Faktorisimulaattori – Opi faktorisertifikaattien toimintaa

Vontobel-simulaattorityökalulla sijoittajat voivat opetella faktorisertifikaattien toimintaa interaktiivisen esimerkin avulla ja ennustaa suorituskykyä markkinaodotusten perusteella.

Mitkä ovat mieleisesi viitearvon markkinaodotukset?

Viitearvo
kun kurssivaihtelut ovat
seuraavien
päivän aikana.
You can change the reference value with drag and drop!X
Total lossX
Barrierevent at XX
Faktorisertifikaatti, jonka vipuvaikutus on
voi saavuttaa edellä mainittujen oletusten perusteella X% nousun X päivän jälkeen.

Faktorisertifikaattien ominaisuudet

Mahdollisuudet

 • Vakaiden (positiivisten tai negatiivisten) kurssitrendien optimaalinen käyttö.
 • Jatkuva vipuvaikutus (faktori) juoksuaikana.
 • Pääsy laajaan viitearvopalettiin.
 • Ei rajoitusta juoksuajalle (open end).
 • Volatiliteetti ei vaikuta sertifikaattien hinnoitteluun.
 • Ei knock-outia: Sisäänrakennettu, indeksin päivänsisäisen korjauksen mahdollistama kynnysarvo, voi lieventää tappioita ja viivästyttää kokonaistappion syntymistä.
 • Pohjana oleva indeksi takaa läpinäkyvän ja jäljitettävän rakenteen.

Riskit

 • Vipu vaikuttaa molempiin suuntiin.
 • Myös silloin, jos kurssi kehittyy markkinoiden odotuksiin nähden epäsuotuisaan suuntaan.
 • Myös tappiot ovat suhteettomia.
 • Panostettua pääomaa koskeva laajamittainen tappio ja jopa kokonaistappio ovat mahdollisia.
 • Maksukurssi laskee alhaisemmalle tasolle, jos arvo koskettaa kynnysarvoa ja tästä johtuen suoritetaan päivänsisäinen korjaus. Tämä on verrattavissa välittömästi toteutuneeseen tappioon.
 • Valuuttariski on sijoittajan vastuulla: Jos sertifikaatin valuutta poikkeaa indeksin valuutasta, indeksin kehitys saattaa poiketa sertifikaatin kehityksestä, ja tämä voi olla sijoittajan kannalta joko myönteistä tai kielteistä.
 • Sijoitus ei tuota jatkuvia, korkojen tai osinkojen kaltaisia tuloja.
 • Sijoittaja kantaa vastuun rahojen mahdollisesta menettämisestä, jos liikkeellelaskijaa kohtaa maksukyvyttömyys (liikkeellelaskijariski).