Vontobel Minifutuurit

 

Saavuta maksimaaliset tulokset minimaalisilla sijoituksilla.

 • Minifutuureissa yhdistyvät sertifikaattien edut ilman raukeamisen rajoitetta ja warranttien vipuvaikutuksia.
 • Sijoittajat sijoittavat pienen määrän päästäkseen osalliseksi vivutetusta kohde-etuuden tuomasta arvonnoususta.
 • Alla oleva kohde-etuuden positiivinen tai negatiivisesta kehityksestä seuraavan vipuvaikutuksen määrä vaihtele
 • Minifutuureihin sisältyy Stop-loss-taso. Stop-loss-tason saavuttaminen johtaa sijoitetun pääoman menettämiseen kokonaisuudessaan. Futuureihin, optioihin ja hinnanerosopimuksiin verrattuna ei vakuusvajeiden tuomaa tarvetta lisätä sijoitetun pääoman määrää.
 • Markkinoiden kehitys huomioidaan siten, että stop-loss-taso päivitetään vähintään kerran kuukaudessa.

 

Vontobel minifutuurit   Esite Vontobel minifutuurit

 

Minifutuurien ominaisuuksia

 • Ei volatiliteettiriskiä
 • Kattavan tuotedokumentaation tuoma läpinäkyvä arvonkehitys. Käteisen määrä = (kohde-etuuden hinta – rahoitusosa) / kerroin.
 • Ei ennalta määrättyä päättymispäivää, johtuen päivittäin säädettävästä rahoitusosa-tasosta ja kuukausittain säädettävästä Stop-loss-tasosta.
 • Stop-loss-tason saavuttaminen johtaa siihen, että sijoittamansa pääoman menettää kokonaan.

  

Minifutuurien riskit

 • Vipuvaikutuksen seurauksena sijoittajalla saamalle tuotolle ei teoriassa ole ylärajaa, mutta toisaalta vipuvaikutus sisältää mahdollisuuden koko sijoitetun pääoman menettämisestä.
 • Kohde-etuuden hinnan saavuttaessa tai alittaessa Stop-loss-tason edes hetkellisesti, johtaa se minifutuurin raukeamiseen. On mahdollista, että sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman kokonaan minifutuurin rauetessa. Etenkin kohde-etuuden rajun kurssilaskun yhteydessä voi sijoittajan takaisinsaama pääoma olla puhdas nolla.

   

Minifutuurien hintaan vaikuttavia tekijöitä

 • Parameter = Muuttuja
 • Parameter = Muutoksen suunta
 • Mini Future-Long = Minifutuuri Long
 • Mini Future-Short = Minifutuuri Short
 • Underlying Price = Kohde-etuuden hinta
 • Dividends = Osingot
 • Interest rate = Korkoprosentti