Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

123456810121516182022
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
123456810121516182022
--BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VONBULL OMX X6 VON5BULL OMX X8 VON10BULL OMX X10 VON14BULL OMX X12 VON20BULL OMX X15 VON28-BULL OMX X18 VON33BULL OMX X20 VON33-
--BULL DAX X3 VONBULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON6BULL DAX X6 VON9BULL DAX X8 VON14BULL DAX X10 VON19BULL DAX X12 VON27BULL DAX X15 VON32-BULL DAX X18 VON37BULL DAX X20 VON37BULL DAX X22 VON11
--BULL GULD X3 VONBULL GULD X4 VON1BULL GULD X5 VON2BULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VON5BULL GULD X10 VON8BULL GULD X12 VON10BULL GULD X15 VON17BULL GULD X16 VON3---
--BULL SILV X3 VON1BULL SILV X4 VON1BULL SILV X5 VON6BULL SILV X6 VON9BULL SILV X8 VON18BULL SILV X10 VON25BULL SILV X12 VON28BULL SILV X15 VON33----
-BULL VOLVO X2 VON1BULL VOLVO X3 VON1BULL VOLVO X4 VON4BULL VOLVO X5 VON5BULL VOLVO X6 VON8BULL VOLVO X8 VON10BULL VOLVO X10 VON3------
-BULL ERIC X2 VON2BULL ERIC X3 VON3BULL ERIC X4 VON6BULL ERIC X5 VON9---------
--BULL NOVOB X3 VON1BULL NOVOB X4 VON2BULL NOVOB X5 VON3-BULL NOVOB X8 VON5-------
-BULL SSABA X2 VON2BULL SSABA X3 VON4BULL SSABA X4 VON5BULL SSABA X5 VON9---------
-BULL HM X2 VON3BULL HM X3 VON5BULL HM X4 VON8BULL HM X5 VON11BULL HM X6 VON13BULL HM X8 VON26-------
-BULL APPLE X2 VON1BULL APPLE X3 VON7BULL APPLE X4 VON3BULL APPLE X5 VON5BULL APPLE X6 VON3BULL APPLE X8 VON13BULL APPLE X10 VON21------
-BULL TESLA X2 VON3BULL TESLA X3 VON9BULL TESLA X4 VON16BULL TESLA X5 VON16BULL TESLA X6 VON16BULL TESLA X8 VON14-------
--BULL FACEBK X3 VON4BULL FACEBK X4 VON1BULL FACE X5 VON1BULL FACEBK X6 VON6--------
-BULL NFLX X2 VON4BULL NFLX X3 VON8BULL NFLX X4 VON10BULL NFLX X5 VON12---------
BULL OLJA X1 VON1BULL OLJA X2 VON1BULL OLJA X3 VON4BULL OLJA X4 VON4BULL OLJA X5 VON17BULL OLJA X6 VON22BULL OLJA X8 VON28BULL OLJA X10 VON43BULL OLJA X12 VON60BULL OLJA X15 VON73BULL OLJA X16 VON64---
--BULL KAFFE X3 VON3-BULL KAFFE X5 VON6BULL KAFFE X6 VON8BULL KAFFE X8 VON16BULL KAFFE X10 VON17BULL KAFFE X12 VON25-----
-1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20-22
--BEAR OMX X3 VON7-BEAR OMX X5 VON9BEAR OMX X6 VON7BEAR OMX X8 VON11BEAR OMX X10 VON20BEAR OMX X12 VON25BEAR OMX X15 VON33-BEAR OMX X18 VON38BEAR OMX X20 VON40-
--BEAR DAX X3 VON7-BEAR DAX X5 VON12BEAR DAX X6 VON12BEAR DAX X8 VON16BEAR DAX X10 VON23BEAR DAX X12 VON32BEAR DAX X15 VON36-BEAR DAX X18 VON39BEAR DAX X20 VON39BEAR DAX X22 VON5
--BEAR GULD X3 VON3BEAR GULD X4 VON1BEAR GULD X5 VON6BEAR GULD X6 VON6BEAR GULD X8 VON11BEAR GULD X10 VON11BEAR GULD X12 VON13BEAR GULD X15 VON12----
--BEAR SILV X3 VON3BEAR SILV X4 VON3BEAR SILV X5 VON7BEAR SILV X6 VON10BEAR SILV X8 VON14BEAR SILV X10 VON18BEAR SILV X12 VON25BEAR SILV X15 VON36----
-BEAR VOLVO X2 VON1BEAR VOLVO X3 VON6BEAR VOLVO X4 VON6BEAR VOLVO X5 VON12BEAR VOLVO X6 VON12BEAR VOLVO X8 VON20BEAR VOLVO X10 VON2------
-BEAR ERIC X2 VON1BEAR ERIC X3 VON1BEAR ERIC X4 VON6BEAR ERIC X5 VON10---------
--BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON2BEAR NOVOB X5 VON6BEAR NOVOB X6 VON4--------
-BEAR SSABA X2 VON3BEAR SSABA X3 VON9BEAR SSABA X4 VON9BEAR SSABA X5 VON13---------
-BEAR HM X2 VON2BEAR HM X3 VON9BEAR HM X4 VON9BEAR HM X5 VON14BEAR HM X6 VON12BEAR HM X8 VON24-------
-BEAR APPLE X2 VON2BEAR APPLE X3 VON9BEAR APPLE X4 VON12BEAR APPLE X5 VON15BEAR APPLE X6 VON16BEAR APPLE X8 VON26BEAR APPLE X10 VON30------
-BEAR TESLA X2 VON3BEAR TESLA X3 VON19BEAR TESLA X4 VON24BEAR TESLA X5 VON32BEAR TESLA X6 VON18BEAR TESLA X8 VON28-------
--BEAR FACEBK X3 VON1BEAR FACEBK X4 VON4BEAR FACEBK X5 VON7BEAR FACEBK X6 VON6--------
-BEAR NFLX X2 VON2BEAR NFLX X3 VON7BEAR NFLX X4 VON12BEAR NFLX X5 VON16---------
BEAR OLJA X1 VON2BEAR OLJA X2 VON6BEAR OLJA X3 VON16BEAR OLJA X4 VON11BEAR OLJA X5 VON25BEAR OLJA X6 VON25BEAR OLJA X8 VON42BEAR OLJA X10 VON58BEAR OLJA X12 VON68BEAR OLJA X15 VON74BEAR OLJA X16 VON69---
--BEAR KAFFE X3 VON7-BEAR KAFFE X5 VON12BEAR KAFFE X6 VON12BEAR KAFFE X8 VON24BEAR KAFFE X10 VON32BEAR KAFFE X12 VON40-----