Bull & Bear certificat

Bull-Bear-certificat


Bull & Bear-certifikat tillåter investerare att handla på starka trender i olika marknader. Bull & Beat-certifikaten replikerar den dagliga utvecklingen hos en underliggande med en viss, konstant hävstång och tillhandahåller en oproportionerlig deltagandegrad på uppsidan såväl som på nedsidan, jämfört med respektive underliggande.

Det nya Vontobel Bull & Bear sökredskapet gör det möjligt för investerare att hitta önskat certifikat på ett enkelt sätt. Välj knappen för Long eller Short och ställ in reglaget på önskad hävstång. Produkttabellen justeras i realtid med de respektive produktsymbolerna. Ett klick på produktsymbolen öppnar en sida med produktdetaljerna för det valda Bull & Bear-certifikatet.

34568101215161820
OMX Stockholm 30 Index
DAX®
Gold (Troy Ounce)
Silver (Troy Ounce)
Vestas Wind Systems A/S
Volvo AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Novo Nordisk A/S
SSAB Svenskt Stal AB
Hennes & Mauritz AB
Apple Inc.
Tesla Inc.
Facebook Inc.
Netflix Inc.
Brent Crude Oil Future
Coffee Future
34568101215161820
BULL OMX X3 VON-BULL OMX X5 VONBULL OMX X6 VON1BULL OMX X8 VON5BULL OMX X10 VON5BULL OMX X12 VON8BULL OMX X15 VON11-BULL OMX X18 VON9BULL OMX X20 VON2
BULL DAX X3 VONBULL DAX X4 VONBULL DAX X5 VON3BULL DAX X6 VON4BULL DAX X8 VON4BULL DAX X10 VON5BULL DAX X12 VON10BULL DAX X15 VON10-BULL DAX X18 VON8BULL DAX X20 VON3
BULL GULD X3 VON-BULL GULD X5 VON2BULL GULD X6 VONBULL GULD X8 VON2BULL GULD X10 VON2BULL GULD X12 VON2BULL GULD X15 VON1BULL GULD X16 VON3--
BULL SILV X3 VON-BULL SILV X5 VONBULL SILVER X6 VON1BULL SILV X8 VONBULL SILVER X10 VON4BULL SILVER X12 VON5BULL SILVER X15 VON6BULL SILVER X16 VON6--
BULL VESTAS X3 VON1BULL VESTAS X4 VON2BULL VESTAS X5 VON1BULL VESTAS X6 VON2BULL VESTAS X8 VON4BULL VESTAS X10 VON5-----
BULL VOLVO X3 VON1BULL VOLVO X4 VON1BULL VOLVO X5 VONBULL VOLVO X6 VON1BULL VOLVO X8 VON------
BULL ERIC X3 VONBULL ERIC X4 VON1BULL ERIC X5 VON2--------
BULL NOVOB X3 VONBULL NOVOB X4 VON1BULL NOVOB X5 VON1BULL NOVOB X6 VON1BULL NOVOB X8 VON4------
BULL SSABA X3 VON1BULL SSABA X4 VON2BULL SSABA X5 VON4--------
BULL HM X3 VONBULL HM X4 VON2BULL HM X5 VON2BULL HM X6 VON2BULL HM X8 VON2------
BULL APPLE X3 VON3BULL APPLE X4 VON1BULL APPLE X5 VON4BULL APPLE X6 VON2BULL APPLE X8 VON1BULL APPLE X10 VON2-----
