Vontobels utbud av Börshandlade Produkter

Med börshandlade produkter kan ni investera på globala marknader och diversifiera er portfölj mot annars svårtillgängliga tillgångar. Oavsett om kurserna stiger eller faller erbjuder hävstångsprodukter i båda riktningarna en möjlighet att dra nytta av kursutvecklingen för den underliggande tillgången.

Förutsättningen för detta att ni har rätt marknadstro. Hävstången verkar i båda riktningarna och förluster (upp till en totalförlust) av er investering kan uppstå om värdet av den underliggande tillgången utvecklas mot er marknadsförväntan.

Med hävstångsprodukter kan ni investera på kort eller medellång sikt i ett brett spektrum av underliggande tillgångar och därmed uppnå stor diversifiering med valfri riskprofil.

 

Följ Vontobels senaste Blogginlägg

Market Comment March 2018

Global trade remains buoyant despite worrying headlines

Player not loaded