Vontobel Knock-Out Warranter

 

Uppnå maximalt resultat med minimal investering

 • Knock-out-warranter kombinerar egenskaperna hos certifikat utan begränsningar vad gäller löptid med warranternas hävstångseffekt.
 • Investerarna behöver bara göra en mindre investering för att delta i det bakomliggande instrumentets hävstångsresultat.
 • Investerarna är oproportionerligt delaktiga i den positiva och negativa utvecklingen av det bakomliggande instrumentet.
 • Knock-out-warranter har en knock-out-barriär. Om knock-out-barriären bryts leder det till att det investerade kapitalet går förlorat i sin helhet. Jämfört med futures och optioner samt CFD:er finns det inget utrymme för ytterligare finansiell täckning.  
 • Dagliga justeringar av lösenpriset och barriären utifrån finansspread ger en öppen struktur för korta, medellånga och långa positioner.

 

Vontobel Knock-Out Warranter 

 

Egenskaper hos knock-out-warranter

 • Ingen volatilitetsrisk
 • Öppen prissättning tack vare omfattande produktdokumentation. Kontantbelopp = (värderingskurs - aktuellt lösenpris)/kvot
 • Ingen fördefinierad löptid på grund av dagliga justeringar av lösenpris och knock-out-barriär
 • Om knock-out-barriären bryts leder det till att kapitalet går förlorat i sin helhet

  

Risker med knock-out-warranter

 • Tack vare hävstångseffekten har investeraren teoretiskt sett ett obegränsat deltagande på uppsidan, men måste också hantera risken för total förlust på nedsidan.
 • En barriärhändelse uppstår om observationspriset tangerar eller faller under knock-out-barriären under observationsperioden. Om barriären bryts förfaller knock-out-warranten och blir omedelbart värdelös.

   

Faktorer som påverkar priset på en knock-out-warrant