6 VON11BEAR APPLE X8 VON17BEAR APPLE X10 VON21-----
-BEAR TESLA X3 VON12BEAR TESLA X4 VON17BEAR TESLA X5 VON20BEAR TESLA X6 VON17BEAR TESLA X8 VON27------
-BEAR FACEBK X3 VON2BEAR FACEBK X4 VON4BEAR FACEBK X5 VON7BEAR FACEBK X6 VON7BEAR FACEBK X8 VON11BEAR FACE X10 VON1-----
-BEAR NFLX X3 VON5BEAR NFLX X4 VON9BEAR NFLX X5 VON9--------
BEAR OLJA X2 VON2BEAR OLJA X3 VON9BEAR OLJA X4 VON4BEAR OLJA X5 VON16BEAR OLJA X6 VON15BEAR OLJA X8 VON24BEAR OLJA X10 VON38BEAR OLJA X12 VON33BEAR OLJA X15 VON36BEAR OLJA X16 VON25--
-BEAR KAFFE X3 VON4-BEAR KAFFE X5 VON5BEAR KAFFE X6 VON6BEAR KAFFE X8 VON12BEAR KAFFE X10 VON13BEAR KAFFE X12 VON17----