Vontobel Mini Futures

 

Uppnå maximalt resultat med minimal investering

 • Mini Futures kombinerar egenskaperna hos certifikat utan begränsningar vad gäller löptid och warranternas hävstångseffekt.
 • Investerarna gör en mindre investering för att delta i det bakomliggande instrumentets hävstångsresultat.
 • Investerarna är oproportionerligt delaktiga i den positiva och negativa utvecklingen av det bakomliggande instrumentet.
 • Mini Futures har en stop-loss-barriär. Om stop-loss-barriären bryts leder det till att det investerade kapitalet förloras i sin helhet. Jämfört med futures och optioner samt CFD:er finns det inget utrymme för ytterligare finansiell täckning. 
 • Stop-loss-barriären viktas om minst en gång i månaden för att ta hänsyn till den aktuella utvecklingen på marknaden.

 

Vontobel Mini Futures   Till produktbroschyren

 

Egenskaper hos Mini Futures

 • Ingen volatilitetsrisk
 • Öppen prissättning tack vare omfattande produktdokumentation. Kontantbelopp = (värderingskurs - aktuellt lösenpris)/kvot
 • Ingen fördefinierad löptid på grund av dagliga justeringar av lösenpris och månatliga justeringar av stop-loss-barriär
 • Om stop-loss-barriären bryts leder det till att kapitalet förloras i sin helhet

  

Risker med Mini Futures 

 • Tack vare hävstångseffekten har investeraren teoretiskt sett ett obegränsat deltagande på uppsidan, men måste också hantera risken för total förlust på nedsidan.
 • En barriärhändelse uppstår om observationspriset tangerar eller faller under stop-loss-barriären under observationsperioden. Det går inte att utesluta att det kontantbelopp som investeraren får när en barriärhändelse inträffar, kan vara noll – i synnerhet om kursen för det bakomliggande instrumentet faller snabbt.

   

Faktorer som påverkar priset på en Mini Future