Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

345810121518
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Boliden AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
345810121518
BULL OMX X3 VON2-BULL OMX X5 VONBULL OMX X8 VONBULL OMX X10 VON2BULL OMX X12 VON6BULL OMX X15 VON7BULL OMX X18 VON4
BULL DAX X3 VONBULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VONBULL DAX X8 VONBULL DAX X10 VON2BULL DAX X12 VON5BULL DAX X15 VON8BULL DAX X18 VON4
BULL GULD X3 VON-BULL GULD X5 VONBULL GULD X8 VONBULL GULD X10 VON2BULL GULD X12 VON2--
BULL SILVER X3 VON-BULL SILVER X5 VONBULL SILVER X8 VON2BULL SILVER X10 VON2BULL SILVER X12 VON4--
BULL VESTAS X3 VON-BULL VESTAS X5 VONBULL VESTAS X8 VONBULL VESTAS X10 VON---
--BULL VOLVO X5 VONBULL VOLVO X8 VON----
BULL ERIC X3 VON-BULL ERIC X5 VON2-----
BULL NOVOB X3 VON-BULL NOVOB X5 VONBULL NOVOB X8 VON3----
BULL SSABA X3 VON-BULL SSABA X5 VON-----
BULL HM X3 VON-BULL HM X5 VONBULL HM X8 VON----
--BULL BOLIDEN X5 VON-----
--------
--------
--------
--------
BULL OLJA X3 VON-BULL OLJA X5 VON2BULL OLJA X8 VON4BULL OLJA X10 VON9BULL OLJA X12 VON5BULL OLJA X15 VON2-
BULL KAFFE X3 VON-BULL KAFFE X5 VONBULL KAFFE X8 VON3-BULL KAFFE X12 VON2--
-3-5-8-10-12-15-18
BEAR OMX X3 VONBEAR OMX X5 VONBEAR OMX X8 VON2BEAR OMX X10 VON2BEAR OMX X12 VON4BEAR OMX X15 VON4BEAR OMX X18 VON4
BEAR DAX X3 VONBEAR DAX X5 VONBEAR DAX X8 VON2BEAR DAX X10 VON3BEAR DAX X12 VON4BEAR DAX X15 VON7BEAR DAX X18 VON4
BEAR GULD X3 VONBEAR GULD X5 VONBEAR GULD X8 VON2BEAR GULD X10 VONBEAR GULD X12 VON2--
BEAR SILVER X3 VONBEAR SILVER X5 VONBEAR SILVER X8 VON3BEAR SILVER X10 VON3BEAR SILVER X12 VON3--
BEAR VESTAS X3 VONBEAR VESTAS X5 VONBEAR VESTAS X8 VON2BEAR VESTAS X10 VON---
BEAR VOLVO X3 VONBEAR VOLVO X5 VON2BEAR VOLVO X8 VON----
BEAR ERIC X3 VONBEAR ERIC X5 VON-----
BEAR NOVOB X3 VONBEAR NOVOB X5 VONBEAR NOVOB X8 VON----
BEAR SSABA X3 VON2BEAR SSABA X5 VON3-----
-BEAR HM X5 VONBEAR HM X8 VON----
BEAR BOLIDEN X3 VON2BEAR BOLIDEN X5 VON2-----
BEAR APPLE X3 VONBEAR APPLE X5 VONBEAR APPLE X8 VONBEAR APPLE X10 VON---
BEAR TESLA X3 VONBEAR TESLA X5 VON2BEAR TESLA X8 VONBEAR TESLA X10 VON---
BEAR FACEBK X3 VONBEAR FB X5 VONBEAR FACEBK X8 VONBEAR FACEBK X10 VON---
BEAR NETFLX X3 V2BEAR NETFLX X5 VON2-----
BEAR OLJA X3 VONBEAR OLJA X5 VON2BEAR OLJA X8 VON4BEAR OLJA X10 VON8BEAR OLJA X12 VON8BEAR OLJA X15 VON4-
BEAR KAFFE X3 VONBEAR KAFFE X5 VONBEAR KAFFE X8 VON-BEAR KAFFE X12 VON--