Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

234568101215161820
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
234568101215161820
-BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VON3BULL OMX X6 VON3BULL OMX X8 VON6BULL OMX X10 VON9BULL OMX X12 VON13BULL OMX X15 VON14-BULL OMX X18 VON19BULL OMX X20 VON14
-BULL DAX X3 VON3BULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON3BULL DAX X6 VON8BULL DAX X8 VON10BULL DAX X10 VON11BULL DAX X12 VON15BULL DAX X15 VON18-BULL DAX X18 VON17BULL DAX X20 VON9
-BULL GULD X3 VON-BULL GULD X5 VONBULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VONBULL GULD X10 VON2BULL GULD X12 VON2BULL GULD X15 VON4BULL GULD X16 VON1--
-BULL SILV X3 VON2-BULL SILV X5 VON1BULL SILV X6 VON2BULL SILV X8 VON4BULL SILV X10 VON3BULL SILV X12 VON4BULL SILV X15 VON4BULL SILV X16 VON5--
-BULL VESTAS X3 VON1BULL VESTAS X4 VON3BULL VESTAS X5 VON2BULL VWS X6 VON1BULL VWS X8 VON1BULL VWS X10 VON2-----
-BULL VOLVO X3 VON3BULL VOLVO X4 VON1BULL VOLVO X5 VONBULL VOLVO X6 VON3BULL VOLVO X8 VON5------
-BULL ERIC X3 VONBULL ERIC X4 VON3BULL ERIC X5 VON2--------
-BULL NOVOB X3 VON1BULL NOVOB X4 VON1BULL NOVOB X5 VONBULL NOVOB X6 VON1BULL NOVOB X8 VON4------
-BULL SSABA X3 VON2BULL SSABA X4 VON4BULL SSABA X5 VON5--------
-BULL HM X3 VON3BULL HM X4 VON4BULL HM X5 VON5BULL HM X6 VON4BULL HM X8 VON10------
-BULL APPLE X3 VON3BULL APPLE X4 VON2BULL APPLE X5 VON5BULL APPLE X6 VON1BULL APPLE X8 VON7BULL APPLE X10 VON6-----
-BULL TESLA X3 VON8BULL TESLA X4 VON10BULL TESLA X5 VON10BULL TESLA X6 VON12BULL TESLA X8 VON2BULL TESLA X10 VON14-----
-BULL FACEBK X3 VON4BULL FACEBK X4 VON4BULL FACEBK X5 VON8BULL FACEBK X6 VON3BULL FACEBK X8 VON6BULL FACEBK X10 VON7-----
-BULL NFLX X3 VON2BULL NFLX X4 VON2BULL NFLX X5 VON2--------
BULL OLJA X2 VON1BULL OLJA X3 VON8BULL OLJA X4 VON1BULL OLJA X5 VON12BULL OLJA X6 VON13BULL OLJA X8 VON21BULL OLJA X10 VON24BULL OLJA X12 VON30BULL OLJA X15 VON28BULL OLJA X16 VON14--
-BULL KAFFE X3 VON4-BULL KAFFE X5 VON7BULL KAFFE X6 VON6BULL KAFFE X8 VON13BULL KAFFE X10 VON13BULL KAFFE X12 VON14----
-2-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20
-BEAR OMX X3 VON5-BEAR OMX X5 VON4BEAR OMX X6 VON4BEAR OMX X8 VON9BEAR OMX X10 VON13BEAR OMX X12 VON16BEAR OMX X15 VON20-BEAR OMX X18 VON22BEAR OMX X20 VON15
-BEAR DAX X3 VON6-BEAR DAX X5 VON10BEAR DAX X6 VON7BEAR DAX X8 VON13BEAR DAX X10 VON16BEAR DAX X12 VON23BEAR DAX X15 VON24-BEAR DAX X18 VON23BEAR DAX X20 VON19
-BEAR GULD X3 VON-BEAR GULD X5 VON4BEAR GULD X6 VON3BEAR GULD X8 VON8BEAR GULD X10 VON9BEAR GULD X12 VON8BEAR GULD X15 VON6BEAR GULD X16 VON7--
-BEAR SILVER X3 VON2-BEAR SILV X5 VON1BEAR SILV X6 VON3BEAR SILV X8 VON5BEAR SILV X10 VON5BEAR SILV X12 VON6BEAR SILV X15 VON10BEAR SILV X16 VON9--
-BEAR VWS X3 VON1BEAR VWS X4 VON1BEAR VWS X5 VON2BEAR VWS X6 VON2BEAR VWS X8 VON1BEAR VWS X10 VON3-----
-BEAR VOLVO X3 VONBEAR VOLVO X4 VON3BEAR VOLVO X5 VON7BEAR VOLVO X6 VON7BEAR VOLVO X8 VON10------
-BEAR ERIC X3 VON1BEAR ERIC X4 VON2BEAR ERIC X5 VON7--------
-BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON2BEAR NOVOB X5 VON5BEAR NOVOB X6 VON4BEAR NOVOB X8 VON3------
-BEAR SSABA X3 VON4BEAR SSABA X4 VON3BEAR SSABA X5 VON7--------
-BEAR HM X3 VON5BEAR HM X4 VON5BEAR HM X5 VON10BEAR HM X6 VON7BEAR HM X8 VON14------
-BEAR APPLE X3 VON5BEAR APPLE X4 VON6BEAR APPLE X5 VON10BEAR APPLE X6 VON10BEAR APPLE X8 VON9BEAR APPLE X10 VON11-----
-BEAR TESLA X3 VON10BEAR TESLA X4 VON8BEAR TESLA X5 VON15BEAR TESLA X6 VON15BEAR TESLA X8 VON21BEAR TESLA X10 VON19-----
-BEAR FACEBK X3 VON2BEAR FACEBK X4 VON1BEAR FACEBK X5 VON7BEAR FACEBK X6 VON3BEAR FACEBK X8 VON11BEAR FACE X10 VON1-----
-BEAR NFLX X3 VON3BEAR NFLX X4 VON7BEAR NFLX X5 VON5--------
BEAR OLJA X2 VON2BEAR OLJA X3 VON9BEAR OLJA X4 VON3BEAR OLJA X5 VON15BEAR OLJA X6 VON14BEAR OLJA X8 VON21BEAR OLJA X10 VON36BEAR OLJA X12 VON30BEAR OLJA X15 VON32BEAR OLJA X16 VON19--
-BEAR KAFFE X3 VON-BEAR KAFFE X5 VON4BEAR KAFFE X6 VON4BEAR KAFFE X8 VON12BEAR KAFFE X10 VON10BEAR KAFFE X12 VON14----