BULL TESLA X3 VON5BULL TESLA X4 VON2BULL TESLA X5 VON3BULL TESLA X6 VON1BULL TESLA X8 VON3BULL TESLA X10 VON5-----
BULL FACEBK X3 VON3BULL FACEBK X4 VON1BULL FACEBK X5 VON5BULL FACEBK X6 VON1BULL FACEBK X8 VON1BULL FACEBK X10 VON3-----
BULL NFLX X3 VON2BULL NFLX X4 VON2BULL NFLX X5 VON2--------
BULL OLJA X3 VON3-BULL OLJA X5 VON5BULL OLJA X6 VON5BULL OLJA X8 VON9BULL OLJA X10 VON13BULL OLJA X12 VON13BULL OLJA X15 VON12BULL OLJA X16 VON6--
BULL KAFFE X3 VON3-BULL KAFFE X5 VON5BULL KAFFE X6 VON3BULL KAFFE X8 VON7BULL KAFFE X10 VON5BULL KAFFE X12 VON11----
-3-4-5-6-8-10-12-15-16-18-20
BEAR OMX X3 VON4-BEAR OMX X5 VON4BEAR OMX X6 VON2BEAR OMX X8 VON7BEAR OMX X10 VON8BEAR OMX X12 VON8BEAR OMX X15 VON12-BEAR OMX X18 VON13BEAR OMX X20 VON4
BEAR DAX X3 VON4-BEAR DAX X5 VON5BEAR DAX X6 VON4BEAR DAX X8 VON6BEAR DAX X10 VON9BEAR DAX X12 VON13BEAR DAX X15 VON13-BEAR DAX X18 VON12BEAR DAX X20 VON6
BEAR GULD X3 VON-BEAR GULD X5 VON3BEAR GULD X6 VON2BEAR GULD X8 VON4BEAR GULD X10 VON4BEAR GULD X12 VON4BEAR GULD X15 VON2BEAR GULD X16 VON2--
BEAR SILVER X3 VON2-BEAR SILVER X5 VON2BEAR SILVER X6 VON3BEAR SILVER X8 VON6BEAR SILVER X10 VON5BEAR SILVER X12 VON7BEAR SILVER X15 VON4BEAR SILVER X16 VON5--
BEAR VESTAS X3 VON2BEAR VESTAS X4 VON3BEAR VESTAS X5 VON4BEAR VESTAS X6 VON4BEAR VESTAS X8 VON5BEAR VESTAS X10 VON7-----
BEAR VOLVO X3 VONBEAR VOLVO X4 VON1BEAR VOLVO X5 VON2BEAR VOLVO X6 VON1BEAR VOLVO X8 VON3------
BEAR ERIC X3 VONBEAR ERIC X4 VON2BEAR ERIC X5 VON5--------
BEAR NOVOB X3 VON1BEAR NOVOB X4 VON1BEAR NOVOB X5 VON5BEAR NOVOB X6 VON3BEAR NOVOB X8 VON4------
BEAR SSABA X3 VON3BEAR SSABA X4 VON1BEAR SSABA X5 VON4--------
BEAR HM X3 VON5BEAR HM X4 VON3BEAR HM X5 VONBEAR HM X6 VON2BEAR HM X8 VON6------
BEAR APPLE X3 VON1BEAR APPLE X4 VON1BEAR APPLE X5 VON5BEAR APPLE X6 VON4BEAR APPLE X8 VON6BEAR APPLE X10 VON6-----
BEAR TESLA X3 VON6BEAR TESLA X4 VON5BEAR TESLA X5 VON7BEAR TESLA X6 VON5BEAR TESLA X8 VON7BEAR TESLA X10 VON11-----
BEAR FACEBK X3 VON1BEAR FACEBK X4 VON2BEAR FACEBK X5 VON4BEAR FACEBK X6 VON3BEAR FACEBK X8 VON5BEAR FACEBK X10 VON5-----
BEAR NFLX X3 VON2BEAR NFLX X4 VON2BEAR NFLX X5 VON2--------
BEAR OLJA X3 VON4-BEAR OLJA X5 VON8BEAR OLJA X6 VON5BEAR OLJA X8 VON10BEAR OLJA X10 VON13BEAR OLJA X12 VON14BEAR OLJA X15 VON17BEAR OLJA X16 VON5--
BEAR KAFFE X3 VON-BEAR KAFFE X5 VON3BEAR KAFFE X6 VON4BEAR KAFFE X8 VON9BEAR KAFFE X10 VON6BEAR KAFFE X12 VON8----